Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

Het Axioma van het Stabiele Gegeven.

Het Axioma van het Stabiele Gegeven.

Het Axioma van het Stabiele Gegeven.

Met aanvragen voor boeken van L. Ron Hubbard nu van zover als Caïro en Tel Aviv, besloot Dhr. Hubbard dat hij een meer centraal gelegen locatie nodig had om de internationale groei van Scientology te kunnen overzien. Aldus volgde de stichting van de Moederkerk van Scientology in Washington DC. Door die nieuwe Kerk ontstond ook de eerste Scientology Academie – de Academie van Religieuze Kunsten en Wetenschappen. Terwijl deze organisatorische ontwikkelingen een primeur waren, was het verhaal van de technische vooruitgang er ook een van enorme afmetingen. Om precies te zijn, door de ontdekking van een van de meest verstrekkende principes in Scientology, Axioma 53 (het Axioma van het Stabiele Gegeven), had L. Ron Hubbard het antwoord gevonden op alle aberratie en de basis-theorie van geestelijke gezondheid en bekwaamheid. En gelijke tred houdend met Axioma 53 volgde een volgende mijlpaal – de vier postulaten die geleid hadden tot de val van de thetan van zijn oorspronkelijke staat en de processen voor hun oplossing. Dhr. Hubbard trainde tegelijkertijd auditors hoe ze zouden moeten dissemineren en hij gaf ze De Scientologist: Een Handleiding voor de Disseminatie van Materialen, en een artikel met de naam “Start die Praktijk!” waarin hij liet zien hoe je de fakkel voor succes zou moeten dragen.

Lees Meer
koop
€130
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 7

Meer over Het Axioma van het Stabiele Gegeven.

We hebben dus postulaat een, Niet-weten (dit is op een analytisch niveau); postulaat twee, Weten; postulaat drie, Vergeten; en postulaat vier, Herinneren.– L. Ron Hubbard

Tegen de zomer van 1955 was de Hubbard Association of Scientologists International in Phoenix uitgegroeid tot acht gebouwen en een fors aantal fulltime stafleden. De afgestudeerden van de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden zorgen voor de expansie in hun regio's, wat zorgde ervoor dat de gecombineerde krachten van Scientologists hun invloed had op de planeet. De Britse Scientologists waren met vijfhonderd auditors van Liverpool in het noorden tot Croydon in het zuiden. In Zuid-Afrika waren tientallen auditors in training. Scientology had een voet aan de grond in Australie en was succesvol in Nieuw-Zeeland. En dat was niet alles. Het nieuws van L. Ron Hubbard’s doorbraken had zich zo wijd verspreid dat verzoeken om boeken van zulke afgelegen plekken kwamen als Tel Aviv en Caïro, Terwijl in de Verenigde Staten de expansie van kust-tot-kust voorwaarts ging.

Dhr. Hubbard realiseerde zich dat om de internationale groei van Scientology te reguleren een centralere locatie nodig was en hij besloot om te verhuizen naar Washington DC. Aldus werd in juli 1955 de Moederkerk van Scientology gevestigd op “R” Street 1845 NW, met een distributiecentrum in het nabijgelegen Silver Spring, Maryland, om de materialen te publiceren en te dissemineren. Meer ter zake, door die nieuwe Kerk ontstond ook de eerste Scientology Academie – de Academie van Religieuze Kunst en Wetenschappen.

Als deze periode gemarkeerd werd door een serie organisatorische “primeurs”, dan ging het verhaal van technische vooruitgang al net zo. Met een volledig arsenaal aan processen in gebruik – van zowel Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens alsook Dianetics 55! – deed Ron een nieuwe ontdekking die niet alleen van toepassing was op alle auditing, maar het hele concept van Wetendheid had geleid tot de zoektocht van de Mens die al duizenden jaren duurde. Daarom begon hij op 11 juli 1955 met de levering van de Washington Academie Lezingen. Nadat hij opende met een gedetailleerde beschrijving van moderne auditing procedures, ging hij door met de toepassing in auditing van vier belangrijke postulaten die door de thetan gemaakt worden. En wat die studenten betrof, geen enkele titel van een lezing liet niemand in twijfel over de omvang van deze ontdekkingen: “Het Onbekende Gegeven – Een Mert-schokkende Lezing.”

“Met het bereiken van het concept dat de hoogste wetenschap die je kunt bereiken niets te weten over wat dan ook, zijn we aangeland bij alle filosofieën van het Oosten en zijn die voorbijgestreefd. We hebben zojuist het menselijk ras verlaten.

Dit idiote geheim was het geheim dat dit universum bijeenhield.”

Want, tegelijkertijd met de vier postulaten deed één van de meest ver-reikende principes van Scientology zijn intrede: Axioma 53, of zoals Dhr. Hubbard het beschreef, “het Axioma van het Stabiele Gegeven”. De rol die Axioma 53 en de vier postulaten spelen in auditing is werkelijk fundamenteel. En hij concludeerde:

“Ze zijn de twee fundamentele beslissingen in dit universum: Voortbestaan, Bezwijken. En dat zijn de twee stabiele gegevens.

Iemand ligt in een ziekenhuis, voelt zich ellendig en heeft pijn en hij leest Dianetics: De Ontwikkeling van een Wetenschap of zoiets en zegt plotseling, ‘Jeetje! Wacht eens even! Dit-bang!en he staat op en hij is niet meer ziek. Magie! Pure Magie. Het vergt maar een van de twee stabiele gegevens.

Nou, het andere stabiele gegeven, een beetje kleiner, is Bezwijken, begrijp je? Alleen deze twee. Nou dat zijn de twee gegevens waarop het leven zichzelf richt en enige verkeerde verbinding met deze twee gegevens resulteert in aberratie.”

Daarom stond Axioma 53 centraal om preclears tot een punt te auditeren waarop ze in staat zijn stabiele gegevens te wijzigen, aan te passen of ze te verwisselen:

  • Ruig Individualisme – als men niet voortdurend een individualiteit hoefde te beschermen, zou hij zijn vrije keuze in het leven kunnen herstellen;
  • Onbewustheid – als een lagere harmonie van niet-wetendheid;
  • Herinneringsheid – als een harmonische van wetendheid;
  • Krankzinnigheid – haar mechanismen, en waarom het een chaos is waarin geen stabiel gegeven bestaat;
  • Chaos – hoe het op een reactief niveau ondersteuning en kracht geeft aan het stabiele gegeven;
  • Ideale Staat voor een Thetan – selectief kunnen vergeten en herinneren – en hoe Scientology een methode is waarmee een individu naar willekeur kan Weten of Niet-Weten.

En voor wat die vooruitgang betekende in termen van disseminatie, verklaarde Dhr. Hubbard dat hij wilde dat iedere Scientologist een meter achter het hoofd van de samenleving zou staan, in zijn eigen gemeenschap. Of, zoals hij begin september 1955 schreef in een brief die bijgevoegd was in een editie van Ability magazine:

“Door deze uitgave en het materiaal dat in ontwikkeling is, worden de doelen, de meest rooskleurige, van Dianetics en Scientology een realiteit.

We kunnen winnen door de omgeving onder controle te krijgen, in tegenstelling tot een school van denken – Rat-ologie – die zich er alleen aan conformeert.”

Tenslotte instrueerde L. Ron Hubbard auditors over hoe je dissemineert – met name door ze uit te rusten met De Scientologist: Een Handleiding voor de Disseminatie van Materialen, betreffende het leiden van een veldactiviteit, en “Begin die Praktijk!”– als een aanmoediging voor auditors om de fakkel te dragen vertelde hij ze hoe ze succesvol konden zijn. Aldus, aan het begin van de herfst in 1955, met een centraal gelegen Moederkerk van Scientology, een volledig functionerende Academie en de hulpmiddelen voor disseminatie binnen handbereik, was Scientology stabiel genoeg voor haar volgende, geheel nieuwe fase van expansie.

« ACC Lectures