Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

8e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

8e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

8e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Sinds het begin van de Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden was Ron bezig geweest met het ontwikkelen van processen die konden worden onderwezen en die auditors konden toepassen. Als gevolg daarvan, “Weten we nu hoe en precies wat we moeten onderwijzen om auditors te maken”. Aldus begon de 8e ACC met opgenomen LRH lezingen van eerdere ACC’s, om de kern van de grondbeginselen te benadrukken, ter begeleiding van een studie van Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens. Met de 26 lezingen die Ron voor dit ACC gaf, zorgde hij ervoor dat elke auditor zijn gegevens van buiten kende. Met name Route 1 en Route 2 van Intensieve Procedure – om elke preclear in staat te stellen om exterieur te opereren – waarbij Ron de nadruk legde op zekerheid bij toepassing: “De wetenschap die je op dit moment aan het bestuderen bent is de ervaring waarmee je geconfronteerd wordt en leven in haar activiteiten binnen welk universum dan ook. Dat gebeurt er in Scientology. Dat is het brede gebied dat Scientology bestrijkt: het is de ervaring dat elk leven in elk universum tegen het lijf loopt. En dat zijn de vijftig Axioma’s. Het zijn nogal belangrijke Axioma’s, en je zou ze heel erg zorgvuldig moeten bekijken.” Zorgvuldig bestuderen deden deze auditors zeker. Want de kracht van deze auditing procedures was zo groot, dat preclears die Axioma’s – een begrip van het bestaan zelf – zelfstandig doorliepen.

Lees Meer
koop
€290
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 26

Meer over 8e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

"Je speelt niet voor eigen plezier! Zodra je voor eigen plezier gaat spelen, of voor je eigen plezier leeft, dan ben je opgehouden met leven.

En gek genoeg, stop je dan ook met spelen. Want er is nog iets ongelofelijks: je bekwaamheid is net zo goed als je overtuiging dat je een effect kunt produceren en is dus net zo goed als de afstand die je denkt te kunnen overbruggen. Begrijp je dat?"– L. Ron Hubbard

Het was vrijwel een jaar na het lanceren van de 1e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden. Nadat het Handboek voor Auditors was vrijgegeven in de 7e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, en een nieuw lesprogramma voor Professionele Auditors was opgezet, bestonden er nu procedures waarmee iedere goed getrainde auditor bekwaamheden en vrijheden voor een wezen kon rehabiliteren waarvan tot dan toe in Scientology alleen gedroomd had kunnen worden. Van evengroot belang was dat de deur nu wagenwijd openstond voor de disseminatie en de toepassing van deze doorbraken. Want laat er geen twijfel bestaan over waar Ron gedurende die 12 maanden zijn aandacht op had gericht. Niet op de ontdekking van processen die werkten – zelfs de processen van voor 1950 werkten perfect in Ron’s eigen handen – maar op processen die, in LRH zijn eigen woorden, onderwezen konden worden.

Met dat als achtergrond, opende Ron op 4 oktober 1954 de 8e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden. Het was een Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden waarvan hij zei:

“De achtste groep krijgt een andere behandeling. We weten nu hoe en exact wat we moeten onderwijzen om auditors te maken.”

De studenten die, op 806 North 3rd Street in Phoenix de cursuszaal binnentraden leerden al snel wat dat inhield, want Ron liet hen direct weten dat ze alleen al binnen de eerste twee weken van de nieuwe Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden een cursus van acht weken zouden doen. En, als uitzondering op wat gebruikelijk was voor de praktijk van de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, bestond deze intense studieduur van twee weken uit bandopnamen van lezingen van LRH. In het bijzonder, lezingen die door Ron uit het volledige gedachtegoed van de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden waren uitgekozen en de essentiële fundamenten en doorbraken bestreken om aan de studie van het Auditors Handboek te worden toegevoegd (en deze zouden kort daarop tot een nieuwe Professionele Cursus worden samengebonden en zouden later als de Phoenix Lezingen worden uitgegeven).

En nu we het over het Handboek hebben, het was een cursustekst die een enorme uitbreiding was van de oorspronkelijke 29 processen. Het werd door de studenten van de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden liefkozend “Het Boek” genoemd, en stond op het punt te worden uitgegeven als Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens. Tegen de tijd dat de cursus werd beëindigd was ze toegenomen tot meer dan 70 processen. En met de 26 lezingen die Ron specifiek voor deze Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden gaf, maakte hij heel erg zeker dat iedere auditor de gegevens op zijn duimpje kende.

In het bijzonder, Route 1 en Route 2 van Intensieve Procedure – processen die een preclear in staat stelden om exterieur te functioneren. Zij die vrijwel geen communicatievertraging hadden en gemakkelijk konden exterioriseren begonnen direct op Route 1, en werkten daarna Route 2 volledig af terwijl ze geëxterioriseerd waren. Preclears met een lange communicatievertraging werden eerst op Route 2 gezet, een serie processen met het doel om exteriorisatie teweeg te brengen. Wanneer Route 2 was afgerond, begonnen deze pc’s aan Route 1.

Gezien de nadruk op toepassing, was het niets anders dan logisch dat het programma veeleisend was. In een editie van het Journaal van Scientology, gepubliceerd tegen het einde van oktober 1954, werd de 8e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, zoals het zich had ontwikkeld, beschreven als:

“De dagelijkse activiteiten beginnen om 8.00 uur ’s ochtends op het moment dat de studenten supergehaast op school verschijnen met een kopje koffie in de ene en een donut in de andere hand. Ze ploffen in een stoel neer, en zijn dan klaar voor het dagelijkse schema, met een lunchpauze om 11.30 uur waarna er om 12.30 uur weer wat verdere instructies, auditing of demonstraties volgen. Om 14.00 uur begeven ze zich in een drafje naar de grote lezingzaal, die zich op enige afstand bevindt, voor de lezing die door LRH wordt gegeven. Na de lezing sprinten ze, binnen 1 minuut en 45 seconden, naar de Snappy Grill voor wat koffie. Daarna gaan ze door met het rooster, dat om 17:30 eindigt en weer vanaf 19:00 tot 22:00 wordt voortgezet met bandopnamen waarna de studenten zichzelf naar huis toe slepen.... Maar vergis je niet, de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden is veeleisend, maar de studenten zijn trots dat ze er deel van uit maken.”

Want in de slotanalyse onderwees Ron deze auditors van de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden zekerheid. Want zoals hij ze immers te kennen gaf:

“De wetenschap die je op dit moment bestudeert zijn de ervaringen zoals je die tegen het lijf loopt met en tijdens het leven, gedurende haar wisselwerking met elk denkbaar universum. Dat gebeurt er in Scientology. Dat is het brede gebied dat Scientology bestrijkt: het is de ervaring dat elk leven in elk universum tegen het lijf loopt. En dat zijn de vijftig Axioma’s. Het zijn nogal belangrijke Axioma’s, en je zou ze heel erg zorgvuldig moeten bekijken.” En deze auditors bekeken ze zonder twijfel zeer zorgvuldig. Want de auditing procedures waren zo krachtig dat de preclears waarop ze werden toegepast, deze Scientology Axioma’s – een begrip van het bestaan zelf – helemaal zelf zouden cultiveren.

Maar als wat werd onderwezen zich ver boven de fysische grenzen van een cursuszaal uitstrekte die tegen het einde van 1954, in Phoenix, Arizona was gelegen, was Ron in feite bezig elk grondbeginsel en elke doorbraak die in het afgelopen jaar was gemaakt opnieuw te herleiden en het opnieuw te onderwijzen, waaronder:

  • Tijd – waarom “Moet nog eens plaatsvinden” en “Moet niet nog eens plaatsvinden” de twee postulaten zijn die tijd creëren;
  • Interesse – hoe het nu precies een brug slaat tussen consideraties en mechanische aspecten;
  • Hebbendheid – waarom engrammen moeilijker zijn te ontladen wanneer er een verlies van hebbendheid plaatsvindt;
  • Problemen – hoe iemand een ontzaglijke honger naar problemen ontwikkelt en zichzelf “interessant” maakt door ze te bedenken;
  • Wat zou je doen als...? – een volledige periode van Vraag en Antwoord, gericht op het behandelen van auditingscenario’s, zoals een oudere vrouw met een vreemde ziekte en slechts één uur om haar te auditeren.

En ondanks dat het schema al intens was en de training rigoureuzer dan ooit te voren, zette Ron de programma’s die hier parallel aan liepen en als doel hadden Scientology bij het algemene publiek bekender te maken, toch voort. Van oktober tot mei gaf hij onafgebroken een uitgebreide reeks openbare lezingen en groepsauditing sessies. Het was feitelijk tijdens deze lezingen dat Ron zijn klassieke uitspraak over verantwoordelijkheid deed, namelijk, “Het Verkeerde om te Doen, is Niets Doen”. En hoewel de mond tot mondreclame van deze lezingen de aanschaf van verschillende nieuwe gebouwen, om aan de expansie het hoofd te bieden, noodzakelijk maakte, leidde de 8e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden ook tot iets dat veel groter was dan deze nieuwe gebouwen – namelijk, de doorbraak die de hoeksteen zou vormen voor de 9e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, en de volledige onthulling en systematisatie van het cruciale element dat aan alle succesvolle auditing ten grondslag ligt.

« ACC Lectures