Uitgevers van L. Ron Hubbard, schrijver van internationale bestsellers

15e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

15e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

15e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Terwijl er oorlog dreigde tussen de twee “grootmachten” was Ron net klaar met het geven van het Londen Congres over Menselijke Problemen. Daar had hij de introductiedienst geïntroduceerd, de Persoonlijke Efficiëntie Cursus, en hij had aangekondigd dat De Problemen van de Werkende Mens de tekst voor de cursus zou worden. In zijn openingslezing had hij het voornamelijk over urgentie en noodzaak: “Onze missie is, grotendeels, een educatieve missie. En we zijn er net achter gekomen dat onze materialen het geheel aan onderwijs bevatten.” Hier, in de 15e ACC, onderwees hij de toepassing van eenvoud en demonstreerde hij haar universele kracht zowel op het gebied van auditing, onderwijs en wereldwijde disseminatie. Hij trainde auditors niet alleen hoe ze moesten auditeren, maar ook hoe ze gegevens moesten communiceren en hoe ze moesten onderwijzen, door de introductie van de voorlopers van Studietechnologie – Leerprocessen – die door de complexiteiten sneden als een mes door de boter. En omdat auditors bestuurlijke know-how nodig zouden hebben, woonden ze gelijktijdig avondlezingen bij waar ze instructies kregen over het leiden van Scientology groepen – een vermaarde serie die vandaag de dag bekend staat als de Washington Lezingen: Organisatie en Personoonlijke Efficiëntie. Samengevat had LRH een enorme stap gemaakt aangaande reiken en met ACC studenten die klaar waren voor actie in de frontlinies, verklaarde hij de 15e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden de succesvolste ooit.

Lees Meer
koop
€290
Gratis verzending Kom nu in aanmerking voor gratis verzending.
In voorraad Binnen 24 uur verzonden
Vorm: Compact Disc
Lezingen: 26

Meer over 15e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden

Een deel van de disseminatie van Scientology, en wel het meest wezenlijke deel ervan, is de expertise van het personeel - in het bijzonder de expertise van de voornaamste functionarissen. En wanneer die mensen goed zijn in zowel het laten werken van Scientology, als in het behandelen en controleren van mensen, individuen en groepen, dan heb je Scientology in volle gang. Dat is de manier waarop ze dissemineert.– L. Ron Hubbard

Vóór het aanbreken van oktober 1956 vond de ene na de andere crisis plaats op het wereldtoneel. In juli had president Nasser van Egypte zich meester gemaakt van het Suez Kanaal, een belangrijke oliepijplijn, en bereidden Britse en Franse troepen zich voor om de Egyptische luchtbasissen te bombarderen. Ondertussen dreigde in Cuba een revolutie uit te breken die de weg bereidde voor een toekomstige confrontatie tussen de VS en de Sovjet-Unie die de wereld op de rand van oorlog zou brengen.

Ron, die wist dat als Scientology niet op grote schaal zou worden toegepast er geen hoop was op een permanente oplossing voor wereldwijde conflicten, richtte wederom zijn aandacht op de buitengewoon belangrijke taak van disseminatie. Eerder dat jaar was hij naar Dublin in Ierland gereisd waar hij voor het eerst de baanbrekende Persoonlijke Efficiëntie Cursus gaf en opstelde. In het najaar gaf hij twee belangrijke boeken uit: Scientology: De Grondbeginselen van het Denken en De Problemen van de Werkende Mens – Toepassingen van Scientology op het Dagelijks Werk. Beide boeken verschaften de gewone man een handboek over de grondbeginselen van Scientology die hij onmiddellijk kon toepassen om zijn eigen leven en dat van zijn gezin, vrienden en kennissen te verbeteren. Toen gaf Ron in de eerste week van oktober het Londen Congres over Menselijke Problemen, wederom met speciale aandacht voor de toepassing van Scientology grondbeginselen om het hele scala van menselijke problemen in al zijn ogenschijnlijke complexiteit op te lossen.

Na zijn terugkeer in Washington DC, betrok Ron meteen een groter gebouw naast de Moederkerk van Scientology en regelde nieuwe huisvesting voor studenten in de buurt – waarbij hij persoonlijk alle details overzag, inclusief het meubilair en de inrichting. Met alles in gereedheid en met eveneens algemene disseminatie als doel, trof Ron voorbereidingen voor een heel speciale Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden.

Er was een oproep in het tijdschrift Ability geplaatst voor “doorgewinterde veteranen” om zich in te schrijven voor de 15e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, die – voor de allereerste keer in Washington DC, op 1812 19th Street – “persoonlijk gegeven, onderwezen, besproken, gecoacht en gesuperviseerd zou worden door L. Ron Hubbard”. En wat betreft het vereiste van doorgewinterde veteranen, dat had een doel – om uit die cursus “de voornaamste functionarissen onder het personeel in Scientology” te verwerven.

Weldra begonnen de inschrijfformulieren van die veteranen – met name afgestudeerden van eerdere Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden – het kantoor van Ron binnen te stromen. Want niet alleen hadden de Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden van Ron reeds een legendarische status gekregen, maar dit was de eerste Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden die door hem gegeven zou worden sinds de 9e in Phoenix de voorafgaande december 1954. En de reden daarvoor had alles te maken met de toepassing door auditors van alles wat hij in eerdere Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden had onderwezen.

Sinds de 1e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, had Ron had zich geconcentreerd op het doordringen van de grondbeginselen van auditing tot in merg en been van iedere student. Maar met een groeiend aantal bekwame auditors werd het tijd om dit te verwezenlijken. Dientengevolge gaf hij, meteen na de voltooiing van de 9e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden, een totaal ander type Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden. Alhoewel het door anderen geïnstrueerd werd, toonde het iets wat tot dan toe ongekend was. In plaats van dat ze Ron een lezing zagen en hoorden geven, zagen en hoorden de studenten hem auditeren.

Een speciale uitgave van het tijdschrift Ability toonde op de voorpagina het spectaculaire nieuws: “THEORIE EN ONDERZOEKSCURSUS GEVORDERD!” Met het statement dat een grote doorbraak in training eindelijk het reeds door auditors lang gezochte antwoord zou geven: “Wat doet Ron precies met een case om de resultaten te laten zien die hij tot stand brengt?”Het artikel beschrijft hoe, met instemming van de preclear, een speciaal ontwikkelde, hyper moderne TV camera was geplaatst, buiten het zicht van de auditingkamer, met zowel de preclear als Ron in beeld.

Toch was dit eerste gebruik via een gesloten tv-circuit slechts één deel van een driedelige trainingsaanpak. Vervolgens kwam de doorslaggevende fase van toepassing, waarbij studenten van de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden hun preclears uit alle lagen van de bevolking haalden. Daarna, tijdens Audities Conferenties in het kantoor van Ron, rapporteerden ze welke processen ze hadden doorlopen en de exacte resultaten, waarbij Ron ter plaatse aanwijzingen gaf die dan in de volgende sessies op de preclears moesten worden toegepast.

Het was een programma dat niet alleen auditortraining op een hoger plateau bracht, maar ook de gemeenschappen introduceerde met de wonderen die Scientology kan bewerkstelligen, en daarbij leverde het een platform voor de toepassing van Scientology principes op een veel grotere schaal. En nu stond Ron op het punt om deze ontwikkelingen op een nieuw niveau te brengen in de hoofdstad van het land.

Hij begon op 15 oktober 1956 met de 15e Amerikaanse Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden. Vanaf de allereerste lezing instrueerde Ron de auditors hoe ze Scientology moesten communiceren om zo echte oplossingen te brengen voor zowel de individuele preclear als de samenleving in het algemeen. Want de essentie van de doorbraak van de 15e Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden was één enkel woord om de verwarde machinerie van aberratie te verwijderen – eenvoud.En hoewel het concept allerminst – vanwege de aard ervan – moeilijk te vatten is, zorgde Ron ervoor dat die studenten op de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden het monumentale belang ervan inzagen:

“Nou, met het oog op het feit dat iemand alleen geauditeerd kan worden in de richting van meer methoden en meer spel, wordt het hem terugkrijgen naar eenvoud de grootste stunt die er wordt uitgehaald sinds de constructie van dit universum. Gewoonlijk is het zo dat als je hem regelrecht terug probeert te trekken in de richting van eenvoud, hij vervolgens zijn spel verliest en in elkaar stort. En dat is dan praktisch het einde van de case. Snap je?

Dus hoe je dat voor elkaar krijgt en hoe je dat gemakkelijk en goed doet, waarbij zowel de auditor als de pc er profijt van hebben en zo, dat is wat we hier in deze Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden.”

Om te onderstrepen wat eenvoud echt betekende bij het begrijpen van cases, leverde Ron tijdens deze Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden zijn onsterfelijke “Het Verhaal van een Staticum”. Dit meesterwerk in zeven zinnen van Ron dat later werd uitgegeven als een Bulletin voor Professionele Auditors bevat niet alleen essentiële technische gegevens, maar is een blijvend stabiel gegeven dat de complexiteit van het hele tijdspoor ontrafelt.

Toen hij vervolgens eenvoud voortzette in disseminatie, onthulde Ron wat het tijdschrift Ability beschreef als een “Onderwijskundige Methodologie”. De reden dat onderwijs nu van het allerhoogste belang is, vertelde Ron aan de studenten:

“Onze missie is in hoge mate educatief. En we zijn er pas nog achter gekomen, dat we in onze onderwerpen alles herbergen wat er bij scholing hoort – die is in zijn totaliteit daarin aanwezig.”

Terwijl hij de hele tijd studenten instrueerde in het verband tussen de leersnelheid en aberratie en keuzevrijheid, gaf Ron het allereerste Leerproces om de leersnelheid op te voeren.

“Daarom leer ik jullie Leerprocessen. Vat je het? Daarom leer ik jullie Leerprocessen. Want hier zijn wat processen die zo geweldig direct zijn, dat je alleen maar de inspanning van de pc om ze complexer te maken ongedaan moet maken.”

Vanwege het belang van deze onderwijskundige doorbraken in het licht van Ron’s latere ontwikkelingen om onderwijskundige maatstaven in zowel de cursuszaal als de gehele samenleving op te schroeven, zou hij vanaf dat moment die lezingen kenmerken als het begin van de Studietechnologie.

Maar het trainen van die voornaamste functionarissen onder het personeel tot het vereiste niveau van expertise, omvatte beslist het bijbrengen van organisatorische grondbeginselen – met name hoe groepen te vormen en groter te maken die als disseminatiepunten zouden dienen voor Scientology, die op hun beurt andere groepen zouden vormen en zo een exponentiële groei teweeg zouden brengen. Dus naast de Theorie en Onderzoekscursus voor Gevorderden gaf Ron een aparte reeks avondlezingen waarin hij de organisatorische grondbeginselen presenteerde en een diepgaande instructie gaf over het opzetten, leiden en leveren van een Persoonlijke Efficiëntie Cursus. Deze historische serie – die daarnaast ook werden bijgewoond door alle stafleden en studenten van de Academie van de Moederkerk – zou al gauw befaamd worden als de Washington Lezingen: Organisatie & Persoonlijke Efficiëntie.

En terwijl hij dit allemaal deed, presenteerde Ron een heel scala aan nieuwe technische ontwikkelingen, waaronder:

  • Postulaten – hoe het vermogen om te postuleren door het vermogen om te beslissen heen loopt;
  • Nabootsingsprocessen – de achtergrond en de theorie ervan;
  • “CRA”-driehoek – waarom “CRA” de juiste manier is om ARC te zeggen;
  • Vereenzelviging met een valentie – het exacte mechanisme en haar oorsprong;
  • Remedies – wat ze te maken hebben met alter-isheid en hoe remedies uiteindelijk meer remedies vereisen.

Wat allemaal neerkomt op het feit dat dit een ACC was die een grote stap voorwaarts betekende in het naar buiten reiken en in zijn afscheidslezing van 23 november schreef Ron het succes ervan toe aan de reeds bestaande beheersing van grondbeginselen door de studenten.

En ten slotte, als voorbereiding op het startsein van een expansie die groter was dan welke dan ook in de geschiedenis, instrueerde Ron zijn uitgever de oplage van Scientology: De Grondbeginselen van het Denken vijf keer groter te maken terwijl hij doorging die allesomvattende tekst te laten vertalen. En tegelijkertijd, terwijl zijn onderzoek doorging vanaf dat startpunt van eenvoud, stond Ron nu op het punt nog een andere doorbraak te maken – een geheel nieuwe reeks processen om zelfs de meest hardnekkige cases te kraken.

« ACC Lectures