Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

3e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

3e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

3e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Er was zo’n grote vraag van auditors in het Westen voor Ron’s persoonlijke instructie dat hij een “Westelijke Theorie en Onderzoekscursus” inroosterde in Phoenix, Arizona. Uitbundige Westelijke dianetici en Scientologists wisten nog niet half hoe terecht hun uitbundige stemming was. Ofschoon de lezing over SPO 8-C ging, had Ron het gebruik ervan reeds verder ontwikkeld naar een speciale vorm van SPO 8-C, een die gebruikt kon worden voor het auditeren van een groep. En hoewel studenten die doorbraak tijdens het voorgaande Congres hadden ervaren, wat ze op het 3e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden te wachten stond, was niet alleen SPO 8-C om Theta Clear te bereiken, maar SPO 8-O om zelfs een nog groter doel te verwezenlijken: Opererende Thetan. Het wordt gericht op de exterieure thetan, en daarmee markeert SPO 8-O de ontwikkeling van een procedure die wezenlijk is voor het herstellen van de bekwaamheid van een thetan om energie aan te pakken. Zoals LRH zei: “Je werkt op het hoge niveau van wetendheid van de thetan. En natuurlijk is zijn potentie van wetendheid oneindig.” Aldus volgde er een reeks vaardigheden, waaronder Openingsprocedure 8-C, die gebruikt werd met de voorlaatste lijst van Zelf Analyse, op zowel de cases van een lager niveau alsook geëxterioriseerde thetans. Naast de technische vorderingen markeerde de 3e ACC een organisatorisch keerpunt, met Phoenix als nieuw hoofdkwartier van de Hubbard Association of Scientologists.

Lees Meer
koop
€910
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 73

Meer over 3e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

SPO 8-O is natuurlijk een techniek waarmee de vermogens van de thetan simpelweg op een gradiëntenschaal worden geoefend, zodat hij kan zien, horen, spreken, elektriciteit kan uitzenden, er postulaten uit kan gooien, andere lichamen dan dat van zichzelf kan controleren, en andere dingen kan doen die binnen zijn vermogens liggen."– L. Ron Hubbard

De vraag van in het westen wonende auditors naar persoonlijke training van Ron was zo groot, dat hij – kort na de aanvang van de 1e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden in Camden, New Jersey – voor begin 1954 een, zoals hij het noemde, “Westerse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden” plande.

Terwijl twee van zijn medewerkers vooruit reisden naar Phoenix, Arizona, voltooide Ron de 2e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden en vertrok kort daarna uit Camden. Gezien het feit dat LRH twee jaar lang niet in Phoenix was geweest, waren de westerse dianetici en Scientologists geestdriftig. Maar ze hadden er geen vermoeden van hoe gerechtvaardigd hun geestdrift wel niet was. Want terwijl Standaard Procedure van Opereren 8-C (SPO 8-C) het gesprek van de dag was in de Scientology wereld, had Ron het gebruik ervan al tot onvoorstelbare hoogten verbeterd met een speciale vorm van SPO 8-C voor het auditeren van een groep.

Maar hoewel de studenten eerst de doorbraken leerden op het Westers Congres, was dit slechts een voorproefje van wat hun te wachten stond op de 3e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, die geopend werd op 4 januari 1954. Want hier onderwees Ron niet alleen SPO 8-C ter verwezenlijking van Theta Clear, maar de volledige toepassing van Standaard Procedure van Opereren 8-O om een zelfs nog hoger doel te bereiken: Opererende Thetan. Gericht op de exterieure thetan, markeerde SPO 8-O de ontwikkeling van een procedure die wezenlijk is voor het herstel van het vermogen van een thetan om met energie om te gaan en leven te schenken.

“Het probleem bestaat uit twee delen en een van die problemen is het volgende: hij gelooft dat het MERT-universum gevaarlijk voor hem is. Van dat idee genees je hem. Dat is het eerste deel van SPO 8-O. En het andere deel bestaat eruit hem er heel goed van te overtuigen dat hij verdomd gevaarlijk voor het MERT-universum is.”

Terwijl SPO 8-O tijdens de 3e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden op de voorgrond stond, onderwees Ron de studenten ook over een grote reeks ermee verband houdende vaardigheden, verschijnselen en ontdekkingen betreffende de natuurlijke vermogens van een thetan en de rol van de auditor bij het bereiken daarvan, waaronder:

  • Hoe een preclear mert met leven kan begiftigen - met zijn eigen potentieel aan levenskracht;
  • Hoe ontbegiftiging en begiftiging van het verleden, het heden en de toekomst de beste dingen zijn die een persoon doet;
  • Hoe de injectie van levenskracht en zijndheid in een individu door Levenskracht Auditing tot stand wordt gebracht;
  • Hoe Moed Auditing verband houdt met sereniteit;
  • En hoe Openingsprocedure 8-C met de voorlaatste lijst van Zelf Analyse wordt gebruikt, zowel bij de cases van een lager niveau als bij geëxterioriseerde thetans.

Maar naast wat de 3e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden qua technische vooruitgang betekende, markeerde deze ook een keerpunt in het vestigen van organisaties en de brede disseminatie van nieuwe ontdekkingen. Want hoewel de voortdurende vraag naar persoonlijke instructie door Ron al tot gevolg had gehad dat er in New Jersey tweemaal een nieuw gebouw was verkregen, vond hij hier de ideale plek en de gebouwen om goed de toekomst in te kunnen gaan. Met alleen dat doel voor ogen en met een kantorencomplex dat enkele gebouwen besloeg, verplaatste Ron alle activiteiten en regelde hij de permanente vestiging voor het hoofdkwartier van de Hubbard Association of Scientologists in Phoenix, Arizona.

Zo begon het eerste deel van het Scientology tijdperk in de Valley of the Sun, een tijdperk dat voor altijd bekend zou staan als Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens.

« ACC Lectures