Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Inleiding tot de Ethiek van Scientology

Inleiding tot de Ethiek van Scientology

Inleiding tot de Ethiek van Scientology

Hier is een nieuwe hoop voor de mens met de eerste bruikbare technologie van ethiek – technologie om iemand te helpen zich omhoog te trekken uit een neerwaartse spiraal van het leven naar een hoger niveau van voortbestaan. Dit is een veelomvattend handboek dat cruciale basisgegevens aanreikt: Grondbeginselen van Ethiek & Recht; Eerlijkheid; Condities van Bestaan; Conditieformules van verwarring tot Macht; de fundamentele gegevens over Suppressie en hoe die suppressie aan te pakken; evenals Rechtsprocedures en het gebruik ervan in Scientology Kerken. Hier tref je dan ook de technologie aan om elke barrière die je tegenkomt in het leven en tijdens je persoonlijke reis op De Brug naar totale vrijheid te overwinnen.

Lees Meer
koop
€35
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Luisterboek CD (Onverkort)
discs: 9

Andere Formaten

Gebonden €50 Bekijk Meer

Meer over Inleiding tot de Ethiek van Scientology

De ontdekkingen, doorbraken en technologie van Scientology bieden de Mens nieuwe hoop. Door deze dingen te gebruiken in je leven, kunnen de doelen van spirituele verlossing en vrijheid, waar zolang naar gezocht is, in het hier en nu verwezenlijkt worden.

Sinds mensenheugenis hebben mensen de noodzaak bepleit om de principes van eerlijkheid, mededogen en fatsoen na te leven - dat integriteit de enige grondslag is waarop het echte leven als zodanig wordt opgebouwd. Hoe goed de Mens dit echter ook intuïtief heeft aangevoeld, er was niemand die de weg kon wijzen om dit te bereiken. Is het dan vreemd te noemen dat het eigenlijke onderwerp van ethiek verworden is tot ofwel hetgeen men "ongestraft kan doen", ofwel tot hetgeen goed is voor slechts jezelf?
In een wereld waar ethiek zelf een lachertje is en waar recht een karikatuur van beschaving is geworden, kan men niet leven.

Hier heb je dus een splinternieuwe kijk, een manier voor iemand om zichzelf omhoog te trekken, een manier voor een samenleving om het bergafwaarts gaan om te draaien, en een manier voor de Mens om te stijgen naar de hogere regionen van een bestemming die tot nu toe alleen in dromen voorkwam. Dit boek bevat namelijk de doorbraken die begrip geven aangaande de onderwerpen juist en verkeerd, goed en kwaad, dood en voortbestaan:

  • De Grondbeginselen van Ethiek en Recht – en de doorbraken die deze lang-verwarde onderwerpen uit de knoop halen
  • Juist en Verkeerd – en hoe je het grootste goed voor het grootste aantal bepaalt
  • De Condities van Bestaan van Verwarring tot Macht - en hun Formules voor gebruik, wat de formules zijn om levendheid zelf te reguleren
  • De Sociale en Antisociale Persoonlijkheden - en hoe het kaf van het koren te scheiden en je te ontdoen van de suppressie in je leven
  • De Wet van de Derde Partij die de werkelijke oorzaak van conflicten openbaart - en hoe je die in jouw leven kunt ontdekken en verwijderen
  • Het Ethiek- en Rechtssysteem van Scientology – het eerste systeem dat niet is gebaseerd op bestraffing, maar op waarheid en rede

Pas dit boek toe in je leven en de poorten naar de vrijheid zelve zullen zich wagenwijd openen.

« Audiobooks