De Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden vormen een van dag-tot-dag verslag van het ontwikkelings- en onderzoekstraject van L. Ron Hubbard, en laten daar alle details en achtergronden van zien – plus de volledige toepassing ervan. De ontwikkeling wordt van moment op moment gevolgd en de serie bestaat uit meer dan 1000 lezingen en 500 uitgaven die regelrecht hebben geleid tot de Gradenkaart zoals we die vandaag de dag kennen.

De Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden Lezingen

Met de voltooiing van de Philadelphia Doctoraat Cursus, Scientology 8-8008 en De Factoren, had L. Ron Hubbard het potentieel van Opererende Thetan en de route naar het bereiken ervan ontdekt. Maar welke hoogtepunten hij nu ook had bereikt, zijn volgende stap in onderzoek en ontwikkeling zou zelfs nog gewichtiger zijn. In het bijzonder de verfijning en vereenvoudiging van procedures en processen, totdat ze door elke auditor konden worden toegepast zodat elk wezen dat potentieel zou bereiken.

Met dat doel voor ogen vestigde hij acht kantoren op de eerste en tweede verdieping van Cooper Street 726 in Camden, New Jersey. Die kantoren waren toebedeeld aan wat eerst een Speciale Cursus in Gevorderde Technieken werd genoemd. Het betrof in feite een dermate bijzondere cursus, dat uit een vloed van inschrijvingen slechts de twaalf beste auditors ter wereld werden uitgekozen om deel te nemen – letterlijk door Dhr. Hubbard zelf met zorg uitgezocht.

En zo gaf hij op die historische dag in oktober 1953 de openingslezing van de allereerste Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden. Gedurende de volgende zes weken onderwees hij auditors in zijn baanbrekende ontdekkingen op het gebied van exteriorisatie en het verband ervan met het rehabiliteren van een wezen tot zijn oorspronkelijke staat. Met een gedetailleerde uitleg van de exacte theorie en de mechanismen ervan, evenals de toepassing ervan, maakte L. Ron Hubbard duidelijk dat exteriorisatie geen proces is, maar de natuurlijke staat die bij elke preclear wordt hersteld.

Maar er was nog meer, en ook dat zou een kenmerk worden van de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden. Dhr. Hubbard opende een auditingkliniek in het gebouw en gedurende die hele Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden – en onder zijn directe toezicht – auditeerden studenten preclears die varieerden van nieuw publiek dat geen enkele kennis had van Scientology tot de meest “onmogelijke” cases. Het doel: hem van een testomgeving voorzien voor research en het aanbrengen van verdere verfijning, niet alleen in de technieken en de processen van auditing, maar ook in het trainen van auditors. En zo kwam het dat hij, gewoon op die wijze, de manieren zou ontdekken waarop hij de grootste diepten van aberratie bij mensen kon peilen en oplossen en wel op zo’n manier dat de technologie op brede schaal kon worden toegepast tot het nut van iedereen.

Daarin lag ook het verhaal van wat zich het jaar daarna zou ontvouwen. Want ondanks het feit dat de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden al aan de gang was (en ook al stond hij erop dat hij maar een paar van de beste studenten zou opleiden), was het zo dat auditors over de hele wereld niet langer meer “verzochten” om te mogen deelnemen – ze eisten het gewoon. Hoe L. Ron Hubbard daarop reageerde is inmiddels legendarisch: tijdens de daaropvolgende 12 maanden werden niet minder dan acht verschillende Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden gegeven, bestaande uit meer dan 500 lezingen, die hun hoogtepunt zouden vinden in de route naar exterieure OT vermogens zoals die wordt uiteengezet in het boek Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens.

Maar toch was hij nog niet klaar met zijn werk. Want hoewel hij de route in kaart had gebracht die Scientology was, moest hij nog steeds de middelen vinden waardoor iedere preclear die kon volgen. Zoals Dhr. Hubbard later schreef:

“Bij mijn streven om het volledig op anderen toe te passen en ze hun volledige potentieel te laten bereiken, was het nodig om de materialen in kaart te brengen en er processen voor te ontwikkelen.”

En in die richting lag de nadruk van de research en de ontwikkeling van L. Ron Hubbard bij alle volgende Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden. Van Phoenix tot de stad Washington, van Londen tot Saint Hill, van Melbourne tot Johannesburg – elke Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden volgde hetzelfde patroon als de eerste, terwijl hij doorwerkte met auditor na auditor en preclear na preclear. In dat opzicht vertegenwoordigen de lezingen van de Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden van Ron niets minder dan het voortrazende tempo van de ontdekkingen die dag in dag uit, moment na moment maar door bleven gaan. Want hoewel elke nieuwe doorbraak aan het brede Scientology publiek werd aangekondigd op een congres, volgden in de aansluitende Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden het hoe en waarom, bestemd voor toepassing:

 • Objectieve Processen – de honderden verschillende processen waar de monumentale technologie uit bestaat, die van belang is om elk wezen te redden en aan hem zijn oneindige toekomst terug te geven;
 • Groepsauditing – waaronder een Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden die bijna in zijn geheel werd onderwezen aan de hand van groepsauditing die door Dhr. Hubbard aan de deelnemers werd gegeven – maar liefst 48 sessies over onderwerpen als verbeelding, het veranderen van ideeën, exteriorisatie en eigenaarschap;
 • Zijndheid Auditing – processen die ervoor zorgden dat een preclear iets kan zijn of kan niet-zijn;
 • De Communicatieformule – de onderliggende theorie, de formules en processen waarbij de nadruk wordt gelegd op de toepassing door auditors;
 • Postulaten en Beslissingen – processen om bij de preclear het vermogen tot stand te brengen om stabiele gegevens te veranderen of te wijzigen en de technologie om iemand zijn normen en waarden, fatsoen, zijndheid en toekomst terug te geven door het rehabiliteren van zijn keuzevrijheid;
 • Spelen – hoe een spel bestaat uit afgescheiden zijn en barrières, exteriorisatie en hebbendheid en de volledige technologie hoe je het vermogen van een preclear kunt herstellen om een spel te spelen;
 • CCH’s – een technische doorbraak die even belangrijk is als de ontdekking van ARC. De CCH’s zorgden voor een nieuwe lagere gradiënt waarop iedere case kan worden begonnen en namen vervolgens hun plaats in als onmisbare snelweg naar Clear en OT;
 • Trainingsoefeningen – L. Ron Hubbard gebruikte de structuur die zichtbaar was geworden door de ontdekkingen van CCH’s en ontwikkelde de eerste technologie voor de Mens om te confronteren. Hier hebben we het volledige verhaal achter de Upper Indoc TR’s en wat het betekent om anderen TR’s te leren. Ook vind je hier zijn persoonlijke instructie in TR’s en CCH’s, waar hij onthult wat de onderliggende principes zijn van hoe en waarom ze werken;
 • De HAS Co-audit – waarbij gebruik wordt gemaakt van de doorbraak van Gemuilkorfde Auditing en waarin de bestuurlijke en technische knowhow verwerkt zit om mensen op wereldwijde schaal Clear te maken;
 • Verantwoordelijkheid: Technologie van Overts en Achterhoudsels de ontdekkingen die niet alleen een massa oplossingen bieden voor het leven op basisniveau, maar waardoor de barrières worden weggevaagd waardoor cases niet vooruit konden komen en waardoor het voor de eerste keer mogelijk wordt om stabiel OT te kunnen bereiken;
 • Presessie Processen – niet alleen de processen en procedures om iedereen in sessie te krijgen, maar de levering van een nieuw, krachtig hulpmiddel bij disseminatie door iemands interesse in het leven te revitaliseren.

Kortom, hier hebben we de gedenkwaardige chronologie van de research en de ontwikkeling die nog nooit eerder beschikbaar is geweest. Alle lezingen, alle uitgaven en alle processen. Hiermee is tevens het doel bereikt van totale kennis waarop al zo lang gehoopt is. Niet alleen vanwege het feit dat men het allemaal krijgt, maar ook omdat het alles is – in de volgorde waarin het heeft plaatsgevonden – heeft het gemak waarmee het kan worden bestudeerd en gedupliceerd geen enkele vergelijking. Zonder enige weglatingen, krijgt men alles.

Zoals L. Ron Hubbard zelf verklaarde:

“Deze lezingen vormen het enige doorlopende verslag van dag tot dag, van week tot week van de voortgang van het onderzoek in Dianetics en Scientology. Ze markeren een pad dat loopt van volledige onwetendheid ten aanzien van het onderwerp tot wat we nu weten. Toen we begonnen wist de Mens niets over het verstand en vandaag de dag staan we waar we staan. En deze opnames vormden de mijlpalen op de weg eruit.”

En daarom is het altijd een droom van Dhr. Hubbard geweest dat op een dag de middelen en de technologie zouden bestaan om die lezingen voor iedereen beschikbaar te maken. En die dag is nu aangebroken. En voor het eerst kunnen ze nu allemaal van jou zijn.