Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

3e Zuid-Afrikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

3e Zuid-Afrikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

3e Zuid-Afrikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

In zeven en een half jaar tijd, naast alle andere zaken die zijn aandacht vroegen, had Ron meer dan 1000 Theorie en Onderzoekscursuslezingen voor Gevorderden en Professionele Cursus lezingen gegeven – een geheel aan technologie waarin elk waarneembaar aspect van het menselijk verstand en de geest uiteen wordt gezet en waarin de route naar hogere staten in kaart is gebracht. En nu nam hij de taak op zich om de enige overblijvende barrière te overwinnen: de moeilijkste van de “taaie” cases te kraken. Het 3e Zuid-Afrikaanse ACC werd meteen na het Zuid-Afrikaanse Anatomie Congres bijeengeroepen en hier onderwees Ron de Pre-Hebbendheidschaal, een nieuwe assessment schaal georiënteerd rond het kritieke punt van een case. ACC auditors, die getraind waren in de processen en deze schaal gebruikten, maakten korte metten met de “moeilijkste” van die “taaie” cases, en ze kraakten elk ervan binnen vier weken. Dit alles leidde tot de ontwikkelingen die, in Ron"s eigen woorden, "geschiedenis maakten" - Doelen en Doelen Assessment. Want niet alleen zorgde de technologie, die Ron onderwees tijdens die laatste ACC lancering, voor een lawine aan Clears, maar SPO Doelen leidde direct tot een totaal nieuw en cruciaal echelon in auditor training – de aanvang van de legendarische Saint Hill Special Briefing Cursus en de uiteindelijke voltooiing van De Brug zoals we die vandaag kennen.

Lees Meer
koop
€210
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 17

Meer over 3e Zuid-Afrikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Wat we in het verleden hebben geleerd is nog geschikter voor de toekomst. Je zou kunnen zeggen dat de ontwikkeling van Dianetics en Scientology in omgekeerde volgorde heeft plaatsgevonden. Deze ging van een gemiddelde naar een grote hoogte en toen naar beneden, in een poging de lagere gradiënt te vinden waarop mensen het leven beleefden. Nou, we hebben het voor elkaar, we hebben de lagere gradiënten en we weten op welk niveau mensen het leven beleven. Nou, blijf bedenken dat de rest ervan allemaal in het verleden is ontwikkeld en dat je dat al hebt. Raak dus die oude gegevens niet kwijt en zeg: ‘Nou, Ron is de hele tijd maar van gedachten veranderd’. Nee, Ron is alleen maar op zoek geweest naar nieuwe lagere gradiënten en die hebben we nu.

Je zult de gegevens die je tijdens deze Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden zijn onderwezen op grote schaal toepasbaar vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze voor een heel lange tijd op grote schaal gebruikt zullen blijven worden.– L. Ron Hubbard

Naast alle andere zaken die wat bestuurlijke aangelegenheden en expansie betreft zijn aandacht vroegen, heeft Ron gedurende zevenenhalf jaar 22 Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden gegeven, bestaande uit in totaal 931 lezingen waarin elk denkbaar aspect van het verstand en de geest uiteen werd gezet en de route naar hogere staten in kaart werd gebracht. Als deze prestatie al ontzag oproept vanwege de omvang ervan die geen precedent kent, wat die lezingen vertegenwoordigen is zelfs nog van grotere betekenis – een verzameling technologie die in deze en alle volgende generaties altijd, voor alle wezens op Aarde, een toegang naar kennis zal verschaffen.

En vanaf 23 januari 1961 zou Ron in Johannesburg de 3e Zuid-Afrikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden geven. Deze eerste en enige in Zuid-Afrika gegeven Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden zou ook de laatste Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden zijn die hij ooit zou geven. Want hiermee werd niet alleen de laatste hand gelegd aan, en een definitieve punt gezet achter, een complete onderzoeks- en ontwikkelingsfase, hij markeerde ook het baanbrekende beginpunt voor de volgende.

Het achterliggende verhaal van hoe Ron naar Zuid-Afrika kwam is het hoogtepunt van alles wat hij probeerde te bereiken nadat hij in oktober 1953 de eerste Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden organiseerde. Met name ging het om auditingtechnologie om elke case naar Clear omhoog te brengen en trainingsprocedures om alle auditors in staat te stellen om dat doel met elke preclear te bereiken. Met de doorbraak van Pre-sessie en de Regimes (1e Saint Hill Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden), gecombineerd met Modelsessie en een nieuwe standaard voor auditingprocedures (22e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden), brachten de HGC’s overal ter wereld cases nu regelmatig en snel tot Clear omhoog.

Op welk punt, zoals Ron vertelde, de realisatie kwam dat het meteen kraken van cases de overblijvende belemmering was op de weg naar clearing op grote schaal.

“Het is een erg gevaarlijk ding om een onvolledige verzameling kennis voorhanden te hebben. En dat betekent dat je niet her en der een case weg kunt laten en dan kunt zeggen: ‘Nou, we bereiken een bepaald percentage aan cases en dat is helemaal prima.’ Nee, dat is niet goed genoeg. Dat is zelfs nog niet half goed genoeg. Dat is heel armzalig. Als je er een case uit weg laat, dan heb je de hele boel in laten storten. Dus dat is waar ik naartoe heb gewerkt.

Daarmee gaat gepaard dat hoe meer vooruitgang er door middel van een lagere gradiënt wordt geboekt, hoe sneller Clearing zal verlopen.”

En waar kun je beter het vertrekpunt voor iedere case ontdekken dan in Zuid-Afrika, een land met een actief en een zich uitbreidend veld, met toch unieke omstandigheden:

“In mijn ervaring waren cases in Zuid-Afrika de moeilijkste cases ter wereld. Lange tijd waren die cases over Centrale Organisaties verspreid.”

Dus vloog Ron in september 1960 naar Johannesburg. Nadat hij een modern huis met uitzicht over de stad had geregeld, begon hij meteen aan wat hij beschreef als een allesomvattend onderzoeksprogramma. Met de HGC van Johannesburg als zijn oefenterrein en onder zijn supervisie, kraakten de auditors ervan na tweeënhalve maand elke case die maar binnenkwam – letterlijk tientallen. Vandaar dat Ron later de volgende opmerking maakte: je hebt nog nooit zoiets verwaands gezien als een HGC auditor uit Johannesburg."

Toch was een vlijmscherpe HGC nog maar het begin van wat Ron Zuid-Afrika bracht. Terwijl de mond tot mond reclame zich als een lopend vuurtje verspreidde, riep hij het Zuid-Afrikaanse Anatomie Congres bijeen, waar 500 Scientologists aan deelnamen – het grootste Congres dat tot dan toe was gehouden – waar hij een programma bekend maakte om alle mannen, vrouwen en kinderen in het land zo snel mogelijk zo bekwaam mogelijk te maken.

En zo begon de 3e Zuid-Afrikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, om de beste auditors uit het land met dat doel te trainen. Want naast wat het betekende om persoonlijke auditorinstructies en supervisie van Ron te ontvangen, had hij ook een cruciale doorbraak gemaakt – een nieuwe assessmentschaal gericht op wat hij als het omslagpunt van een case had vastgesteld.

“Ik was het aan het opschrijven en zei plotseling: ‘Mijn hemel, dat is een Hebbendheid Schaal. Wat zeg je me daar van? Om die redenen kunnen mensen niet hebben.’ ”

Zo ontwikkelde Ron de Pre-hebbendheid Schaal, waarbij hij alles samenbracht wat hij had ontdekt over de factoren die een preclear ervan weerhielden volledig in-sessie te zijn. Door Ron getraind met processen waarbij deze schaal gebruikt werd, maakten die Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden auditors korte metten met de “zwaarste” cases – elk ervan werd gekraakt binnen vier weken. Dat alles terwijl Ron een compleet arsenaal hieraan gerelateerde technische ontwikkelingen onderwees, die de achtergrond en onderliggende theorie verschaften, waaronder:

  • Zuid-Afrikaanse Rundown – de release ervan en het verhaal van hoe de technologie om de factor Hulp aan te pakken de basis van deze rundown vormde;
  • Verandering, Onderwijs en Auditing – waarom ze de Drie Therapieën van de Aarde genoemd worden en hoe verandering en onderwijs in verband staan met auditing;
  • Referentiepunt – waarom een case een referentiepunt moet hebben om stabiel te zijn en waarom dat referentiepunt het tegenwoordige MERT-universum is;
  • Disseminatie – de rol van de Pre-hebbendheid Schaal als een methode om met nieuw publiek in contact te komen;
  • Geheugen – dat wordt niet opgeslagen maar gecreëerd;
  • Creativiteit – wat de bank ermee moet doen en hoe auditing iemands creativiteit weer vrij maakt.

En dat alles culmineerde in nog een andere ontwikkeling, die volgens Ron "geschiedenis schreef" - Doelen en Doelen Assessment.Dit betekende voor cases iets zo ongelofelijks dat Ron alle stafleden ter wereld in feite zou voorschrijven om, ongeacht alle eerdere auditing, op SPO Doelen geauditeerd te worden – eenvoudigweg omdat dit nu de snelste route naar Clear was.

Terwijl Ron alles voltooide wat hij in Zuid-Afrika van plan was geweest – er werden nieuwe PE programma’s ingevoerd die internationaal geëxporteerd werden, in Kaapstad werd een nieuw kantoor gevestigd en het kantoor in Durban werd uitgebreid, dat alles naast de technische vooruitgang – is er een zelfs nog grotere finale. Want deze laatste Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden bracht niet alleen een lawine aan Clears teweeg, het leidde rechtstreeks naar wat voortkwam uit een HCO Informatiebrief die Ron een maand later vanuit Saint Hill verzond:

“Met de komst van Standaardprocedure van Opereren, Doelen, dat zijn vermogen nu heeft getoond om van alle cases op de 3e Zuid-Afrikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden en in HGC’s Releases of Clears te maken, is het noodzakelijk dat mensen vanuit verschillende delen van de wereld de gelegenheid krijgen alle materialen van deze technologie te bestuderen en speciaal over het gebruik ervan geïnformeerd te worden en er onder strenge supervisie genoeg mee geauditeerd te worden om een volledige realiteit op de resultaten ervan te krijgen.”

En dat kondigde een heel nieuw niveau van auditortraining aan – het begin van de legendarische Saint Hill Speciale Briefing Cursus en de uiteindelijke voltooiing van De Brug zoals we die tegenwoordig hebben.

« ACC Lectures