Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Scientology: Mijlpaal Eén

Scientology: Mijlpaal Eén

Scientology: Mijlpaal Eén

L. Ron Hubbard begon de eerste lezing van deze reeks met zes woorden die voor altijd de wereld zouden veranderen: “Dit is een cursus in Scientology”.Want hier beschreef hij niet alleen de grote reikwijdte ervan, wat toen een fonkelnieuw onderwerp was, hij beschreef ook zijn ontdekkingen over vorige levens. Hij ging vervolgens verder met de beschrijving van de eerste E-meter en het eerste gebruik daarvan om de theta-lijn boven water te krijgen (het hele tijdspoor van het bestaan van een thetan), als geheel afzonderlijk van de genetische lichaamslijn (het tijdspoor van lichamen en hun fysieke ontwikkeling), waarmee hij de “één-leven” leugen verbrijzelde en het hele tijdspoor van spiritueel bestaan onthulde. Hier hebben we dan het allereerste begin van Scientology.

Lees Meer
koop
€370
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 22

Meer over Scientology: Mijlpaal Eén

Maar wat we op dit moment moeten doen is ver genoeg te vorderen, wij als individu, voorbij de eerste mijlpaal, zodat enkele van de feitelijk ingeboren doelen van de Mens in dit universum gerealiseerd kunnen worden. En dat kunnen we ook, omdat elke twijfel die je op dit moment hebt, gewoon een aberratie is. Alles wat jou op dit moment aan het bevechten is, zit in jou zelf. Er is niets – vuur, zwaarden, politie, nationale overheden, economische systemen – geen van deze dingen zouden de Mens kunnen stoppen als hij eenmaal op weg is. En wat we proberen te doen is om de Mens te starten. – L. Ron Hubbard

Rond het begin van 1952 had het onderzoek van Ron hem alles bij elkaar tot een nieuw gezichtspunt over de geschiedenis van de Mens geleid. Dit ontdekkingsspoor begon in de zomer na de release van Dianetics, aangewakkerd door auditorsrapporten dat pc's contact maakten met voorvallen die alleen maar konden worden uitgelegd in termen van vroegere levens.

"Hoe verder men met het onderzoek komt", zo schreef hij, "hoe meer men begrijpt dat er aan het schepsel Homo Sapiens veel onbekende aspecten kleven."

De daarop volgende 20 maanden onderzocht L. Ron Hubbard die onbekende factoren zorgvuldig, zijn eigen onderzoeksbevindingen daarbij stavend met informatie gevoed door auditors in het veld. Van het grootste belang in dit onderzoek was de ontwikkeling en het gebruik van de eerste E-meter, die hem in staat stelde om lang verborgen voorvallen te onthullen en in kaart te brengen en die op hun beurt weer tot de verrassende ontdekking leidde dat die levenskracht, ofwel theta, zijn eigen tijdspoor had, onafhankelijk van het lichaam, en zich tot wel miljoenen jaren geleden uitstrekte. Sterker nog, zoals Ron eveneens ontdekte, waren bepaalde voorvallen op deze theta-lijn in iedere case hetzelfde.

Tengevolge daarvan kwam er een nieuw en revolutionair beeld van de Mens bovendrijven, niet als een gelimiteerd dier van vlees en bloed, maar als een onsterfelijk wezen wiens voorvaderen zich tot het begin der tijden uitstrekten. Zoals Dhr. Hubbard indertijd zei: “Ontdekken waar de Mens vandaan kwam, ontdekken waar hij heen gaat, ontdekken waarom hij weet wat hij weet en wat hij probeert te doen, is natuurlijk het grootste avontuur dat de Mens zich kan voorstellen”.

Een telegram dat in de Stichting in Wichita in Kansas werd ontvangen, gaf geen aanwijzing dat dat avontuur er aan zat te komen. "Ga vanaf 3 maart een serie lezingen geven", stond er eenvoudig, "met als naam de Professionele Cursus lezingen. Deze serie beslaat het geheel van Dianetics zoals het tot op heden bekend is." Maar de verzamelde studenten wisten dat ze zich op nieuw gebied begaven toen L. Ron Hubbard de eerste lezing begon met de zes woorden die de wereld voorgoed zouden veranderen: “Dit is een cursus in Scientology”.”

Aldus begon de eerste cursus die ooit over dat gloednieuwe onderwerp werd gegeven. En in de meer dan 20 daarop volgende lezingen waar deze serie uit bestaat, beschreef Ron niet alleen Scientology, haar enorme reikwijdte en waar ze heen ging: hij beschreef ook nauwkeurig ontdekkingen wat betreft het tijdspoor en onderzocht grondig een speciaal voorval dat door alle wezens wordt gedeeld – een voorval afschuwelijk genoeg om OT-bekwaamheden het zwijgen op te leggen en een volk van machtige thetans te degraderen. Hij noemde het Facsimile Eén.

Wat er voor de afgestudeerden klaarlag tegen het einde van de cursus, waren uitgestrekte blikvelden. De leugen van “één leven” was bedwongen. Zoals Dhr. Hubbard zei: “Het is als een veroordeelde uit een cel halen en zeggen: ‘Daar is het zonlicht!

Hier treffen we dus het ontstaan van Scientology aan en, tegelijkertijd, de middelen om de Mens een onwankelbare zekerheid te verschaffen aangaande zijn eigen spirituele aard.

« Basics Lectures