Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

21e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

21e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

21e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Tijdens het Succes Congres onthulde L. Ron Hubbard ontdekkingen over de hoogste bekwaamheid van een thetan, het scheppen van orde, waardoor hij leiding kon geven. Niemand belichaamt deze kwaliteiten meer dan de auditor – en aldus luidde het 21e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden een nieuwe fase in. Dhr. Hubbard onderwees de doorbraak van Gemuilkorfde Auditing, waardoor de reikwijdte van een professionele auditor enorm uitgebreid werd. En hij doorbrak op die manier de barrières die opgeworpen waren door de onervarenheid van co-auditing teams en het gaf iedereen de mogelijkheid om zich onder professionele supervisie met clearing bezig te houden. Met de Confront en Trainingsoefeningen (TR’s) als eerste essentiële stap, gaf hij de coaching technologie vrij om door alle verwarringen heen te breken. Vervolgens legde hij de toepassing van specifieke processen van Gemuilkorfde Auditing uit – Geselecteerde Persoon Overts, Algemene Overts, Niet-is Straightwire en ARC-breuk Straightwire – en hij vertelde auditors: “Door deze processen op een persoon toe te passen en de persoon deze processen te laten doorlopen, krijgen we uiteindelijk een auditor met gezond verstand, met intelligentie, met de bekwaamheid om te reiken en bij wie zijn dwangmatige niet-issen verdwenen zijn – wat hem in staat stelt een beetje zijndheid te schenken." Hier zijn de technische en bestuurlijke oplossingen om hele bevolkingen in sessie te nemen, wat de fundering vormde van wat L. Ron Hubbard vervolgens openbaarde – een ware formule om een geclearde Aarde te bewerkstelligen.

Lees Meer
koop
€160
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 11

Meer over 21e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Er zijn vandaag de dag een paar miljard mensen op aarde en ik wil dat je ze naar een hogere staat auditeert.”– L. Ron Hubbard

Auditors konden nu routinematig Clears tot stand brengen en dat betekende dat L. Ron Hubbard de technische toepassing tot een hoogtepunt had weten te brengen. Aldus, terwijl het nieuws van zijn doorbraken als een lopend vuurtje de wereld over ging, gaf hij op de eerste dagen van januari 1959 in een volgepropt Shoreham Hotel auditorium in Washington DC het welbekende Succes Congres, waar hij niet alleen Het Auditeren van Engrammen in Scientology lanceerde, maar ook geweldige ontdekkingen over het vermogen van mensen om orde te brengen en echt leiderschap te tonen.

In feite plaveide Dhr. Hubbard met deze en alle volgende ontdekkingen de weg voor wereldwijde expansie die eerdere expansie ver overtrof – expansie op de schaal die nodig was om een planeet werkelijk Clear te maken. De start van de 21e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden stond al gepland voor na het congres en zijn kantoor werd overspoeld met aanmeldingen. En inderdaad, als een graadmeter van de intensiteit van die vraag, en ondanks het feit dat alle aanmelders aan strikte voorwaarden moesten voldoen, meldden zich in de morgen van 5 januari 1959 meer dan honderd topauditors voor de start van die cursus op het nu populaire Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden trefpunt op de hoek van R and 19th Street NW in Washington DC.

Het schema was strikt en de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden werd strak geleid, met dagelijks klassen die precies om 7:55 uur begonnen en met dezelfde precisie om 20.00 uur eindigden. En met goede reden – de vereisten omvatten dat alle studenten tot in detail op de hoogte moesten zijn van de laatste technische doorbraken: in het bijzonder, een volledige terugblik op alle 40 lezingen die Dhr. Hubbard net een paar weken eerder had gegeven tijdens de 5e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden. En met die gegevens op zak waren de verwachtingen hoog gespannen en stonden de studenten te trappelen toen hij het gebouw binnenstapte om de eerste van een serie zogenaamde “aanvullende” lezingen te geven – die niet enkel over verfijning van procedures gingen, maar de onderliggende principes en trainingsstappen leerden die vereist waren om wereldwijde toepassing effectief te verwezenlijken.

Daarbij hoorde ook een fundamentele verfijning en een herformulering van de doorbraken die in eerdere jaren van onderzoek, ontdekkingen en ervaring waren behaald – van twee-richtings-communicatie tot het belang voor de auditor om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de preclear. Daarnaast, en in overeenstemming met Dhr. Hubbard’s focus om gestaag door te werken aan nieuwe technologie om zowel de toestand van cases als de vaardigheid van auditors te ondervangen, ontwikkelden zich nieuwe zaken die alleen bij deze Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden zijn uitgegeven: in het bijzonder de coaching-technologie om door alle mogelijke verwarringen met betrekking tot Confronteren en Trainingsoefeningen (TR’s) te breken; en opnieuw, voor wat betreft cases, het cruciale belang van het auditeren van preclears op hun niveau van realiteit. Daarom leerde hij auditors hoe ze de realiteit van de preclear konden vinden om vervolgens de realiteit van die preclear te laten stijgen, waarbij tegelijkertijd het oorzakelijkheidsniveau stijgt.

En terwijl deze grondbeginselen in het geheugen van elke auditor op de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden werden gegrift, was de tijd aangebroken om hun te leren een veel grotere invloedssfeer te aanvaarden. In dat opzicht is de 21e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden historisch. Dit is namelijk waar Dhr. Hubbard deze studenten instrueerde over het opzetten en organiseren van co-audits om de wereld te redden. In plaats van twee getrainde auditors te laten optwinnen, deden onbeperkte aantallen preclears dat en zodoende gingen ze allemaal tegelijkertijd in sessie. En hoe dat moest? Hij verstrekte de technologie om een enkele professionele auditor in feite elk van die sessies van co-audit teams te laten leiden aan de hand van simpele basisfeiten. En aan de basis van die technologie lag de doorbraak betreffende Gemuilkorfde Auditing, die feitelijk alle barrières kraakte die door de onervarenheid van co-audit teams werden opgeworpen en iedereen in staat stelde om zonder enige voorkennis met het Clear maken van anderen te beginnen.

Vervolgens stelde hij, om een fundamentele eis voor elke co-auditor te laten doordringen:

“En door deze processen bij iemand te auditeren en iemand deze processen zelf te laten auditeren, krijg je een auditor met oordeelsvermogen, met intelligentie, in staat om te reiken en die verlost is van zijn obsessieve niet-isheid – waardoor hij in staat is een beetje zijndheid te schenken.”

Zo droeg L. Ron Hubbard deze auditors van de 21e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden de taak op om de miljarden preclears op deze aarde in sessie te krijgen. Al die tijd ging hij door met het onderwijzen van de toepassing van basisprincipes en technieken waarmee ze direct de oplossingen konden toepassen bij verschillende case-verschijnselen:

  • Dub-in – hoe dit verschijnsel iemand iets anders laat zien dan waar hij een plaatje van maakte;
  • Groepeerders – een volledige definitie en beschrijving, en hoe ze op te lossen;
  • Axioma 10 – de toepassing ervan in auditing om het onvermogen van de preclear te verhelpen om een effect te produceren;
  • Straightwire – Drijfveergerichte Straightwire, Geselecteerde Persoon Overts, Algemene Overts, Niet-is Straightwire en ARC-breuk Straightwire.

Wat betreft het resultaat van die Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden kwam er niet alleen een hele rij Clears stralend uit de cursus tevoorschijn en werden de trainingsontwikkelingen niet alleen de basis voor de Professionele TR training tot op de dag van vandaag, maar leverde Dhr. Hubbard ook de technische oplossingen en organisatorische knowhow om de hele bevolking in sessie te krijgen. Daarmee was de fundering gelegd voor wat hij daarna uit de doeken deed: een heuse formule om vanuit die situatie tot het uiteindelijke product van een Clear gemaakte wereld te komen.

Ook vind je hier twee opgenomen L. Ron Hubbard conferenties die materiaal bevatten dat direct gerelateerd is aan de 21e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden:

  • een Instructeurs Conferentie genaamd: “Processen die gebruikt worden in de 21e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden”
  • een Auditors Conferentie genaamd: “Staf Auditors Conferentie aangaande het HCO Bulletin van 16 februari 1959”

Deze opnamen waren nooit eerder beschikbaar en worden nu voor het eerst aangeboden.

« ACC Lectures