Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Succes Congres

Succes Congres

Succes Congres

Hier is het Congres dat het laatste hoofdstuk leverde over alle ontwikkelingen tot op heden en het begin aankondigde van een geheel nieuw tijdperk! Want alle ontdekkingen die het voorbije jaar had gebracht – op het gebied van het Clear maken van mensen – hadden nu een toppunt bereikt met een doorbraak voor planetaire expansie. Om te beginnen onthult Ron het enige reactieve postulaat dat ten grondslag ligt aan de planetaire apathie: “ik kan er toch niets aan doen.” Toch heeft dat postulaat geen enkele kans van slagen – niet met wat Ron daarna ontdekte. Gebaseerd op het alomtegenwoordige gegeven “De verwarringen zijn niet en orde is wel” kwam de ontdekking van het hoogste vermogen van een thetan. In feite is het zo, dat wanneer een wezen eenmaal de top van de schaal bereikt heeft, dat dat het enige is wat hij nog kan doen. Het is een gegeven dat het antwoord verschaft over hoe het komt dat een afzonderlijk persoon wel degelijk voortdurend orde kan brengen in een groeiend gebied en hoe zich dat als een golf over de hele wereld kan verspreiden. En dat is de werkelijke reden dat Ron dit Congres begon met iets waar Congressen gewoonlijk mee eindigden: De toekomst van Scientology. Want bij de laatste en nu legendarische lezing had hij de middelen verschaft om die hoogst zeldzame kwaliteit te verkrijgen, hoewel die bij iedere Scientologist was ingeboren, en die voor een nieuwe samenleving zo belangrijk was: Leiderschap.

Lees Meer
koop
€130
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 6

Meer over Succes Congres

Al die jaren lang zijn er bij Dianetics en Scientology drie onderwerpen in ontwikkeling geweest, en niet eentje.

Als eerste en belangrijkste hebben we natuurlijk Scientology zelf. Als tweede hebben we de knowhow op het terrein van bedrijfsorganisatie. En als derde hebben we hoe we auditors moeten trainen.

Die twee laatste technologieën bestonden nog niet in 1950, wat dan ook de reden was dat we niet de volledige vooruitgang hebben bewerkstelligd die we eigenlijk moesten behalen.– L. Ron Hubbard

En toch was het zo dat, toen 1958 op zijn einde liep, bij dat eerste onderwerp waaraan ontwikkelingswerk werd verricht – Scientology zelf – een doorbraak had plaatsgevonden waardoor alle ontwikkelingen tot op dat moment culmineerden in het samensmelten van deze drie onderwerpen...en waardoor het begin werd ingeluid van een volslagen nieuw tijdperk.

Als eerste kwam, om het uit te drukken zoals dat in “Scientology zelf” werd uitgedrukt:

“Er was iets gebeurd!!!

Er had één specifieke technische vooruitgang plaatsgevonden, die ver uitstak boven alle andere in die hele acht jaar.

Iedereen kan, door het auditeren op engrammen, Clear worden gemaakt.”

Het volledige verhaal van die doorbraak wordt elders verteld (Londen Clearing Congres), maar Ron’s ontdekking van de ware aard, samenstelling en oorsprong van mentale beeldplaatjes noopte hem om zijn vroegste procedures over clearing te herzien – die van 1947 toen hij de eerste Clears maakte – zelfs nog voor het uitkomen van Boek Eén. En die ontdekkingen werden pas aangekondigd toen Ron met een nieuwe cursus begon, de 5e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden.

Tijdens het geven van lezingen, het superviseren en het werken met getrainde auditors, testte hij de laatste technologie uit van Scientology bij het behandelen van engrammen van Dianetics. En de resultaten kwamen ogenblikkelijk. Het was niet alleen zo, dat de snelheid waarmee iemand Clear kon worden gemaakt dramatisch was toegenomen, maar die nieuwe ontdekkingen hadden ook een oplossing gebracht voor het allereerste probleem dat zich bij Dianetics auditing had aangediend, de geoccludeerde case.En inderdaad was er niet één preclear meer die geen herinnering terug kon krijgen over vorige levens, en daarom resulteerden de case-voorvallen uit de 5e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden al spoedig in het boek Heeft u al eens eerder geleefd?

En vervolgens, en dat stond in direct verband met het “Trainen van Auditors” waardoor clearing nu mogelijk was gemaakt, kwam onderstaande ontdekking van LRH:

“Ik ben tot de ontdekking gekomen, dat een Scientologist bij zijn training bij benadering de route dient te volgen die er is afgelegd bij het eigenlijke research en ontwikkelingswerk. Anders zal het hem niet makkelijk vallen om mensen Clear te maken aangezien hij het begrip zal missen van bepaalde fundamentele zaken die jaren geleden heel gewoon waren geworden.”

Ron pakte dit aan door het instellen van een heel nieuw soort cursus, dat tegenwoordig een cruciaal onderdeel vormt bij iedere auditortraining: de Schriftelijke Cursus.Ook hier had het doel ervan alles te maken met de snelheid waarmee clearing kon worden verricht, en zeer beslist ook met de snelheid waarmee auditors konden worden getraind om het Clearen van anderen te kunnen bewerkstelligen. Hier kregen we cursussen voor elk boek dat “zich op de weg bevond die door de feitelijke ontdekkingen werd gevormd”, te beginnen met Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, en dat voortging met iedere leerstof die daar later op was gevolgd, en dat uit een aantal afzonderlijke lessen bestond die gingen over de voornaamste definities en de belangrijkste gegevens van iedere doorbraak die er in verband met die leerstof was gemaakt. Bovendien waren ze bedoeld om thuis te bestuderen. Vandaar “Schriftelijke Cursus” – als een verlengstuk van de Academie – waardoor Scientologists zelfs al met hun auditortraining konden beginnen voordat ze in de cursuszaal kwamen. Dit alles is een verklaring voor de aankondiging van Ron in het tijdschrift Ability van januari 1959:

“Wie moeten de Schriftelijke Cursus doen? Iedereen.”

En uiteindelijk, was daar de laatste hindernis om werkelijk op mondiale schaal te kunnen expanderen: “knowhow over organiseren”. In dat opzicht had de nieuwe ontdekking van Ron over mentale beeldplaatjes nog iets anders onthuld, iets dat nog geweldiger was - hoe verwarring en orde in elkaar zaten.

“We hebben ergens een spiksplinternieuw begrip over verworven. Een verwarring auditeer je niet met verwarring en daarom zijn we terechtgekomen op een totaal nieuwe staat van organiseren.”

Wat betreft de dingen die Ron toen onthulde, was dit niets meer of minder dan het belangrijkste vermogen van een thetan, en het begon met dit diepgewortelde gegeven:

“De verwarringen bestaan niet en orde bestaat wel.”

Want zoals hij vervolgens demonstreerde in toepassing, hadden we hier het meest fundamentele basisprincipe bij het brengen van orde bij een preclear, een organisatie... een volledige organisatie. Daarin ligt het verhaal hoe deze “drie onderwerpen” – Scientology zelf, training van auditors en knowhow over organisaties – zijn samengesmolten en zo het antwoord leverden op de vraag hoe we een nieuwe beschaving moesten creëren, zoals dat is vervat in Ron’s legendarische lezing: “Leiderschap”. Want wat er in die lezing is vervat is de verantwoordelijkheid die hieruit voortvloeit van iedere Scientologist, als leider, en ook de middelen om het keurmerk daarvan te kunnen verkrijgen: kwaliteit. En inderdaad heeft Ron een lezing van een dergelijke belangrijkheid onmiddellijk laten kopiëren en laten versturen naar iedere auditor ter wereld.

En na de lezingen, toen het Succes Congres voorbij was, was er inderdaad een heel nieuw tijdperk aangebroken. Want de keer daarop dat Scientologists op een congres bijeenkwamen om naar Ron te komen luisteren, was het echt grandioos en gedenkwaardig: de aankondiging van een technologie voor het Clear maken op grote schaal – van honderden of zelfs duizenden tegelijk – door een auditor.

We heten je daarom van harte welkom in het Shoreham Hotel in Washington DC, januari 1959.

« Congress Lectures