Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Congres over de Staat van de Mens

Congres over de Staat van de Mens

Congres over de Staat van de Mens

Beginnend met Boek Eén en verdergaand in elk daaropvolgende jaar, waren de jaren ’50 een decennium van monumentale ontdekkingen en technologie in de richting van het doel van Clear. Hier hebben we het Congres dat het volgende decennium lanceerde, door heel Scientology te richten op Opererende Thetan. Het volgde allemaal op de definitie van OT: “bewust en oorzakelijk zijn over alle drijfveren.” Alle eerdere inspanningen waren erop gericht om mensen te clearen op de Eerste Drijfveer, maar Ron opende nu met een schokkende aankondiging: “Waar ik met dit Congres ben gearriveerd is hoe ik ze kan clearen op de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde. zevende en achtste Drijfveer.” Zelfs nog schokkender was de doorbraak die het mogelijk maakte: Verantwoordelijkheid en de baanbrekende technologie van Overts en Achterhoudsels. Hier hebben we dus een technologie die iedere drijfveer beslaat, van de afzonderlijke persoon, via het huwelijk tot aan complete regeringen. Hier krijgen we ook een bijzonder uitgebreid overzicht van de overt-motivator-volgorde voor vele levens, en waarom dat hele tijdspoor zo vaag lijkt. Uiteindelijk heb je hier lezing na lezing, elk ervan legendarisch op zich – van Verantwoordelijkheid, Overts en Achterhoudsels, Waarom mensen je niet mogen tot Jouw Case. Technologie die afkomstig was van Ron’s eerste onderzoek naar OT en het cruciale punt waar case-vooruitgang mee staat of valt. Hierin ligt de sleutel naar verantwoordelijkheid aangaande alle drijfveren en dus is dat ook jouw route naar de staat van OT.

Lees Meer
koop
€160
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 9

Meer over Congres over de Staat van de Mens

Als de definitie van Opererende Thetan “bewust en oorzakelijk over alle drijfveren” is, zien we onmiddellijk dat verantwoordelijkheid hand in hand moet gaan met het maken van een Opererende Thetan.– L. Ron Hubbard

De jaren vijftig: het begon met Boek Eén en het bleef daarna ieder jaar doorgaan – een traject gemarkeerd door de ene gedenkwaardige doorbraak na de andere, mijlpaal na mijlpaal behaald in de technologie, en dat alles in de richting van één enkel doel: CLEAR.

De jaren zestig: een decennium dat begon met een nieuw en zelfs nog glorieuzer doel: OPERERENDE THETAN (OT).

Eeuwigheid: Wanneer men als een OT terugkijkt naar waar het allemaal begon: CONGRES OVER DE STAAT VAN DE MENS.

Dat was de strekking van nieuwjaarsdag toen L. Ron Hubbard wederom het toneel beklom in het Shoreham Hotel in Washington DC.In feite had alles toegewerkt naar dit ene moment: dit evenement. Want met ieder jaar dat voorbijging kwam er meer vaart in de zaak, en dat vooral in 1959:

  • Vanaf het allereerste begin was Ron in staat geweest om anderen Clear te maken. Maar nu, met revolutionaire doorbraken bij het trainen van auditors deden andere auditors hetzelfde – individuele clearing was werkelijkheid geworden.
  • Ron's volgende doel was om het sneller en gemakkelijker te maken, zodat er nog meer mensen Clear konden worden gemaakt. In het afgelopen jaar was ook dat bereikt, met de middelen voor het op grote schaal mensen met duizenden tegelijk Clear te maken – door co-auditing.
  • En uiteindelijk verwezenlijkte Ron, eveneens in 1959, een bestuurlijk hoofdkwartier dat als stabiele basis ging dienen voor alle toekomstige research, maar ook als centraal disseminatiecentrum om Scientology overal naar toe te zenden - Saint Hill Manor in Engeland.

En als er in 1959 al stormachtige activiteiten waren geweest in Scientology, dan veranderde dat in een orkaan, toen Ron het jaar afsloot met een wereldtournee van 30 dagen naar iedere Centrale Organisatie: Scientology was een wereldwijde beweging geworden.

Hoewel die wereldtournee diende om het wijdvertakte netwerk van Scientology te consolideren, zat er aan dat doel een nog veel grotere betekenis vast, gezien de richting waar Ron nu op aan stuurde met zijn ontdekking van het wezenlijke verschil tussen Clear en OT. Want hoewel Dianetics begon met het Clear maken van een individu, was Scientology nu zover uitgegroeid dat zij alle drijfveren besloeg.En dat was de doorbraak met betrekking tot OT en het bereiken ervan:

“We hebben geprobeerd mensen Clear te maken op de eerste drijfveer en we kunnen nu ook mensen Clear maken op de eerste drijfveer, maar ze zijn nog niet Clear op de tweede en de derde, dat kan ik je wel vertellen.

En het punt waarop ik nu ben aangeland op dit congres, is hoe je iemand Clear maakt op de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste drijfveer.”

Hier hebben we dus de technologie die de volledige kracht van Scientology veranderde en die nu de hele Brug beslaat van de laagste niveaus tot de hoogste staten van OT.

Hier hebben we de technologie die iedere drijfveer omvat – van het individu tot het huwelijk en van groepen en organisaties tot hele naties.

In feite hebben we hier een technologie die zo verweven is met wat het betekent om een Scientologist te zijn, dat deze staat is weergegeven in de bovenste driehoek van het Scientology symbool.

Want dit is de doorbraak: Verantwoordelijkheid.

En de baanbrekende technologie die wereldwijde clearing mogelijk maakt over alle drijfveren: Overts en Achterhoudsels.

“Dus hier veranderen we van onverantwoordelijk naar verantwoordelijk, van schuld naar kracht en dat alles in een vloek en een zucht.

Dit is het nieuwe begin van Scientology.”

En daarin schuilde de kracht van wat Ron blootlegde in zijn meest favoriete congres aller tijden.

« Congress Lectures