Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

9e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

9e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

9e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

“Het zal een grote schok zijn voor dianetici om te ontdekken dat, ondanks het feit dat we het Tweede Boek over Dianetics hebben, dat het geheel gewijd is aan exteriorisatie. Dat zal een grote schok voor ze zijn. Maar dat komt voornamelijk omdat ze nooit het Eerste Boek hebben gelezen.” Door te spreken over Dianetics 55! opende Ron het vooraanstaande ACC over communicatie. Zijn vertrekpunt was inmiddels exteriorisatie geworden (Scientology 8-8008 en de Philadelphia Doctoraat Cursus), en zijn onderzoek had zich geconcentreerd op alle auditors om dat doel met elke case te kunnen bereiken. Het eerste plateau was Intensieve Procedure, de codificering van processen die het meest werkbaar waren in de handen van auditors, uitgegeven als het Auditor’s Handboek en later, nu veel uitgebreider, als Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens. En nu zorgde de Communicatie Formule voor een doorbraak naar zelfs nog bredere toepassing en daarmee voor het middel om Dianetics en Scientology te verenigen. Tijdens het inroosteren van een Congres riep Ron onmiddellijk het 9e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden bijeen om auditors de toepassingen te leren van Dianetics 55! om Clears te maken. Het 9e ACC staat bekend als de volledige uiteenzetting aangaande communicatie, waarbij elk detail van het onderwerp volledig werd uitgediept. Hier vind je een grondige, professionele studie van het cruciale component dat alle toekomstige auditing zou bepalen en hiermee werd een tijdperk van ontwikkeling afgesloten dat begonnen was met de 1e ACC.

Lees Meer
koop
€480
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 34

Meer over 9e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Dianetics 1955! richt zich direct op het creëren van Clears, zonder bijkomstige onzinnigheden. En dat is waar het boek over gaat. En voordat je met deze cursus klaar bent, heb je er een exemplaar van.– L. Ron Hubbard

Het was 6 december 1954. De plaats was Phoenix, Arizona. En met deze woorden begon Ron aan hetgeen later bekend zou worden als de meesterlijke Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden op het gebied van Communicatie, haar toepassing op exteriorisatie en het maken van Clears.

Feitelijk was dit niet zomaar een theorie en Onderzoekscursus, maar was het de climax van een volledige onderzoeksperiode die met de eerste Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden was begonnen en die nu de cruciale componenten omvatte die alle toekomstige auditing zou bepalen. Het spoor van Ron’s onderzoek dat vanuit het standpunt van exteriorisatie werd gelanceerd (Scientology 8-8008 en de Philadelphia Doctoraat Cursus), had twee duidelijke doelen voor ogen:

  • Het bewerkstelligen van exteriorisatie en om voor ieder wezen de barrières uit de weg te ruimen die het bereiken hiervan belemmerden.
  • Niet alleen de ontwikkeling van processen hiervoor, maar zelfs nog belangrijker dan dat, processen die andere auditors dan Ron zelf succesvol konden toepassen.

En het was een doorslaggevend punt. Want Ron wist allang dat wat hij met auditing kon bereiken, niet noodzakelijkerwijs door andere auditors werd geëvenaard. Het maakte Ron niet veel uit of ze dezelfde resultaten hadden moeten behalen. Het Clear maken van de wereld vereiste meer dan één auditor. En dus was de intensiteit van zijn onderzoek, zowel bij het trainen van auditors als tijdens het ontwikkelen van processen die ze konden toepassen, even belangrijk als het onderzoeken van de zijndheid en bekwaamheden van de Mens zelf.

De eerste mijlpaal werd bereikt op de 7e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden en het systematiseren van al die processen die, in handen van andere auditors, bruikbaar waren gebleken. Deze materialen werden als eerst uitgegeven als Intensieve Procedure en vervolgens als het Handboek voor Auditors. Ron had de tekst verder aangevuld en uitgegeven als het alomvattende boek Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens.Vervolgens koos Ron persoonlijk specifieke lezingen uit de Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden die gelijk met het boek werden uitgegeven en die pasten bij de studie ervan. Door deze als de Professionele Cursus Lezingen uit te geven (en later onder de alomvattende titel De Phoenix Lezingen), had Ron nu het basislesprogramma voor Professionele Auditortraining.

Daarna gaf Ron, om de Disseminatie en toepassing ervan te toetsen, de 8e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden die de volledige studie van Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens en De Phoenix Lezingen bevatte, alsook verdere lezingen die, stuk voor stuk, de toepassing van iedere techniek en procedure in kaart bracht.

Maar toch was Ron nog niet klaar met zijn werk. Want hoewel hij de route die we Scientology noemen had gesystematiseerd, verkreeg hij ook het inzicht voor een zelfs nog bredere toepassing op elke case, van het allerlaagste tot aan het allerhoogste niveau. Om nog specifieker te zijn, hoewel het doel in één enkel woord kon worden opgesomd – Exteriorisatie – was er nog een ander woord dat van doorslaggevend belang was voor het bereiken hiervan: Communicatie.

En zo kwam het dat Ron tijdens het geven van de 8e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, nog een ander boek schreef. In dat opzicht was alleen al de titel ervan van zeer grote betekenis. Want gezien het feit dat het onderwerp zich in de twee voorgaande jaren (van 1952 tot 1954) van Dianetics naar Scientology had doorontwikkeld, was in deze periode alleen het laatst genoemde onderwerp ter sprake gekomen. Maar met de doorbraak van communicatie bezat hij nu de cruciale link om beide onderwerpen – Dianetics en Scientology – tot één geheel te verenigen.En de inhoud van het historische Dianetics 55! was daarin vervat.

Er werd een congres georganiseerd om deze ontdekkingen algemeen bekend te maken en er werden wereldwijd uitnodigingen verstuurd, aan zowel dianetici als Scientologists. Ondertussen organiseerde Ron in voorbereiding hierop de 9e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden om Professionele Auditors de vaardigheden en processen te leren voor het op korte termijn te verschijnen Dianetics 55!en demonstreert deze,

Hier is dan de 9e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden – een diepgaande professionele studie van Dianetics 55! Ron gaat in 35 lezingen in op de onderliggende theorie, formules en processen en demonstreert deze, waarbij de nadruk ligt op toepassing door de auditor.

Hierin beschrijft Ron ook gedetailleerd de mechanische aspecten van communicatie, de Communicatieformule en haar volledig gebruik als een proces in Communicatie Auditing.

Ten slotte tref je hier Ron’s instructies over de Zes Basisprocessen aan – vanaf hun oorsprong (ze komen voort uit de Definities en Axioma's van Dianetics en Scientology) tot aan het geven van auditingdemonstraties voor elk ervan: Twee-richtings-communicatie, Elementaire Straightwire, Openingsprocedure van 8-C, Openingsprocedure door Duplicatie, Herstellen van Hebbendheid en Het Opmerken van Plekken in de Ruimte.

Dat alles en nog veel meer, waaronder:

  • Drie volledige lezingen met uitleg van de terminologie – waarin niet alleen de definities ervan worden gegeven, maar hun achtergrond en theorie en zelfs auditing en oefeningen over de toepassing;
  • Het belang van taal, de aberratieve effecten ervan op preclears en waarom woorden feitelijk een spel zijn;
  • De definities van de axioma’s als “consideraties waarover overeenstemming is bereikt”, die de wetten van consideraties en hun toepassing in communicatie en de bekwaamheid van de thetan diepgaand verklaren;
  • Perfecte Duplicatie Auditing, inclusief oefeningen voor studenten voor het maken van een perfect duplicaat en daardoor de volledige toepassing van de Axioma’s en hoe te “Als-issen”.

Als blijk van het stabiele niveau van technische ontwikkeling zou Ron 12 maanden lang geen Theorie en Onderzoekscursus voor gevorderden meer geven. Het was nu namelijk tijd om deze historische ontdekkingen in praktijk te brengen. En de eerstvolgende keer dat hij auditors in training ontmoette, was dat werkelijk iets nieuws. Ten teken van waar zijn spoor van onderzoek en ontwikkeling hem had gebracht, had hij nu in Washington DC, de Moederkerk van Scientology gesticht.

« ACC Lectures