15,00 € Prijs
Van zijn avontuurlijke jeugd in het ruige Amerikaanse Westen, tot aan zijn verafgelegen tocht door een toen nog mysterieus Azië; van zijn twintigjarige zoektocht naar de essentie van het leven tot aan de triomf van Dianetics en Scientology – dat is het verhaal dat uitvoerig wordt verteld in een lezing... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Sinds mensenheugenis heeft de Mens ernaar gestreefd om de ziel uit het lichaam te bevrijden en op die manier onsterfelijkheid te bereiken. Tegen de achtergrond van dit luisterrijke drama onthult Ron hoe Scientology haar gegevens ontleent aan de denkers over een periode van 10.000 jaar en hoe Scientology... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het meest populaire boek dat ooit over het menselijk verstand is gepubliceerd, Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, zorgde voor een nooit eerder voorgekomen golf van vragen om persoonlijke instructie van de auteur. Deze lezing bevat L. Ron Hubbard’s eerste opgenomen... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Nadat hij het leven als geheel in al zijn variëteiten en complexiteiten had onderzocht, isoleerde hij een gemeenschappelijke noemer voor alle levende wezens, namelijk de Fundamentele Beweegreden van het Bestaan: Besta Voort!Hoe was dat dan van toepassing... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Bij zijn onderzoek op het gebied van onderwijs, ontdekte L. Ron Hubbard het cruciale fundament dat geheel ontbrak bij alle onderwijssystemen. Om specifiek te zijn: er is nog nooit onderwijs geweest ten aanzien van het vak studie zelf. Hier hebben we dan... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
In deze klassieke verklaring over de zoektocht naar de waarheid, schetst Ron de voornaamste principes die Scientology anders maken – de principes waarmee elke persoon zich bezighoudt in zijn eigen persoonlijke ontdekkingstocht naar waarheid. Naarmate mensen doorgaan op deze... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Altijd op zoek en vragen stellend, de kennis van de Mens doorspittend op zoek naar oplossingen voor het verstand, het spirituele en het leven en, niets vindend, zich op volkomen onbekend terrein begevend. Dat zijn de ingrediënten van een verhaal dat nergens anders is verteld. Hier is namelijk het pad... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Met aantoonbare bewijzen in plaats van louter geloven, stelde L. Ron Hubbard vast dat er inderdaad een onsterfelijke ziel met oneindige voortbestaanskracht is – een bewustzijn van bewustzijnseenheid die de persoon zelf is. Met de wetenschap die de technologie... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Hoe kan iemand in een wereld die racet naar een onzekere toekomst over zijn eigen lot beschikken? Moet hij stilzwijgend wachten op de volgende onvoorziene klap? Of zou iemand zich moeten inspannen, met alle mogelijke middelen, aan de hand van welk plan... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wat is het leven? Dat was de belangrijkste vraag die L. Ron Hubbard stelde, toen hij het plan opvatte om het raadsel van het menselijk bestaan te ontrafelen. En hij kwam uit op een in alle opzichten verbazingwekkende ontdekking – waarbij plotseling alle verschillende verschijnselen... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Toen Dhr. Hubbard als nog jonge man naar de universiteit ging, drong hij er bij de faculteitsleden op aan om de beginselen van de natuurkunde op het gebied van het verstand toe te passen. Dit was een volslagen nieuwe benadering. En toen niemand op die uitdaging inging, nam hij zelf de taak op zich. ... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Degenen die met minder inspanning meer bereiken, zijn bereidwilliger, capabeler en in feite efficiënter. Ze zijn er geschikter voor om belangrijke besluiten te nemen. Hier is dan een heel nieuwe kijk op efficiëntie – niet in mechanische zin maar in termen van gedachte, emotie en inspanning. Bovendien... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
De Tweede Drijfveer, de drang tot voortbestaan van het gezin en toekomstige generatie, is lang een bron van mysterie en verwarring geweest. Om eindelijk de vraag te kunnen beantwoorden hoe in dit cruciale deel van het leven overvloedig voortbestaan kan worden bereikt, is dus geen onbelangrijke doorbraak.... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Je verstand: het is je voortdurende metgezel. Toch weet de Mens bijna niets over de werking ervan. En van huwelijken die in scheiding eindigen tot carrières die in frustratie eindigen, kan bijna elke menselijke crisis tot de onwetendheid van de Mens op het gebied van het verstand... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
L. Ron Hubbard onderzocht de geschiedenis van de research door de Mens op het gebied van de menselijke geest. Toen er mechanische technologieën opkwamen, kwam er niets dergelijks naar voren om religie in de sfeer van dagelijkse toepassing te brengen. Voor zowel het individu... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Gekocht en verkocht in duizenden verhalen. Vanaf iedere kansel is er over gepredikt – gedebatteerd, getwist, vervloekt en verheerlijkt. En zonder middel om het exact te meten of de hoeveelheid ervan te bepalen, hebben de natuurwetenschappen er ofwel geen acht op geslagen, ofwel het bestaan ervan ontkend.... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wat gebeurt er wanneer iemand een heel gebied van gedachten en handelingen “op automatisch” zet? Of zelfs zijn hele leven? Hier zijn de mentale “mechanismen” die de kracht van de mens om beslissingen te nemen ondermijnen en hoe men deze in zowel zichzelf alsook anderen... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Een buitengewoon drama dat duizenden jaren werd opgevoerd, namelijk de lange zoektocht van de Mens om het mysterie van “die ander” te doorgronden – en daardoor zichzelf te kennen – werd niet alleen uiting gegeven in de vorm van de filosofie en de religie, maar zelfs in de vorm van oorlog en verovering.... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het heeft geen massa of locatie. Het is geen energie. En toch leeft het en geeft leven. Dat zijn de kenmerken van “een eenheid die leven geeft” – de bron van niet alleen alle gedachten, maar ook van alles wat fatsoenlijk, ethisch en nobel is. Inderdaad,... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het verraadt de meest stralende hoop van mensen, drijft gezinnen uiteen, kweekt organisatorische verwarring en laat landen in een chaos belanden. Welk boosaardig zaad groeit er toch in het menselijke verstand dat personen niet alleen verhindert “in een rechte lijn te denken”, maar hen er ook nog... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het woord “vrijheid” verwoordt als zodanig niet alleen fundamentele rechten, zoals vrijheid van meningsuiting en religie, maar veel andere belangrijke ideeën als: kans, keuze, veiligheid en zelfs geluk. Toch maakt juist haar kracht haar kwetsbaar voor verkeerde doeleinden, die volledig tegengesteld... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Hier volgt het opmerkelijke verhaal van hoe één man, de staatsman Pericles uit Athene, een betere toekomst voor de Mensheid voorzag – een toekomst vrij van tirannie. Om die betere toekomst helemaal te verwezenlijken, is hier weer een persoonlijk verhaal van L. Ron Hubbard over hoe hij zijn ontdekkingen... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Uitgaande van de spanning en bezorgdheid die met geld in verband worden gebracht, zijn maar weinig mensen zich bewust van het echte doel en de echte functie ervan. Zoals L. Ron Hubbard haar juiste rol omlijnt ter ondersteuning van het voortbestaan van individuen, groepen en culturen, wordt het duidelijk... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Sinds de plaatsing van de eerste kernwapens hebben mensen overal met de mogelijkheid geleefd dat alles wat ze liefhebben kon worden vernietigd. De hoop dat het nooit zal gebeuren is voor velen de enige verdediging. Omdat het aantal landen met atoom- en kernwapens is toegenomen,... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
In zijn zoektocht om de antwoorden betreffende het leven en de Mens te onthullen, ontdekte Ron dat alle levensvormen door één enkel commando worden gemotiveerd: Besta voort! Maar toch blijven er vragen. Wat is het leven precies en hoe bereikt het zijn... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Hulp doordringt elk deel van het leven. Toch zijn er maar weinig mensen die zich realiseren in welke mate hulp hun voortbestaan bepaalt. Aan de basis van alle menselijke reacties en gedrag ligt namelijk de bereidheid hulp te verlenen en te ontvangen. Hoe vergroot je iemands vertrouwen, verbeter je zijn... Kom meer te weten >>