Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

De Drijfveren

De Drijfveren

De Drijfveren

Nadat hij het leven als geheel in al zijn variëteiten en complexiteiten had onderzocht, isoleerde hij een gemeenschappelijke noemer voor alle levende wezens, namelijk de Fundamentele Beweegreden van het Bestaan: Besta Voort!Hoe was dat dan van toepassing op de Mens en zijn alledaags bestaan? Door alle vormen van activiteiten van de Mens te bezien in het licht van deze nieuwe ontdekking, viel al het gedrag van mensen, dat zo oneindig veel verschillende uitingsvormen kent, op hun plaats. De Fundamentele Beweegreden van het Bestaan kan eigenlijk worden onderverdeeld in acht verschillende, maar onderling afhankelijke, beweegredenen in de richting van voortbestaan: de Acht Drijfveren.Dit is derhalve niet alleen maar wijsheid over het leven. Dit is leven.

Lees Meer
koop
€15
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 1

Video’s

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_dynamics_title

Meer over De Drijfveren

Er bestaat iets dat de drijfveren wordt genoemd. Een drijfveer is een drang tot voortbestaan. Er zijn acht van zulke drijfveren.– L. Ron Hubbard

Waardoor wordt het leven gemotiveerd? Waardoor wordt de Mens gemotiveerd? Dat waren de vragen die Ron stelde toen hij op zoek was naar bruikbare oplossingen, voor de problemen van zowel afzonderlijke mensen als de samenleving.

Nadat hij het leven als geheel in al zijn variëteiten en complexiteiten had onderzocht, isoleerde hij een gemeenschappelijke noemer voor alle levende wezens, namelijk de Fundamentele Beweegreden van het Bestaan: Besta Voort! Hier hadden we te maken met een doorbraak die een keerpunt vormde in het begrip dat de Mens van zichzelf heeft. Want hoewel “iedereen weet” dat levensvormen een drang tot voortbestaan hebben, was de ontdekking dat dat hun enige motivatie was, iets gloednieuws.

Hoe was dat dan van toepassing op de Mens en zijn alledaags bestaan? Door alle vormen van activiteiten van de Mens te bezien in het licht van deze nieuwe ontdekking, viel al het gedrag van mensen, dat zo oneindig veel verschillende uitingsvormen kent, op hun plaats.

Zoals Ron ontdekte kan de Fundamentele Beweegreden van het Bestaan eigenlijk worden onderverdeeld in niet minder dan acht verschillende (maar onderling afhankelijke) beweegredenen in de richting van voortbestaan: iemand probeert voort te bestaan als zichzelf (1), het gezin en de toekomstige generatie (2), zijn groep (3), de Mensheid (4), het fysisch universum (5), alle levende organismen (6), als of voor spirituele wezens (7), en het Opperwezen of oneindigheid (8).

Bovendien beschrijft Ron in deze lezing dat die drijfveren onderling zo van elkaar afhankelijk zijn, dat als je ze niet allemaal in aanmerking neemt in je activiteiten, elk van die drijfveren de rest omlaag kan halen en dat je op soortgelijke wijze de rest schaadt wanneer je je op één enkele drijfveer concentreert. Maar het begrijpen en van daaruit het in balans brengen van alle Acht Drijfveren, verschaft je een weg naar het bereiken van dat blijvende succes en geluk dat het kernpunt vormt van voortbestaan – voor jezelf, je gezin, je medemens en inderdaad, de hele samenleving.

Dit is derhalve niet alleen maar wijsheid over het leven. Dit is leven.

« The Classics