Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

1e Melbournse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

1e Melbournse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

1e Melbournse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Volgend op een imponerend Congres waar hij een speciale boodschap gaf aan Australische Scientologists aangaande hun unieke verantwoordelijkheid voor Scientology, onthulde LRH op het 1e Melbournse ACC iets wat van nog groter belang was. Nu hij verschillende routes naar Clear in kaart had gebracht, keerde hij terug naar dat hogere doel, Opererende Thetan waarvan hij de potentie al in kaart had gebracht tijdens de Philadelphia Doctoraat Cursus en Scientology 8-8008. Verder bouwend op ontdekkingen die daarna kwamen had hij niet alleen het belangrijkste obstakel om OT te bereiken onthuld – zelfs tot alle case-vooruitgang – maar hij had die barrière verbrijzeld met de technologie van Overts en Achterhoudsels, waardoor het voor elk wezen mogelijk werd om dit centrale component in case-vooruitgang te verwezenlijken – Verantwoordelijkheid. Van de weg naar OT en hoe die afhankelijk is van valentiewisselingen, tot de anatomie en aanpak van individualisering, en van de relatie tussen achterhoudsels en de schijnbaarheid van “geen bank”, tot de universa van een thetan, vind je hier de technologie die de poorten opende naar stijgende niveaus van spirituele vrijheid en, uiteindelijk, OT zelf. En wat die ontdekkingen voorspelden, daar had Ron het volgende over te zeggen: “Met het 1e Melbournse ACC beginnen we aan een nieuw tijdperk in Scientology – grootser, breder en meer succesvol dan alles wat we tot nu toe ervaren hebben”.

Lees Meer
koop
€400
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 32

Meer over 1e Melbournse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Begin er gewoon aan en auditeer! Als je niet kunt verstaan wat de pc zei, nou, houd dan je oor dicht bij zijn gezicht! En als het lijkt of hij probeert ervandoor te gaan of zoiets of erg nerveus lijkt, nou, zorg er dan voor dat hij op zijn stoel blijft zitten! En als je niet denkt dat hij erg goed naar je luistert, laat hem dan de solide communicatielijn van een arm voelen.

Maar je bent een auditor en als zodanig ben je geen onbelangrijk persoon en in die hoedanigheid is je interesse in de case essentieel. En dat komt op de eerste, de allerhoogste en de voornaamste plaats, en je zult de meeste auditing gedaan krijgen door te auditeren! Begrijp je wel?””– L. Ron Hubbard

Sovjet Premier Nikita Chroesjtsjov bezocht in september 1959 de Verenigde Staten. Ondanks de ogenschijnlijke afname van de spanningen tussen de twee “supermachten”, die tot deze ontmoeting met VS President Eisenhower had geleid, verraste de Russische leider zijn Amerikaanse gastheren met een botte en ruwe speech over een mogelijke kernoorlog. En dat was inderdaad een dreiging die vaak in het verstand van de mensen en de cultuur bleef opdoemen en die gedramatiseerd werd in de film On the Beach, waarin een door de Derde Wereldoorlog vernietigde planeet in het vooruitzicht werd gesteld.

Zoals in die film werd weergegeven, was er toch één deel van de wereld dat, tenminste tijdelijk, de holocaust overleefde – en dat was Australië. En Australië stond erg in de schijnwerpers toen Ron over het Zuidelijk Halfrond sprak als het enige gebied dat ooit een kans zou maken om een atoomoorlog te overleven – mits het in zijn eigen behoeften kon voorzien – omdat zo’n oorlog zich vermoedelijk op het Noordelijk Halfrond zou afspelen. Bovendien was het land de thuisbasis van een bloeiende en zich snel uitbreidende groep Scientologists, waarbij HASI Australië in haar magazine Communication zelfs voorspelde dat “Australië misschien wel de eerste complete Scientology cultuur voort zou brengen”.

Dus verliet Ron begin november 1959 Engeland en landde, na een tussenlanding in Calcutta, op 5 november in Melbourne om een Congres te houden dat onder meer ging over de verantwoordelijkheid die Australische Scientologists voor de hele wereld moesten nemen. En in aanmerking genomen dat dit het eerste Congres betrof dat door Ron ooit in Australië werd gehouden, was het resultaat – zoals een lokaal blad beschreef – “een reusachtig Congres” voor honderden wild enthousiaste Scientologists en hun vrienden.

Terwijl Ron aan Australische Scientologists een zeer speciale boodschap overbracht over hun cruciale betekenis voor de toekomst van alle mensen op deze planeet, was dat opnieuw nog maar het begin van wat hij ze daarna nog zou gaan voorleggen. Omdat hij, zoals gebruikelijk, ook een Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden op het programma had staan. De cursus begon op 9 november in Spring Street 157 – het hoofdkantoor van HASI Australië – en werd bijgewoond door een groep van 40 selecte auditors uit zowel Australië als Nieuw-Zeeland. En die auditors zouden snel ontdekken dat deze Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden een compleet nieuwe richting vertegenwoordigde:

“De basistekst van deze cursus is Scientology 8-8008. De eerste lezingen die onmiddellijk aan deze cursus voorafgingen, waren de Philadelphia Lezingen uit de herfst van 1952 – 64 uur aan lezingen. Die lezingen gingen onmiddellijk aan deze cursus vooraf. Dus we hebben een enorme sprong op het tijdspoor gemaakt. Zie je dat?”

Wat Ron communiceerde en wat het alleen al betekende om naar 1952 en de Philadelphia Doctoraatscursus terug te keren, werd samengevat in het doel Opererende Thetan. Want nadat hij het potentieel van een thetan in zijn oorspronkelijke staat in kaart had gebracht, had Ron de drie daaropvolgende jaren besteed aan het op een lagere gradiënt benaderen van de huidige staat van de Mens, namelijk door processen te ontwikkelen die alle cases konden bereiken en procedures die alle auditors konden toepassen. Als gevolg daarvan was het overheersende doel geworden: het zeker stellen van het bereiken van Clear voor de grote meerderheid die deze staat niet gemakkelijk kon bereiken en voor wie herstel van OT vaardigheden daarom buiten bereik lag. Maar nu enkele routes waren onderzocht en gecodificeerd – die routinematig en met zekerheid Clears voortbrachten – kon Ron naar dat hogere doel van Opererende Thetan terugkeren. Hij had inderdaad het voornaamste obstakel blootgelegd dat over het pad naar OT lag – of met andere woorden, over het pad naar elke case-vooruitgang. En wat het belang ervan betreft:

“Je auditeert nu met het oog op een definitie en die definitie is: ‘bereid en bewust oorzaak over leven, materie, energie, ruimte en tijd’, dat natuurlijk postulaten, consideraties en thetans omvat. En dat is de definitie van een OT.”

Zoals Ron die studenten vertelde, ging de enige weg naar OT in feite via Verantwoordelijkheid. En in deze 1e Melbournse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, zette hij de indrukwekkende technologie uiteen om dat kerncomponent voor alle case-vooruitgang te bereiken – namelijk de technologie van Overts en Achterhoudsels:

  • Valentiewisseling – hoe de weg naar OT afhangt van het wisselen van valenties;
  • Regel van de Zwakke Valentie – wat die is, waarom en hoe hij aangepakt moet worden;
  • Individualisering – de bron ervan; en de rol van communicatie om deze uit te schakelen;
  • Oordeel – het vermogen om relatieve belangrijkheden te evalueren en hoe vrijheid daarvan afhangt;
  • Het Vermogen om Postulaten te Maken Zonder Gevolgen – de relatie ervan tot het herstel van OT;
  • Slechte Ervaringen – hoe ze verdwijnen via de overt, niet via de motivator;
  • Belangrijkste Voorvallen op het Tijdspoor – de volledige details, met inbegrip van hoe ze ridges vormen en hun locatie en aanpak;
  • Toonarm – hoe deze omlaag te brengen naar een Clear meteruitslag.

Dat alles vatte Ron samen in een technologie die niet alleen alle soorten auditing omvat en op alle niveaus aan case-vooruitgang ten grondslag ligt, maar ook de barrières uit elkaar laat spatten die op het pad liggen van ieder wezen als hij naar zelfs nog grootsere niveaus van spirituele vrijheid stijgt. Toen hij postuleerde wat dit allemaal betekende, sprak Ron daarna dus in termen van een gloednieuwe kijk die tot een gloednieuwe Aarde zou leiden.

« ACC Lectures