Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

De Gouden Dageraad: Phoenix Avondlezingen

De Gouden Dageraad: Phoenix Avondlezingen

De Gouden Dageraad: Phoenix Avondlezingen

Hier is een serie die geheel uniek is in de volledige bibliotheek van L. Ron Hubbard’s opgenomen lezingen – een één-tweetje van publieke lezingen en groepsauditingsessies, speciaal ontworpen voor nieuwe mensen die interesse hebben in Scientology.

De lezingen zijn op zichzelf al legendarisch en ze zijn geselecteerd uit een serie avondlezingen die werden gegeven in Phoenix, Arizona, van eind 1954 tot begin 1955. Het avondprogramma bestond uit een lezing van een uur, gevolgd door een uur groepsauditing persoonlijk gegeven door Dhr. Hubbard, en het geheel werd van te voren aangekondigd door middel van uitnodigingen die op grote schaal naar het algemene publiek werden verstuurd.

Vandaag de dag staat deze serie bekend als zijn grootschalige aankondiging van het onderwerp Scientology en de daarin gedane ontdekkingen – een compleet overzicht van de basisprincipes en fundamenten en hun toepassing op het individu, het gezin, de groep en de wereld. L. Ron Hubbard had inderdaad het doel voor ogen om met behulp van deze lezingen en de groepsauditingsessies mensen te introduceren tot Scientology en hij gaf specifiek aan dat ze verspreid zouden moeten worden onder individuele auditors, groepen en organisaties, zodat zij ze konden gebruiken.

Hier hebben we dus niet alleen een unieke publieke lezingenserie, maar het middel om de Gouden Dageraad voor een nieuwe beschaving te creëren.

Lees Meer
koop
€320
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 26

Meer over

De Gouden Dageraad: Phoenix Avondlezingen

De verlossing waarop men deze afgelopen tweeduizend jaar heeft gehoopt, is er. Dat wordt je in deze alinea meegedeeld. En het is waar.

Ze is niet gekomen met trompetgeschal of met de schittering en het flikkeren van vlammen. Ze viel stilletjes op je deurmat en je bent er helemaal niet zeker van of je het wel zou moeten geloven. —L. Ron Hubbard

De plaats was Phoenix, Arizona, het jaar 1954, en met niets minder dan een aanbod van onsterfelijkheid, verstuurde L. Ron Hubbard Een Uitnodiging tot Vrijheid, wat vrij letterlijk het begin van een gouden dageraad markeerde.

Het toepassen van die ontdekkingen die voortkwamen uit vorderingen geboekt na Dianetics en Boek Eén in 1950 op het uitroeien van het reactieve verstand, resulteerde op zijn beurt in een doorbraak van zelfs nóg groter belang: het isoleren, beschrijven en aanpakken van de menselijke geest en het ontstaan van Scientology. Hoewel de ontdekking van de menselijke geest al twee jaar eerder in 1952 had plaatsgevonden, was het niet zo dat het algemene publiek daar in 1954 al enige notie van had – iets wat Dhr. Hubbard ook precies zo wilde. Tot nu dan.

Voor de duidelijkheid, de volledige en complete verklaring van wat hij had bereikt, zou in één enkel woord kunnen worden samengevat: exteriorisatie. En met deze prestatie van hemzelf en anderen, begon hij er onmiddellijk aan om het volgende meest cruciale doel te bereiken: het ontwikkelen van technieken en processen die door iedere auditor konden worden gebruikt, om op hun beurt ieder wezen deze ultieme vrijheid te laten bereiken. Het was om die reden dat de maar liefst zeven Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden die hij tijdens de twee voorgaande jaren had gegeven, om de meest bekwame auditors te trainen - waarbij hij meer dan 450 lezingen gaf - allemaal werden gegeven aan een handjevol uitverkorenen, ter voorbereiding van wat hij nu kon openbaren. Door die technologie bij te schaven en te systematiseren– exacte processen om te worden toegepast in een exacte volgorde met een onvermijdelijk resultaat – was Dhr. Hubbard er nu klaar voor om het aan de wereld in het algemeen te presenteren.

Sterker nog, met wat nu bereikt was, had Scientology zich onmiskenbaar op het terrein van de religie begeven en was ze in staat om hetgeen te bewerkstelligen waar sinds het begin der tijden door de Mensheid slechts in haar dromen op werd gehoopt. En dat was de achtergrond waartegen een nieuwe uitgave die nu uit zijn hoofdkwartier in Phoenix, Arizona, verspreid werd. Onder de toepasselijke titel “De Gouden Dageraad” werden door L. Ron Hubbard geschreven artikelen uitgegeven als “De Scientology Kerk”, “Het Credo van de Kerk”, “Wat is Scientology?”, “Wat een Groepssessie is” en oefeningen om je vrienden te helpen – in het bijzonder auditingassisten.Ron had echter meer te bieden dan informatie alleen. Hij had echter meer te bieden dan informatie alleen. Het was eerder een uitnodiging van Dhr. Hubbard zelf om kennis te nemen van Scientology.

Op deze manier begon in de herfst van 1954 een serie van wekelijkse lezingen op de woensdagavonden. Hij ging van start in de Scientology Kerk op 403 East Roosevelt, maar de opkomst was al snel zo groot dat hij zich genoodzaakt zag om zijn lezingen vervolgens te houden in het Auditorium van de Monroe School op 215 North 7th Street. Ook al was wat de aanwezigen daar meemaakten een unieke ervaring in hun leven, de tijdloze aard van wat L. Ron Hubbard daar presenteerde is vandaag de dag niet minder uitzonderlijk.

De indeling was dusdanig dat elke één uur durende lezing die een grondbeginsel van Dianetics en Scientology behandelde, werd gevolgd door een uur Groepsauditing – alles persoonlijk door Dhr. Hubbard gegeven. Hoewel dat programma wellicht ontworpen was voor degenen die voor het eerst interesse toonden in Scientology, hebben we het hier over Groepsauditingsessies die rechtstreeks voortkwamen uit de meest geavanceerde processen die Ron ontwikkeld had om exteriorisatie en exterieure bekwaamheden te bewerkstelligen. Vandaar dat dit een serie openbare lezingen is die zijn gelijke niet kent; de combinatie van lezing met Groepsauditing, zowel op een niveau ter kennismaking voor beginners, als op een gevorderd niveau van het maken van Clears in groepen.

Verder is het zo dat wat L. Ron Hubbard naar voren bracht in deze eerste openbare lezingen sinds 1950, vandaag de dag geldt als een reeks tijdloze klassiekers – “Wonderen”, “Scientology en Bekwaamheid” en “Over de Tweede Drijfveer”, om er maar eens een paar te noemen uit het uitgebreide scala van titels. Evenzo werden Dhr. Hubbard gegevens die onmiddellijke herkenning oproepen bij zowel Scientologists als niet-Scientologists, voor het eerst in deze openbare verhandelingen algemeen bekendgemaakt. Een typisch voorbeeld is zijn befaamde uiteenzetting van "er zijn" en "communiceren" als de enige twee "misdrijven" die dit universum bestraft. Doordat Dhr. Hubbard Dianetics en Scientology uitvoerig behandelt, volgen hieruit volledige lezingen over grondbeginselen en het toepassen van Scientology oplossingen in de samenleving, namelijk “De Driehoek Affiniteit, Realiteit en Communicatie” en “De Acht Drijfveren”. Hij behandelde zelfs een individueel en sociaal probleem, dat zowel toen als nu actueel was: “Alcoholisme”. Wat betreft die Groepsauditingsessies, die kwamen rechtstreeks uit Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens en zelfs de meest serieuze aanwezigen konden hun gezicht niet in de plooi houden toen L. Ron Hubbard de volgende auditingopdracht gaf: “Begin te Lachen”.

Ondanks het feit dat hij al deze lezingen gaf, was er zelfs een nog belangrijker verhaal dat zich ontwikkelde. Dhr. Hubbard stippelde de toekomstige route voor Scientology uit met de ultieme formule voor het creëren van een nieuwe samenleving:

“Daarom zou een groep zoals Scientologists en dianetici die in een samenleving functioneren, door eenvoudigweg die samenleving erop te attenderen – en niet door iets anders te doen, geen auditing of zoiets – maar door een samenleving er eenvoudigweg op te attenderen dat vrijheid kan bestaan en wel degelijk bestaat, waarschijnlijk alleen al door die handeling, als ze dat consequent en voortdurend zouden doen, een Gouden Eeuw voor een volk teweegbrengen.”

Alleen al voor het bereiken van die doeleinden, presenteerde hij een volledig arsenaal aan doorbraken:

 • Deelname – hoe het lichamelijke welzijn van een persoon zo goed is als hij kan deelnemen aan het leven;
 • Spelen – hoe een spel een activiteit is die door één of meer individuen wordt aangegaan om zodoende de interesse voor communicatie in het leven te handhaven;
 • De Omgeving – hoe de Mens vooruitgang boekt wanneer hij zijn omgeving aan zichzelf aanpast, en niet andersom;
 • Succes – hoe dat zijn weg vindt wanneer iemand om zich heen kan kijken om te zien wat er gedaan moet worden, wat er opgelost moet worden, wat er echt is en er dan ook iets aan doet;
 • Dianetics en Scientology – het verhaal van hun ontwikkeling;
 • Realiteit – de realiteit van mensen op verschillende niveaus van de Toonschaal, en waarom het enige dat een persoon in apathie scherp zou zien, apathische dingen zouden zijn;
 • Het Gezin – waarom we vandaag de dag de Tweede Drijfveer hebben als grootste bestuursorgaan van het individu;
 • Auditing – hoe het de missie van de auditor is het individu omhoog te brengen tot waar hij tot op zekere hoogte speler kan zijn;
 • Het Verstand – hoe het romantische en het avontuurlijke van Dianetics en Scientology feitelijk op het terrein van de auditor liggen;
 • Groepsauditing – het verhoogt bij de persoon het bewustzijn van de omgeving, en verbetert iemands communicatie;
 • Ruimte en Energie – tenzij die binnen hun psychologische referentiekader worden begrepen, zal de natuurkunde nooit worden begrepen.
 • Wetenschap – de verschillende wetenschappen zoals de natuurkunde, scheikunde en biologie, missen de essentiële factor leven;
 • Zekerheid – de twee soorten hiervan;
 • Specialisatie – als je een volk van individuen had, die zonder vrees van hun kant overal mee om konden gaan en zich over geen enkel deel van het bestaan onzeker voelden, dan zou je geen enkele specialist hebben, dan zou je een beschaving hebben.

Wanneer het aankomt op wat L. Ron Hubbard’s lezingen betekenden voor Phoenix en omstreken, dan hoef je niet verder te kijken dan een snel groeiend veld, het uitbreiden van de Scientology panden tot acht gebouwen en een auditorium speciaal voor Ron’s lezingen – waarna zelfs die voorzieningen te klein werden, wat leidde tot het vestigen van de Moederkerk in de hoofdstad van Amerika.

Wat deze lezingen vandaag de dag voor Scientologists betekenen? Dit zijn de openbare lezingen en groepsauditingsessies van LRH, voortkomend uit de hoogste niveaus, maar desalniettemin voorzien ze in de gegevens en de wijze van toepassing om de gouden dageraad van een nieuwe samenleving tot stand te brengen.

« Introductory Lectures