15,00 € Prijs
Als sluitstuk, definitief, gezaghebbend en legendarisch. Dat kun je zeggen van de magnifieke lezingen waarmee L. Ron Hubbard een uitroepteken plaatste achter de legende, genaamd Saint Hill Special Briefing Cursus.Want in zijn allerlaatste lezingen – en vanuit de gunstige positie... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
De Mens werd in een cruciale periode, toen hij ze het meest nodig had, juist die kwaliteiten ontnomen waar zijn toekomstige voortbestaan van afhangt. In het bijzonder de kwaliteiten van leiderschap.Dus gaf L. Ron Hubbard deze onsterfelijke lezing, die hij dermate belangrijk vond,... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Alles wat de Mens voorheen over het onderwerp organisatie heeft begrepen overstijgend, omvat het Organiseerbord het gehele leven, zoals het omschrijven van de doelstelling, het op één lijn brengen van doelstellingen voor elk van de leden ervan en een ingebouwd systeem van zelfcorrectie om tegenstrijdige... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Met de allereerste technologie van observatie en, speciaal, van confronteren, hebben we hier een lezing van L. Ron Hubbard die een keerpunt vormt en waarin hij het enorme belang aantoont van trainingsoefeningen (TR’s). Hier hebben we ook de doorbraak... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wat als de absolute fundering van de organisatorische technologie van L. Ron Hubbard geldt, is tevens de eerste werkelijke technologie van organisatie. Dhr. Hubbard beschrijft uitvoerig de fundamentele wetten en stabiele gegevens die het onderwerp bepalen en laat zien hoe deze... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
In de jaren ’60 legde L. Ron Hubbard de basis voor een geheel nieuwe filosofie. Het was niet nodig dat men zich richtte op iemands verstand en, vandaar, geen auditing. En toch moeten de voordelen snel zijn, blijvend en zo opvallend dat het individu onmiddellijk waarheid zou herkennen. Het resultaat... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
In een monumentale lezing stelt L. Ron Hubbard vast dat Scientology verder gaat met de tradities die de grote beschavingen van deze wereld creëerden, om daarbij hun mooiste en oudste aspiraties te vervullen. En aangezien juist die aspiraties in het hart van elk menselijk wezen wonen, zal een goed gerichte... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Door de condities te isoleren, heeft L. Ron Hubbard de middelen ontdekt om het “noodlot” voor eeuwig uit het bestaan van de Mens te verwijderen. De weg om dat te bereiken ligt in de toepassing van de conditieformules: Verval, Normaal, Voorspoed, Machtswisseling... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Hier neemt L. Ron Hubbard eeuwen van verwarringen en mysteries weg die waren gerezen rond de aloude vraag: “Wat is waarheid?” Hoewel niets op het gebied van de filosofie zelfs maar de diepte van begrip in deze lezing benadert, staat haar wijsheid in direct verband met het leven, de toekomst en de... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Technologie bevattend, die direct afkomstig is uit De Factoren, is hier een lezing met een speciale magie, die het antwoord verschaft op een vraag waar thetans al oneindig over nadenken – zijndheid schenken of geen zijndheid schenken? Terwijl hij nauwkeurig het drama beschrijft... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Hier vind je voor de eerste keer een definitie van de verhoudingen binnen het huwelijk, niet in termen van “tot de dood ons scheidt”, maar in termen van “wezens” en “postulaten”. Vanuit dat gezichtspunt komen niet alleen de exacte oorzaken van een mislukkend huwelijk naar voren, maar ook... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Kinderen zijn thetans die in een klein lichaam zitten, een cruciaal gegeven dat het enige gezichtspunt verschaft van waaruit ze kunnen worden begrepen. Nu Ron de ware gegevens heeft vastgesteld over wat het kind zijn betekent, levert hij een volledige technologie voor zowel het... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Een episch verhaal, een onvergelijkbaar avontuur. Hier is het relaas van het vrije wezen – de vergissingen die hij heeft gemaakt, waarom hij die heeft gemaakt en hoe dat uiteindelijk heeft geleid tot zijn ondergang. Maar een nieuwe cyclus van vrijheid is begonnen. Thetans kunnen... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Terwijl Ron nagaat hoe iemands afdalen van wetendheid naar onbegrip op de Tabel voor de Evaluatie van de Mens gelijkloopt met de Toonschaal, gaat hij tot in detail in op de gevolgen van wanneer het krachtige, begrijpende leven probeert om met dode, levenloze materie te communiceren. Vóór Scientology... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Hier wordt uitgelegd waarom sommige drijfveren gespecialiseerd zijn en andere gegeneraliseerd, de betekenis daarvan en de gevolgen voor alle scientologen, als de ene drijfveer op de andere inwerkt. Hoe kan iemand bevrijd worden wanneer zijn eigen samenleving,... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het heeft geen golflengte, ruimte of locatie in tijd. Het is wat Ron “een belangrijke ontdekking voor de Mensheid” noemt en de ontdekking en identificatie ervan heeft de antwoorden voor het gehele leven opgeleverd. En met Ron's uitgebreide verslag over het potentieel ervan, wordt de bewustzijn... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wat is dat ene gegeven dat elke scientoloog kan communiceren aan familie, vrienden en de rest van de wereld – dat gegeven dat in een paar minuten tijd apathie kan omzetten naar enthousiasme en onbeweeglijkheid naar actie? In een lezing die inmiddels de status legendarisch heeft aangenomen, geeft L. Ron... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wat het leven betreft, beschrijft Ron hoe de anatomie van verwarring in elkaar zit, waarbij hij laat zien dat een stabiel gegeven veel waardevoller is dan een logicaprincipe. Op het gebied van auditing kunnen verschijnselen die zowel binnen als buiten de auditingkamer tussen de auditor en de preclear... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Zonder de kennis over het verstand, het spirituele en het leven, zoals die in Scientology is ontdekt, heeft onderwijs het niet alleen aan elementen ontbroken om te kunnen slagen, maar hebben die gebreken zelfs hele samenlevingen lam gelegd. Zo verschaft L. Ron Hubbard een heel gedetailleerd verslag... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wat is een optimale snelheid? Wat is optimale temperatuur? Wat is optimale kleur? Van persoon tot persoon zullen die antwoorden allesbehalve eensluidend zijn. Zelfs die alledaagse zaken als de keuze van vermaak, het oordeel ten aanzien van goede smaak, eten, drinken – eigenlijk zowat alles in het leven... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het begon allemaal met een opzienbarende ontdekking die de specifieke know-how voortbracht – want het is een exacte formule – om de waarheden van Scientology naar elk deel van de samenleving te brengen. Toen die formule voor de eerste maal werd gebruikt, bracht ze “magische” resultaten teweeg,... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wanneer de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor anderen ver reikend is, en wanneer deze vrij en zonder vrees is, kan zelfs één persoon een hoeveelheid invloed om zich heen verspreiden die tot ver buiten zijn directe omgeving reikt. Het is, zoals L. Ron Hubbard zegt,... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
In een nieuwe kijk op de Acht Drijfveren geeft L. Ron Hubbard een klassieke omschrijving van de verhouding tussen de drijfveren en de Toonschaal. Die begint met het kenmerken van de drijfveren als “een gradiëntenschaal van het universum”. In haar beschrijving van wat Ron de “theorie van individualisering”... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het voortbestaan van de westerse beschaving staat op het spel. Het werkelijke gevaar schuilt natuurlijk in wat de Mensheid als geheel bedreigt – individuele aberratie. Daarom kan alleen een organisatie met een technologie om het individu te confronteren en te behandelen, de... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Aangezien tomatenplanten wel zes meter lang werden, waren de experts het erover eens dat L. Ron Hubbard’s research “een ontdekking van het grootste belang voor alle tuinders” betekende. Maar het ware verhaal was aanmerkelijk uitgebreider. Toen Dhr. Hubbard De Fundamentele Beweegreden van het Bestaan... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het doel blijft zoals het altijd al geweest is – iedereen op aarde Clear te maken. Hoewel de technische procedures om dat doel te bereiken al heel lang hebben bestaan, is er voor een dergelijke gewichtige onderneming nog iets anders nodig. Speciaal de middelen om zeker te stellen dat wat auditors aan... Kom meer te weten >>