Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Het Eenmaking Congres

Het Eenmaking Congres

Het Eenmaking Congres

Het historische Congres waarin de eenmaking van de onderwerpen Dianetics en Scientology werd aangekondigd met de release van Dianetics 55! Tot nu toe hadden beide op hun eigen gebied geopereerd: Dianetics benaderde de Mens als Mens – de eerste vier drijfveren – terwijl Scientology het leven zelf benaderde – de vijfde tot de achtste drijfveer. De formule die zou dienen als het fundament voor alle verdere ontwikkelingen werd samengevat in één enkel woord: Communicatie. Het was een enorme doorbraak die L. Ron Hubbard later: “De grootste ontdekking van Dianetics en Scientology” zou noemen. Hier zijn dan de lezingen zoals ze werden gegeven.

Lees Meer
koop
€270
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 16

Meer over Het Eenmaking Congres

Laten we erachter komen hoe bekwaam iemand kan zijn en hoe vrij hij kan worden. En als we dat ontdekken, dan zullen we daarmee tegelijk ontdekken waarom research en onderzoek op het gebied van Dianetics en Scientology zich zullen blijven uitbreiden – want de richting naar bekwaamheid is de enige richting die daarbij ooit bestaan heeft. Hoe bekwamer we iemand kunnen maken, des te vrijer zal hij zijn. Op hoe meer drijfveren hij aan het voortbestaan is, des te meer zijndheid hij zal zijn. Dus zijn we bekwaam als wij bekwaamheid achterna zitten.– L. Ron Hubbard

In het najaar van 1954 ging het gerucht dat Ron een uniek congres zou gaan houden – een congres dat werd gesponsord door zowel de Hubbard Dianetics Research Stichting als de Hubbard Association of Scientologists International. Het feit dat het door beide werd gesponsord was veelbetekenend, want dat duidde aan dat Dianetics en Scientology werden verenigd, zowel materieel gezien als filosofisch gezien.

Voor die tijd had elk van beide richtingen op eigen houtje gewerkt. Dianetics richtte zich op de Mens als Mens op de eerste vier Drijfveren, terwijl Scientology zich bezighield met het gehele leven – en daarbij ook de Vijfde tot en met de Achtste Drijfveer omvatte.

Met de verhuizing van de oorspronkelijke Hubbard Dianetics Research Stichting uit Elizabeth, New Jersey naar Phoenix, op een terrein van de HASI, nam Dhr. Hubbard de taak op zich een volledig antwoord te leveren op de twee vragen die er in het licht van alles wat er sinds 1950 was voorgevallen waren gerezen – “Wat is Dianetics?” en “Wat is Scientology?”

En dus stroomde er op 28 december 1954 massaal publiek naar Phoenix in Arizona voor het Eenmaking Congres en werd het in het Journaal van Scientology beschreven als “het belangrijkste wat er ooit had plaatsgevonden tijdens bijeenkomsten van Dianetics en Scientology”; en die woorden waren volkomen terecht.

Dhr. Hubbard begon namelijk al met de uitgave van een nieuw boek: Dianetics 55! Hier zagen we dat zowel Dianetics als Scientology volledig opnieuw werden gedefinieerd, waardoor de ontdekkingen van de afgelopen vier jaar tot een samenhangend geheel konden worden samengevoegd. Cruciale vragen over de aard van de Mens en Leven (die aanvankelijk aan het einde van Boek Eén waren gesteld), hadden nu in Scientology een antwoord gekregen door het afzonderen van het spirituele aspect van de Mens en het feit dat er zoiets bestond als exteriorisatie. Dit wierp op zijn beurt weer nieuw licht op de ware aard en de bron van engrammen, aberratie en het reactieve verstand, waardoor de cirkel gesloten werd. Daarom noemde L. Ron Hubbard dit nieuwe boek het “Tweede Boek van Dianetics”.

Sindsdien zou de ontwikkeling van beide onderwerpen gezamenlijk doorgaan. En speciaal voor dat doel onthulde Ron de volgende stap – een doorbraak die niet alleen een revolutie zou betekenen voor auditing, maar voor het hele terrein van menselijke betrekkingen. Die doorbraak was de tot dan toe onbekende Communicatieformule – exacte principes waardoor voor het eerst perfecte communicatie werd gedefinieerd.

Tijdens deze lezingen definieerde Dhr. Hubbard niet alleen hoe de Communicatieformule in sessie moest worden toegepast, maar ook waar het ging om de communicatie van iemand met anderen, met zichzelf, met zijn lichaam en met het fysisch universum. Die ontdekkingen omvatten de mechanismen van spel en verstrikking en deden daar alles over uit de doeken; waarom het fysisch universum blijft bestaan en zelfs waarom iemand een reactief verstand heeft.

Die lezingen waren dermate belangrijk, dat de opnamen over de hele wereld naar andere organisaties werden gestuurd om voor alle dianetici en Scientologists de technologie beschikbaar te stellen die L. Ron Hubbard later die enorme ontdekking van Dianetics en Scientology zou noemen.Want de magie van de Communicatieformule die op dit congres werd onthuld, vormt inderdaad de grondslag van auditing en de voornaamste reden dat ze werkt.

Hier zijn dan de doorbraken op het gebied van communicatie die ten grondslag liggen aan het hele leven.

« Congress Lectures