Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

7e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

7e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

7e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Iedere oefening en elk proces dat werkbaar was gebleken in handen van andere auditors werd apart genomen en Ron distilleerde ze nu in Intensieve Procedure – een serie auditingprocessen waarmee een preclear exteriorisatie kon bereiken en zijn vermogens als een thetan onafhankelijk van een lichaam kon trainen. Want het doel was ver voorbijgegaan aan zelfdeterminisme en omvatte nu: “bereidheid om oorzaak of effect te zijn, punt van oorzaak, punt van ontvangst, bereidheid om alles te zijn, alles te veroorzaken, het effect van wat dan ook te zijn, bereidheid om welke afstand dan ook te tolereren, het tolereren van massa of gebrek eraan en het tolereren van het hele onderwerp van wetendheid.” Met de nadruk op het verhogen van bekwaamheid, had Scientology een nieuw plateau bereikt. De basis van Intensieve Procedure werd gevormd door de Axioma’s van Scientology, in het bijzonder het belang en de kracht van communicatie. Hier hebben we een arsenaal aan technologie voor het oplossen van cases, waaronder de relatie van de Communicatie Formule tot exteriorisatie en Communicatie Processen om de vermogens van een geëxterioriseerde thetan te verhogen. En voor het einde van het 7e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, had Ron niet alleen Intensieve Procedure verder uitgebreid maar had hij ook het Auditor’s Handboek geschreven, wat later gepubliceerd werd als Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens. Hier is dan de ware essentie van de Scientology religie.

Lees Meer
koop
€450
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 74

Meer over 7e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Verbetering van communicatie is de grondgedachte voor alle auditing.– L. Ron Hubbard

Tijdens zes Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden in negen volgepropte maanden had Ron de procedures en processen van Scientology verfijnd zodat iedere auditor die zonder problemen kon toepassen. Dit statement alleen geeft echter geen uitdrukking aan het belang van wat zich afspeelde tijdens dat intensieve programma van lezingen, oefenen en auditeren in die cursuszalen in Phoenix. Want terwijl doorbraak op doorbraak volgde, elk op zich belangrijk en wonderbaarlijk, begonnen de ongeveer honderd auditors die waren geselecteerd om deze gevorderde training te volgen, te beseffen dat ze iets historisch aan te meemaken waren. Namelijk niets minder dan het bereiken van het doel van religie zoals in de gehele gedocumenteerde geschiedenis van de Mens tot uitdrukking is gebracht, het bevrijden van de ziel door wijsheid.

Toen Ron dus de 7e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden op 23 juni 1954 startte voor een selecte groep auditors in 616 North 3rd Street, Phoenix, was de opwinding voelbaar. En met recht. Want met alles dat hij sinds het begin van de eerste Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden in oktober 1953 had geleerd, identificeerde Ron nu iedere oefening en elk proces dat het meest bruikbaar in de handen van andere auditors was gebleken en bracht ze samen in een enkele procedure. Die werd de Intensieve Procedure genoemd. Het was een stapsgewijs programma waarbij een preclear daadwerkelijk exteriorisatie kon bereiken en zijn bekwaamheden kon uitoefenen - als thetan en onafhankelijk van een lichaam.

“Met deze Intensieve Procedure hebben we het terrein van zelfdeterminisme als ons hoogste doel verlaten. Dat is niet ons hoogste doel. Ons hoogste doel is de bereidheid om oorzaak of effect, punt van oorsprong, punt van ontvangst te zijn, bereidheid om alles te zijn, alles te veroorzaken, om van wat dan ook effect te zijn, een bereidheid om elke afstand te kunnen verdragen, massa of geen massa te kunnen verdragen en de hele kwestie van wetendheid, begrip, enzovoorts.”

Buiten het feit dat het een procedure was die door iedere auditor kon worden toegepast – waarbij in feite een checklist van stappen werd gegeven voor elk niveau van preclear om die preclear vervolgens tot volledige exteriorisatie te brengen – was het een heel andere benadering.In plaats van zich te concentreren op het verwijderen van onvermogens, kwam het accent te liggen op een toename in bekwaamheid waarmee onvermogens automatisch werden aangepakt.

Dit betekende niet alleen een nieuw niveau voor auditing, maar voor het gehele onderwerp Scientology zelf. Want aan de basis van de Intensieve Procedure en die nieuwe processen lagen de Axioma’s van Scientology zelf. Sterker nog, de processen zelf kwamen rechtstreeks voort uit de Axioma’s, en in het bijzonder uit het grote belang en de kracht van Communicatie.Zoals LRH later schreef, was het niet minder dan een van de grote ontdekkingen van Scientology. En voor de auditors van de 7e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden bracht het een groot aantal procedures voor het aanpakken van cases voort:

  • Consideraties – hoe ze uitstijgen boven de mechanische aspecten van ruimte, energie en tijd;
  • De Communicatieformule – de relatie ervan tot exteriorisatie;
  • Twee-richtings-communicatie – hoe dat als leidraad fungeert voor de case en de preclear in staat stelt elke conditie te Als-issen;
  • Communicatieprocessen – hoe ze worden gebruikt om de bekwaamheden van een geëxterioriseerde thetan te oefenen en te doen toenemen;
  • Anatomie van Mysterie – hoe communicatie werkt om dat aan te pakken;
  • Maken en Breken – de middelen om de communicatielijnen van een thetan met het lichaam te breken zodat hij exterieur kan opereren;
  • Straightwire – ARC Straightwire, Tegenwoordige Tijd Straightwire, Gezichtspunt Straightwire en SPO 8-D met Straightwire, waaronder hoe Straightwire iemand in staat stelt een communicatielijn van Oorzaak naar Effect te spannen.

En daarmee had Ron precies datgene bereikt wat hij wilde bereiken aan het begin van de 7e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden:

“Ons doel is dus niet om een heleboel gegevens te vergaren. Ons doel is erachter te komen hoe gegevens tot stand komen. Ons doel is niet om ons een heleboel dingen te herinneren, maar om te zien hoe herinneringen tot stand komen. Ons doel is niet de hele wereld lief te hebben en te omarmen, maar om te zien hoe liefde tot stand komt. Niet per se om met iedereen op aarde en in dit universum te communiceren, maar om te ontdekken hoe communicatie tot stand komt.

En als we hebben ontdekt hoe al die dingen tot stand komen, dan niet de timide houding te hebben van een filosoof die er tevreden mee is om over het leven te schrijven, maar nooit echt moedig genoeg is om het te leven. Als we hebben geleerd hoe we al die dingen tot stand kunnen brengen, dan gaan we ze tot stand brengen.”

Als bewijs dat hij die doelen had bereikt, had Ron, voordat de 7e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden voorbij was, niet alleen de Intensieve Procedure uitgebreid, maar een tekst geschreven die zo algemeen toepasbaar was, dat het de titel Handboek voor de Auditor kreeg.Die tekst zou later bekend worden onder de titel Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens en is de meest complete verwoording van Scientology - zowel in 1954 als nu. Ron gaf vervolgens een reeks lezingen die specifiek bij het boek hoorden om ervoor te zorgen dat alle Scientologists dat zouden gaan toepassen. De lezingen plus het boek tezamen vormden zo de nieuwe Professionele Cursus. De lezingen die van een zo groot belang waren dat ze nadien voor altijd bekend zouden staan als de Phoenix Lezingen omvatten onder meer: de geschiedenis en de nalatenschap van Scientology als religie, de toepassing van Axioma’s in auditing, de Vier Condities van het Bestaan en de Drijfveren en Opererende Thetan.

Hierin vindt men dus de ware essentie van de religie Scientology.

« ACC Lectures