De Fundamenten Boeken en Lezingen. —L. Ron Hubbard's boeken bevatten de samenvattingen van doorbraken en conclusies zoals ze verschijnen in het spoor van onderzoek. In vele gevallen gaf Ron een reeks lezingen meteen na de uitgave van een boek om deze ontdekkingen verder uit te leggen en te verduidelijken. Ook wijdde hij uit over de volledige toepassing ervan in auditing en het leven. Wanneer die lezingen samen met het boek worden bestudeerd, levert dat een ongekend niveau van begrip wat anders niet mogelijk zou zijn geweest.

De Fundamenten

De materialen van Dianetics en Scientology vormen de grootste hoeveelheid informatie die ooit is verzameld over het verstand, het spirituele en het leven, nauwgezet verfijnd en gecodificeerd tijdens vijf decennia van research, onderzoek en ontwikkeling door L. Ron Hubbard. De resultaten van dat werk bevinden zich in honderden boeken en meer dan 3000 opgenomen lezingen.

De Fundamenten Boeken en Lezingen vormen het fundament waarop de Brug naar Vrijheid is gebouwd. In vele gevallen gaf Dhr. Hubbard meteen na de uitgave van een nieuw boek een reeks lezingen om verdere uitleg te geven en inzicht te verschaffen in die mijlpalen. Door grootse restauratie-inspanningen zijn deze lezingen nu beschikbaar.

Terwijl boeken van L. Ron Hubbard de samenvattingen van doorbraken en conclusies bevatten zoals ze tijdens de ontwikkeling van onderzoek verschenen, geven de lezingen een lopend van dag-tot-dag verslag van het onderzoek en leggen gedachten, conclusies, testen en demonstraties uit zoals die op die route tevoorschijn kwamen. In dit opzicht zijn ze een compleet overzicht van het gehele spoor van onderzoek en verschaffen niet alleen de belangrijkste doorbraken uit de geschiedenis van de Mensheid, maar ook waarom en hoe Dhr. Hubbard hiertoe kwam.

Een groot voordeel van een chronologische studie van deze boeken en lezingen is de vermelding van woorden en termen die, toen ze oorspronkelijk werden gebruikt, door Dhr. Hubbard met grote precisie werden gedefinieerd. Het gaat veel verder dan alleen maar een “definitie”; er zijn hele lezingen gewijd aan een volledige beschrijving van elke nieuwe Dianetics of Scientology term – wat de doorbraak mogelijk maakte, de toepassing ervan in auditing, alsook de toepassing in het leven zelf. Als gevolg daarvan gaat men niet voorbij aan verkeerd begrepen woorden, krijgt men een volledig conceptueel begrip van Dianetics en Scientology en begrijpt men het onderwerp op een niveau dat anders niet mogelijk zou zijn.

Door een chronologische studie kun je zien hoe het onderwerp vorderde en hoe het tot de hoogste niveaus van ontwikkeling kwam. De boeken en lezingen laten zien waar ze binnen het ontwikkelingstraject passen. Vanaf dat punt kun je je volgende stap bepalen, of bepalen welke eerdere boeken en lezingen je wellicht hebt gemist. Je zult dan in staat zijn de hiaten op te vullen en niet alleen kennis te verkrijgen van iedere doorbraak, maar een groter begrip van wat je reeds hebt bestudeerd.

Dit is de weg van weten hoe te weten die de poorten opent naar je toekomstige eeuwigheid. Volg hem.