Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Speciale Cursus in Menselijke Evaluatie

Speciale Cursus in Menselijke Evaluatie

Speciale Cursus in Menselijke Evaluatie

Op wie kan men zich verlaten? Wie kan je vertrouwen? Wie zal een trouwe vriend of collega zijn? In de Speciale Cursus in Menselijke Evaluatie lezingen, laat L. Ron Hubbard zien hoe de technology van DE WETENSCHAP VAN HET VOORTBESTAAN en de Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens van toepassing is op al je drijfveren. Je leert de Toonschaal te gebruiken om overeenstemming, medewerking en activiteit te krijgen. Dus je hoeft niet te gokkenwat mensen zullen doen. Kenze en weet hoe met ze om te gaan.

Lees Meer
koop
€130
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 10

Meer over Speciale Cursus in Menselijke Evaluatie

In het laatste hoofdstuk van 0Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, sprak L. Ron Hubbard over de brede toepassing van Dianetics op de derde drijfveer met als uiteindelijk doel een wereld zonder oorlog, waar de mensheid hogere doelen zou kunnen nastreven.

In het najaar van 1950, en met honderden Dianetics groepen en organisaties die zich uitbreidden op een zeer geaberreerde planeet, bestond er een dringende noodzaak voor zo’n technologie. Dhr. Hubbard begon daarop de elementaire wetten van Groepsdianetics te systematiseren. Zoals hij indertijd uitlegde:

“Dianetics is vooruit blijven gaan, niet alleen wat betreft individuele auditing, maar ook wat betreft alle andere drijfveren. Je moet beseffen dat iedere drijfveer een volledig onderwerp op zich is. En twee of drie maanden geleden werd ik me er plotseling van bewust dat we de Derde Drijfveer nog niet diepgaand hadden onderzocht. Er lag een hele wetenschap besloten in de Derde Drijfveer – een hele wetenschap.”

Daarna vorderde het onderzoek in zowel de Eerste als de Derde Drijfveer tegelijkertijd, waarbij de ene studie de andere verduidelijkte. De ontdekking dat Levensenergie verschilde van en gescheiden was van het fysisch universum verduidelijkte verder de ware aard van een groep als een levenseenheid op zichzelf – totaal afzonderlijk van MERT. Daarnaast probeerde een groep, net als een individu, het fysisch universum te veroveren en na iedere mislukking volgde enturbulatie en een lagere toon.

Die ontdekkingen werden samengevat in een reeks baanbrekende essays, waarin werd beschreven hoe men een hooggetoonde groep kan creëren en in stand kan houden. Daartoe behoren onder andere: “Een essay over autoritaire handelwijzen” en “Een essay over management”.

Maar gegeven het feit dat het voortbestaan van een groep afhankelijk is van zowel de toon van de groep als de toon van het individu, verschafte L. Ron Hubbard nog iets meer. Dat volgde uit het feit dat net zoals een auditor de toestand van de case van een preclear moet kunnen beoordelen, een groep de toestand van de groepsleden moet kunnen beoordelen om op die manier toekomstig gedrag te kunnen voorspellen.

Dus in het begin van 1951 begon Dhr. Hubbard, in zijn huis in Palm Springs in Californië, de volledige verschijnselen van menselijke emotie, eigenschappen en reacties op ieder niveau van het voortbestaan in kaart te brengen. Dat werk bereikte zijn hoogtepunt in de monumentale Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens en de allesomvattende tekst daarbij, De Wetenschap van het Voortbestaan.

Met die technologie bij de hand plande hij vervolgens een Speciale Cursus over de Evaluatie van de Mens die gehouden zou worden in de nieuw opgerichte Dianetics Stichting in Wichita. Naast de studenten van de stichting, en als bewijs van de grote vraag naar zijn technologie, waren ook vooraanstaande burgers en industriëlen uit Wichita aanwezig.

Waarna Ron op 13 augustus 1953 begon met de onthulling van wat hij had ontdekt over menselijk gedrag op zowel de Eerste als de Derde Drijfveer: de aard van levenskracht en de rol daarvan in het fysisch universum, de interactie van de acht drijfveren, het essentiële belang van ARC in de groep en de toepassing van de Toonschaal en de Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens op alle drijfveren.

Deze lezingen representeren de baanbrekende technologie van L. Ron Hubbard met betrekking tot de Evaluatie van de Mens – een grote stap in het verwerven van de technologie van de Derde Drijfveer die hij voor het eerst postuleerde in 1950.

« Basics Lectures