55,00 € Prijs
Onmiddellijk na de uitgave van Dianetics begon LRH lezingen te geven aan stampvolle auditoriums in heel Amerika. Hoewel hij lezingen gaf aan duizenden mensen per keer, bleef de vraag groeien. Om aan die vraag te voldoen werd zijn voordracht in Oakland, Californië opgenomen. In... Kom meer te weten >>
210,00 € Prijs
Na zes maanden lang heen en weer reizen van kust naar kust om lezingen te geven aan de eerste dianetici, verzamelde L. Ron Hubbard auditors in Los Angeles voor een nieuwe Professionele Cursus. Het onderwerp was zijn volgende omvangrijke ontdekking over het leven – de ARC-Driehoek,... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Aan de basis van de ontwikkeling van de Toonschaal en de Tabel voor de Evaluatie van de Mens lag een monumentale doorbraak: De “Theta-Mert-Theorie” bevat de uitleg over de wisselwerking tussen leven – theta – en het fysische universum bestaande... Kom meer te weten >>
370,00 € Prijs
Met de codificatie van de Axioma’s kwamen de middelen om belangrijke punten in een case aan te pakken waarmee alle aberratie ontrafeld kon worden. Basispostulaten, Primaire Gedachte, Oorzaak en Effect, en hun effect op alles van... Kom meer te weten >>
270,00 € Prijs
Het historische Congres waarin de eenmaking van de onderwerpen Dianetics en Scientology werd aangekondigd met de release van Dianetics 55! Tot nu toe hadden beide op hun eigen gebied geopereerd: Dianetics benaderde de Mens als Mens – de eerste vier drijfveren... Kom meer te weten >>
190,00 € Prijs
Overstelpt met verzoeken voor lezingen over zijn laatste doorbraken, beantwoordde L. Ron Hubbard alles waarom gevraagd was – en meer – tijdens de Tweede Jaarlijkse Conferentie voor Dianetics Auditors. Hier wordt de technologie beschreven die de grondslag vormt van de zelfauditingstappen van het... Kom meer te weten >>
370,00 € Prijs
L. Ron Hubbard begon de eerste lezing van deze reeks met zes woorden die voor altijd de wereld zouden veranderen: “Dit is een cursus in Scientology”.Want hier beschreef hij niet alleen de grote reikwijdte ervan, wat toen een fonkelnieuw onderwerp was, hij beschreef ook zijn... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Of, zoals L. Ron Hubbard zei: “Techniek 80 is de Zijn of Niet-zijn techniek”. Daarmee onthulde hij het wezenlijke fundament waarop bekwaamheid en geestelijke gezondheid rust: het vermogen van een wezen om beslissingen te kunnen maken. Hier is dus de... Kom meer te weten >>
270,00 € Prijs
"Techniek 88 is de meest hyperbolische, bruisende, dramatische, onoverdreven, verheven, ongeëvenaarde, grandioze, grootse en prachtige techniek die het verstand van de mens maar kan omsluiten. Het is zo omvangrijk als het gehele tijdspoor en alle voorvallen erop. Het is wat je erop toepast; het is wat... Kom meer te weten >>
270,00 € Prijs
Beginnend met de aankondiging van zijn nieuwe boek - Scientology 8-80 - onthult L. Ron Hubbard niet alleen zijn doorbraken over theta als Bron van Levensenergie, hij beschrijft ook gedetailleerd de Methoden van Onderzoek die hij gebruikte om deze en elke... Kom meer te weten >>
190,00 € Prijs
Terwijl hij voorbereidingen trof voor zijn nieuwste boek en de Doctoraat Cursus die hij op het punt stond te geven, riep L. Ron Hubbard auditors bijeen voor een nieuwe Professionele Cursus. Zoals hij zei: “Voor het eerst stappen we met deze klas boven het bereik van het woord voortbestaan”.Vanuit... Kom meer te weten >>
1.300,00 € Prijs
Deze vermaarde serie staat bekend als de verzameling van werken over de anatomie, het gedrag en de vermogens van het spirituele aspect van de Mens dat ooit is samengesteld en verschaft de eigenlijke fundamenten die ten grondslag liggen aan de route naar Opererende Thetan. Hier tref je het in alle bijzonderheden... Kom meer te weten >>
290,00 € Prijs
Nadat de potentiële krachten van een thetan volledig waren vastgesteld, werd de blik naar buiten gericht, wat resulteerde in L. Ron Hubbard’s monumentale ontdekking van een universele oplosser en de basiswetten van het theta-universum... Kom meer te weten >>
400,00 € Prijs
Hier hebben we dan het panorama dat het overzicht van Scientology in haar geheel vormt. Nadat hij het onderwerp Scientology in Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens gecodificeerd had, gaf hij een serie lezingen van elk een half uur die specifiek als begeleiding diende bij... Kom meer te weten >>
190,00 € Prijs
Terwijl De Grondbeginselen van het Denken staat voor de introductie van het onderwerp voor beginners, bevat het ook een samenvatting van de grondbeginselen voor iedere Scientoloog. Hier hebben we een diepgaande beschrijving van deze grondbeginselen; elke lezing van een half uur... Kom meer te weten >>