Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

De Wetenschap van het Voortbestaan Lezingen

De Wetenschap van het Voortbestaan Lezingen

De Wetenschap van het Voortbestaan Lezingen

Aan de basis van de ontwikkeling van de Toonschaal en de Tabel voor de Evaluatie van de Mens lag een monumentale doorbraak: De “Theta-Mert-Theorie” bevat de uitleg over de wisselwerking tussen leven – theta – en het fysische universum bestaande uit materie, energie, ruimte en tijd – MERT.In die lezingen die meteen na de uitgave van het boek werden gegeven, gaf Ron de meest uitgebreide beschrijving van alles wat ten grondslag lag aan de Tabel voor de Evaluatie van de Mens en de toepassing ervan op het leven zelf. Daar legt hij bovendien uit hoe de verhouding tussen theta en entheta (geënturbuleerde theta) iemands positie op de Toonschaal bepaalt en geeft hij de middelen om naar hogere staten te gaan.

Lees Meer
koop
€130
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 6

Meer over De Wetenschap van het Voortbestaan Lezingen

Je kunt zien hoeveel verantwoordelijkheid iemand gaat tonen, hoeveel doorzettingsvermogen hij gaat tonen, als je ontdekt waar hij zich op de Toonschaal bevindt. Je kunt voorspellen hoe hij kinderen gaat behandelen. Je kunt weten hoe hij tegen jou zal gaan praten, hoe hij naar jou zal gaan luisteren. Je kunt weten wat hij zal gaan doen met een boodschap die je hem geeft om aan iemand anders te geven. Je kunt ook vrij automatisch zien in welke lichamelijke conditie deze persoon is.– L. Ron Hubbard

De Mens verbaast zich al lange tijd over het gedrag van zijn medemens. Waarom reageren mensen zoals ze doen? Hoe weet je wie je kunt vertrouwen? Voor wie moet je oppassen? Op wie kan men zich verlaten?

In het najaar van 1950 reisde L. Ron Hubbard kriskras het land door, van Elizabeth, New Jersey tot Los Angeles en Kansas City, om de snel groeiende Dianetics beweging van advies te voorzien en onderricht te geven.

Tegelijkertijd ging hij verder met zijn zoektocht naar een “betere Brug”, waarvoor hij op de laatste pagina van Boek Eén een dringende oproep had gedaan. Zijn volgende stap bij het construeren van die Brug was om deze breder en steviger te maken om alle cases aan te kunnen – met name om de middelen te verschaffen om iedere case op ieder niveau te kunnen kraken.

De sleutel hiertoe was al in Boek Eén zelf te vinden – de “Grafische Voorstelling van Voortbestaan”, waarbij een schaal uit de doeken wordt gedaan die loopt van de dood en maximale pijn onderaan tot aan potentiële onsterfelijkheid en optimaal plezier bovenaan. Met deze schaal als uitgangspunt begon Ron aan een onderzoek naar de grondprincipes die bepalen op welk niveau iemand op die schaal zit. Hiermee kreeg hij tegelijk de middelen in handen om dat niveau omhoog te brengen.

De research die daarop volgde en die in het begin van 1951 werd uitgevoerd in zijn huis in Palm Springs in Californië, leverde al snel een ontdekking op die van verregaand belang bleek. In feite was het op die plaats en op dat moment dat hij een volledig nieuw beeld over de Mens kon onthullen als een Levenskracht (aangeduid met de Griekse letter theta) die verstrikt was geraakt in het fysisch universum van materie, energie, ruimte en tijd (MERT). Uitgaande van deze centrale Theta-MERT-Theorie, kwamen in hoog tempo alle andere zaken aan het licht, waarbij op elk niveau alle manifestaties van menselijke emotie, karakter en gedrag werden blootgelegd.

Spoedig was die eenvoudige Grafische Voorstelling van Voortbestaan zo uitgebreid, dat deze alle facetten besloeg van actie en reactie van de Mens en op die manier ontstond de gedenkwaardige Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens.Vervolgens schreef Dhr. Hubbard de uitgebreide, allesomvattende tekst waarbij hij tot in detail iedere kolom van de Tabel beschreef en aangaf hoe deze moest worden gebruikt: De Wetenschap van het Voortbestaan.

Hier hadden we dus niet alleen de “eenvoudigere en snellere Dianetics technieken” waar L. Ron Hubbard naar had gezocht, maar tevens een doorbraak die het onderwerp een nieuwe richting uit zou sturen en in aanmerkelijk grotere case-vooruitgang zou resulteren, dan ooit in Dianetics was voorzien.

Om deze vooruitgang goed te kunnen leiden, had Dhr. Hubbard een centraal hoofdkwartier opgezet (in de plaats Wichita in de staat Kansas), dat goed te bereiken was van zowel de Oostkust als de Westkust. Vanuit het hele land kwamen dianetici hem helpen op de nieuwe Stichting, die gevestigd was aan Douglas Avenue 211 en naast 26 kamers ook een grote zaal voor lezingen had.

Op 21 mei zat die zaal bomvol met gretige studenten van een professionele cursus die in afwachting waren van L. Ron Hubbard’s eerste lezing: “De Theta-MERT-Theorie”. Tijdens deze historische voordracht gaf hij een volledige beschrijving van de cruciale doorbraak waar de Tabel voor de Evaluatie van de Mens en de volledige technologie van het menselijk gedrag op zijn gebaseerd. In de lezingen die daarop volgden, ging Ron hier dieper op in, waarbij hij onderzocht wat de Theta-MERT-Theorie voor het leven en auditing allemaal betekende. Tijdens het overbrengen van een nieuw gezichtspunt op het reactieve verstand door aberratie te definiëren in termen van ARC en de drijfveren, verhaalde hij uitvoerig over hoe de ontdekking van de Theta-Mert Theorie de nadruk van auditors volledig had verlegd.In plaats van het aanvallen van entheta werd het nieuwe doel het valideren van theta.

“Als je die persoon zo hoog mogelijk op de schaal wilt krijgen, valideer hem dan.En je valideert hem door het hoogste niveau van ARC dat beschikbaar is in zijn case op te pikken, want dat is leven.

Om deze nieuwe techniek te illustreren, eindigde hij met een demonstratiesessie die een glimp liet zien van de potentie - hij verlichtte een preclear van een hoofdpijn waar hij al bijna een maand last van had.

Na deze eerste lezingen richtte Ron vervolgens een schrijven aan alle Hubbard Dianetics Auditors waarin hij de oprichting aankondigde van een nationale groep van beoefenaars, met als doel om ze te helpen en er daarmee tevens voor te zorgen dat hun auditing aan de hoogst mogelijke criteria zou voldoen. Alleen voor dat doel riep hij in juni de Eerste Internationale Conferentie van Hubbard Dianetics Auditors bijeen en op die Conferentie gaf hij een lezing die wederom een mijlpaal vormde: “De Tabel voor de Evaluatie van de Mens”.

Die lezingen worden beschouwd als de meest uitgebreide beschrijving door Ron van al het achtergrondmateriaal voor die tabel en het volledige gebruik ervan, waarmee hij in de eerste nauwkeurige voorspelling van het menselijk gedrag voorzag. Ook hier wordt volledig uitgelegd door welke factoren iemands positie op de Toonschaal wordt bepaald en dus ook de manier waarop hij tot hogere staten kan opklimmen.

« Basics Lectures