Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

6e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

6e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

6e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

De middelen zijn er nu om auditors in staat te stellen Clears te maken – met grote regelmaat. Omdat alleen al de tijd het onmogelijk maakte om voldoende professionele auditors op te leiden om elke persoon individueel te clearen en zo wereldwijde clearing te bereiken, had Ron inmiddels de oplossing gevonden – Gemuilkorfde Auditing. Iedereen kon de auditingopdracht geven, vooropgesteld dat een professionele auditor de sessie startte, beëindigde en de volledige verantwoordelijkheid droeg voor elke sessie. En op die manier organiseerde Ron het 6e Londense ACC om te onderwijzen in wat hij de meest omvangrijke ontwikkeling in Scientology noemde. En wat hij uiteenzette was niets minder dan de methodologie om de planeet te clearen, van hoe je een co-audit organiseert tot het maken van een ingang bij de case en assessment, en van auditing procedures tot bestuurlijke lijnen. Bij het nader uitleggen van deze technologie, legde Ron de nadruk op het belang ervan: “Een HAS Co-audit is wat het is. En je hoeft er alleen maar een behoorlijke hoeveelheid leven aan toe te voegen, het vermogen om de enorme verwarringen te verdragen die zullen gaan verdwijnen, en ermee door te gaan en het tot het einde door te zetten.” En met een fundamentele ontdekking die op het punt stond om onthuld te worden tijdens het Theta Clear Congres, wat geleid had tot het exacte proces voor de HAS Co-audit, had Ron nu de technologie in handen voor wereldwijde redding.

Lees Meer
koop
€190
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 15

Meer over 6e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Dit is dus een gelegenheid om de aarde op te pakken – gewoon om het voorzichtig uit te drukken – en die op weg naar Clear te zetten. Het is de HAS co-audit die dit zal veroorzaken.– L. Ron Hubbard

Het was 12 mei 1959. In de Academie van Scientology aan 37 Fitzroy Street in Londen stond Ron op het punt de definitieve Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden te geven aan professionele auditors over de manier waarop een HAS Co-audit gegeven diende te worden.

Om de volledige betekenis te begrijpen van wat bekend zou worden gemaakt, moeten we teruggaan naar een verhaal dat op een andere datum begint – 9 mei 1950 en de publicatie van Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand. Want hoewel Ron altijd al Clears kon maken door gebruik te maken van Boek Eén technieken – sterker nog, hij had sinds 1947 mensen Clear gemaakt – merkte hij dat de resultaten die door andere auditors werden bereikt niet te vergelijken waren met die van hem.

Dus niettegenstaande de opmerkelijke winsten die andere auditors konden bereiken voor preclears, was dat niet voldoende. Want het doel was, en zou dat altijd zijn, het Clear maken van een hele planeet. Dus de voorafgaande negen jaar had Ron zich intensief beziggehouden met onderzoek om twee specifieke dingen te bereiken:

1. Processen om het niveau van iedere case, hoe laag dan ook, aan te kunnen pakken, en

2. Met een zelfs nog scherpere intentie trainingsprocedures te ontwikkelen om de noodzakelijke vakbekwaamheid over te brengen, zodat andere auditors Clears zouden kunnen maken.

Het was een onderzoekstraject dat een grote rijkdom aan technologie opleverde dat tegenwoordig allemaal als cruciaal te boek staat – Straightwire; Gedachte, Emotie en Inspanning; Zwart en Wit; SPO; Intensieve Procedure; Zes Niveaus van Auditing en CCH’s om maar enkele van de mijlpalen te noemen – en die allemaal leidden tot de ontwikkeling van de Clear Procedure die Ron in het begin van 1958 ontwikkelde. De Clear Procedure, een weergave van de processen die hij het meest werkzaam vond in de handen van auditors, bevatte een reeks exacte stappen om de staat van Clear te bereiken. En toen een breed scala aan auditors dit toepasten en Clear na Clear produceerden, was er letterlijk geschiedenis geschreven. Met een verdere verfijning en de ontwikkeling van extra clearing procedures had Ron niet alleen de instrumenten waarmee auditors iedere case konden kraken, maar bovenal de technieken waarmee ze getraind konden worden om die procedures standaard toe te passen om Clears te maken – en om ze stelselmatig te maken.

Nadat hij echter het toppunt van technische toepassing had bereikt, bleef er nog altijd een ogenschijnlijk onoverkomelijk obstakel over. Het trainen van voldoende professionele auditors om iedere preclear individueel te auditeren en zo een wereldbevolking van miljarden mensen Clear te maken zou namelijk veel te veel tijd in beslag nemen. En Ron begon dus aan zijn volgende klus – overeenkomstig wat altijd zijn doel was geweest – Wereldwijde Clearing.

Want hetzelfde onderzoekstraject dat geresulteerd had in het bekwamen van andere auditors zodat individuele clearing bereikt kon worden, had ook de doorbraak opgeleverd die clearing op grote schaal mogelijk maakte. En dat was Gemuilkorfde Auditing – eigenlijk een script voor het gedrag van de auditor dat erop was gericht de grootst mogelijke winsten voor de preclear te realiseren:

“Dit is een heel, heel belangrijk type auditing dat in feite de disseminatie van Scientology op grote schaal zal betekenen. Dit is een zeer belangrijke ontwikkeling, deze Gemuilkorfde Auditing.”

Want nu kon iedereen gewoon van de straat binnenlopen en na heel weinig instructie tegenover een net zo’n nieuw persoon gaan zitten en de auditingopdracht gaan geven – dit allemaal onder toezicht van één professionele auditor die al die sessies zou gaan starten, beëindigen en daar verantwoordelijkheid voor zou nemen. Dus toen Ron sprak over de HAS Co-audit, had hij het letterlijk over het Clear maken van miljoenen mensen:

“Als je zou beginnen en op deze manier twintig mensen zou auditeren en dat die mensen dan andere mensen geïnteresseerd zouden krijgen en je enkele mensen daarvan zou trainen, of laten we zeggen dat de helft daarvan uiteindelijk twintig mensen zou auditeren, zou je, zelfs als je het tot deze cijfers zou beperken, een hele mooie rekenkundige toename krijgen. En dat is waar we in de HAS Co-audit voor gaan.”

En zo organiseerde Ron de 6e Londense Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden om getrainde auditors te instrueren in wat hij beschreef als de laatste en meest verstrekkende ontwikkeling in Scientology. Ron somde het allemaal op: hoe een Co-audit op te zetten, hoe te beginnen met een case en assessment, hoe te bepalen welk proces gegeven moest worden, hoe de bestuurlijke lijnen op te zetten voor de verwachte toevloed van pc’s.

  • ARC Straightwire – het meest fundamentele proces om een Release te bewerkstelligen;
  • Communicatie – als de gemeenschappelijke noemer van materie, energie, ruimte, tijd, levensvormen en het verdere bestaan;
  • Communicatie Processen – hun toepassing bij clearing;
  • Zijndheid – de relatie ervan tot communicatie;
  • Gefixeerde Ideeën en Gefixeerde Postulaten – wat ze zijn en hoe auditing ze ontlaadt;
  • Theta Clear – de praktische definitie ervan en de procedures;
  • Opererende Thetan – de eerste formule voor OT en de relatie ervan tot Theta Clear;
  • Derde Drijfveer – wanneer je orde begint te brengen op de Eerste Drijfveer, is het ook noodzakelijk om orde te brengen op de Derde Drijfveer.

Dit is dus de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden waarin Ron de middelen verschafte zodat een enkele getrainde auditor honderden, of zelfs duizenden preclears kon auditeren. Of, in termen van het bereiken van dat reeds lang nagestreefde doel, dit was de technologie en bestuurlijke knowhow om letterlijk een wereldbevolking van miljarden mensen te redden en vrij te maken. Want zoals De heer Hubbard zou schrijven,

“Het goed runnen van de HAS Co-audit is het startschot voor het project ‘Clear de Aarde’.”

« ACC Lectures