Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

17e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

17e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

17e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie hadden nu allemaal atoomwapens in hun bezit, allemaal dodelijker dan wat ze ooit in de geschiedenis hadden. Maar, vertelde L. Ron Hubbard aan auditors, wat hun diplomaten niet bezaten was de kennis van “het kleinste beetje grondbeginselen wat betreft het kunnen opschieten met een ander individu of groep. Ze weten niet hoe dat moet.” Als gevolg daarvan lag er een potentiële ramp op de loer. Zelfs zonder oorlog spuwde de nucleaire proeven straling in het rond, waardoor mensen werden gerestimuleerd op hun Eerste Drijfveer. De oplossing vergde een fundamentele houding ten opzichte van de wereld in het algemeen: auditor tot preclear. Vandaar het hernieuwde belang van Controle, Communicatie en Hebbendheid (CCH) in termen van wereldwijde redding. En wat Dhr. Hubbard leverde op de 17e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden was intensieve instructie aangaande de componenten van CCH – van Dummy Auditing om de Communicatie Formule te onderwijzen tot wat later CCH 1, CCH 2, Toon 40 op een Voorwerp en Toon 40 op een Persoon zou worden. Hier vind je een uitgebreid overzicht van praktisch elk grondbeginsel – Delen van de Mens, ARC, Toonschaal – met name in termen van het omkeren van het sociale verval. Daarna, nadat hij de Atlantische Oceaan was overgestoken, onthulde L. Ron Hubbard deze doorbraken op een zelfs nog grotere schaal tijdens het Londen Congres over Radioactieve Straling, Controle & Gezondheid.

Lees Meer
koop
€510
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 43

Meer over 17e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Een Scientologist is iemand die mensen, omgevingen en situaties controleert vanuit Toon 40.

Oh, je wilt een situatie onder controle hebben? Roep er een Scientologist bij.

Je wilt een gebied onder controle hebben? Roep er een Scientologist bij.– L. Ron Hubbard

Het jaar 1957 begon in een wereld die overschaduwd werd door onzekerheid en angst voor de toekomst en toen januari overging in februari bracht dat geen verzachting van de spanningen. Nu het Westen en het Sovjet imperium doorgingen met confrontaties in een Koude Oorlog waaraan maar geen eind scheen te komen, en nu de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Rusland allen in het bezit waren van atoomwapens, vormde het vooruitzicht van een daadwerkelijke oorlog die “heter” en dodelijker zou zijn dan welke andere ook in de geschiedenis, een erg tastbare dreiging.

Daarom ging L. Ron Hubbard, steeds werkend in de richting van Wereldwijde Clearing, door met research en verbetering van de technologie om die niet alleen te richten op de cases van preclears maar op een hele beschaving. En wat er bereikt werd in die richting was opzienbarend, vaak op gebieden die er werkelijk toe deden. Getuige bijvoorbeeld het onlangs gepubliceerde officiële rapport van het Britse Olympische Moderne Vijfkamp Team, dat daarbij zijn dank betuigde aan de Hubbard Associatie van Scientologists Internationaal voor de service die een auditor leverde bij de voorbereiding van het team om de uitdaging aan te gaan van de Olympische Spelen van 1956 in Melbourne, Australië. Zoals in dat rapport stond, kon het werk van die auditor “het best worden beoordeeld aan de hand van het feit dat op geen enkel moment ook maar iemand van het team een mentale inzinking kreeg zoals in voorgaande Wereldkampioenschappen wel het geval was geweest”.

Toch ging Dhr. Hubbard, wegens de urgentie en enorme omvang van wat er gedaan moest worden, voort met nog meer organisatorische en technische ontwikkelingen en het maken van competente auditors. Zo gebeurde het dat L. Ron Hubbard, slechts dertien dagen nadat hij de slotlezing had gegeven van de 16e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, alweer de openingslezing gaf van de 17e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden – op maandag 25 februari om precies te zijn – in de Scientology Moederkerk, 19th Street nummer 1812 in Washington DC.

Degenen die op die ochtend met spanning zijn presentatie afwachtten, vormden een selecte groep auditors wier aanvraag tot deelneming door Dhr. Hubbard persoonlijk was goedgekeurd. Maar als zij alleen maar verwachtten getraind te worden in technieken voor toepassing op een preclear in de auditingstoel, dan stonden zij op het punt iets totaal onverwachts te horen. De instructies begonnen meteen al in die eerste lezing, met de vlijmscherpe analyse die hij gaf over hoe straling in de atmosfeer de huidige samenleving restimuleerde en in de richting van een lager voortbestaansniveau bracht. Hij wees met name op een zeer recente indicator – een aanmerkelijke achteruitgang gedurende alleen al de laatste twee maanden in de zorg en aandacht die getoond werd voor mensen die gewond aan kant van de weg lagen. Wat dat inhield was alarmerend:

“Je bent je heel goed bewust van het feit dat er misschien maar een heel klein beetje straling in lucht zit, dat nooit iemand echt fysiek schade zou doen, maar dat toch mensen zo zou restimuleren dat ze zonder het te weten terecht zouden komen in een ernstige spelconditie. Ze zouden zich meer en meer hectisch te beginnen te gedragen op de Eerste Drijfveer. Dat zou een van de eerste symptomen zijn die je zou opmerken in een samenleving, namelijk dat iedereen reageert als behorend tot de categorie van “de enige”.

"Dat is dus de weg naar de dood."

Daardoor kregen die studenten met wat er volgde, en wel gedurende de gehele vijf aansluitende weken, een ongeëvenaarde verantwoordelijkheid op hun schouders. Want niemand, behalve getrainde auditors, bezat de technologie en de capaciteiten om die neergaande spiraal om te keren. En wat daarvoor nodig was, zoals Dhr. Hubbard benadrukte, was hun fundamentele houding tegenover de wereld in het algemeen: als van auditor tot preclear.

Vandaar, als het ging over die houding, het hernieuwde belang van Controle, Communicatie, Hebbendheid (CCH), niet alleen als processen om de bekwaamheid van een preclear te vergroten in zijn eigen leven, maar ook in termen van het uitbreiden van de toepassing ervan voor het uitoefenen van controle op de omgeving en het tot stand brengen van het behoud van de planeet.

“Deze samenleving stevent op dit moment, door de restimulatie van straling in de lucht en andere factoren, zowel economische als politieke, af op een punt waarop voor ieder wezen, wil hij ook maar een stukje van zijn taak kunnen doen, een auditor vereist is die CCH’s kan geven, en ze bijzonder goed kan geven. En we kunnen het hier nog wel auditeren noemen, maar in de komende jaren zul je het leven noemen. Dit is waarom in leven zult zijn. Omdat je deze dingen begrijpt.

Het was een opdracht die het stempel droeg van ongekende urgentie.

Wat Dhr. Hubbard vervolgens gaf was intensieve instructie over de theorie die aan de basis lag van de samenstellende delen van CCH en de toepassing ervan, met nieuwe processen en trainingsoefeningen om auditors stevig neer te zetten in wat hij noemde de “kampioenencategorie”. Van Schijnauditing om de Communicatieformule te onderwijzen tot wat al gauw bekend zou staan als CCH 1 (Geef me je hand), vervolgens CCH 2 (Toon 40 8-C), Toon 40 op een voorwerp, en Toon 40 op een persoon. In feite verschafte hij een beknopt overzicht en herformulering van werkelijk ieder grondbeginsel van Scientology – de Delen van de Mens, ARC, de Toonschaal – in het bijzonder in termen van de toepassing van deze technologieën met het oog op de achteruitgang van de maatschappij.

  • Introversie en Extraversie – de mechanische aspecten ervan, met inbegrip van een beschrijving van handelaars in angst als “experts in introverteren”, waardoor introversie veroorzaakt wordt, en processen om het te behandelen.
  • CCH als een interactieve driehoek – hoe Controle, Communicatie en Hebbendheid elkaar beïnvloeden en de eenvoud van de toepassing ervan tijdens auditing.
  • Assisten – een elementaire lezing over de technologie van Assisten, en hoe zelfs de eerste paar minuten van iedere formele sessie bestaan uit een Assist.
  • De Professionele Scientologist – hoe een professional te zijn in elke invloedssfeer, allemaal met het doel om de individuele mens en de beschaving op een hoger peil te brengen.

Daarenboven stak L. Ron Hubbard, vlak na deze geschiedenismakende Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, de oceaan over voor het Londen Congres over Radioactieve Straling, Controle en Gezondheid, waar hij zijn doorbraken vrijgaf over de brede toepassing van CCH tot een nog groter gebied. En dat markeerde op zijn beurt nog een keerpunt, want in antwoord op een vraag die te dringend was om te negeren, werd er van de lezingen van dat Congres een transcript gemaakt dat in handen gegeven werd van parlementsleden – waarbij die tekst vervolgens de basis vormde van Dhr. Hubbard’s definitieve boek over het onderwerp: Alles over Straling.Het werd in mei gepubliceerd en was meteen uitverkocht in de boekwinkels, waarbij het publiek ieder beschikbaar exemplaar te pakken probeerde te krijgen. Op die manier vonden zijn ontdekkingen over de restimulerende effecten van straling, en, nog belangrijker, zijn technologie voor het destimuleren van een beschaving die aan die dreiging was blootgesteld, al snel hun weg naar de handen van degenen die de gegevens het hardst nodig hadden - het algemene publiek.

Toch, met het oog op het grotere geheel van alles wat L. Ron Hubbard de leerling-auditors onderwees, was er een boodschap die niets minder inhield dan de cruciale rol die zij zouden spelen op het wereldtoneel:

“Iedereen die de oplossing heeft voor het verhogen van intelligentie, het veranderen van persoonlijkheid en het verhelpen van chronische ziekten, vindt de deur geopend in iedere stad, ieder dorp, ieder gehucht, en iedere boerderij in de wereld. Het is het enig wat je kunt zijn en tegelijkertijd ook iets anders kunt zijn. Het is het enige wat je overal kunt zijn. De Mens heeft hulp nodig, jij kunt hem dat geven. Ook al doe je het alleen maar voor mij, doe het alsjeblieft."

« ACC Lectures