30,00 € Prijs
Hier ligt de basis van de Dianetics ontdekkingen: de Oorspronkelijke Axioma’s, de Fundamentele Beweegreden van het Bestaan, de Anatomie van het Analytische en het Reactieve Verstand, de Drijfveren,... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
Dit is het verhaal over hoe L. Ron Hubbard het reactieve verstand ontdekte en de auditingprocedures ontwikkelde om er vanaf te komen. Oorspronkelijk werd het geschreven voor een nationaal tijdschrift en gepubliceerd om tegelijkertijd uit te brengen met... Kom meer te weten >>
40,00 € Prijs
De donderslag bij heldere hemel waardoor een wereldwijde beweging begon. Want dit is L. Ron Hubbard’s monumentale boek dat de ontdekking presenteert van het reactieve verstand dat achter de Mens schuil gaat en hem tot slaaf maakt. Het is de bron van nachtmerries, buitensporige... Kom meer te weten >>
45,00 € Prijs
Het meest bruikbare boek dat je ooit zult bezitten. De Wetenschap van het Voortbestaan, opgebouwd rond de Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens, verschaft de eerste nauwkeurige voorspelling van menselijk gedrag. In de tabel staan alle verschijnselen van iemands voortbestaanspotentieel,... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
Door gebruik te maken van dit boek en de toepassing van een serie lichte en toch krachtige processen, slechts een half uur per dag gedurende twee weken, kan iemand zichzelf aanmerkelijk op de Toonschaal omhoogbrengen en zichzelf uit bijna alles bevrijden. Zoals L. Ron Hubbard zei toen het werd gepubliceerd:Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
De centrale doorbraak in dit boek, als een aanwijzing voor alles dat zou volgen, kan samengevat worden in één woord: Zelfdeterminisme.En hoewel zelfdeterminisme in zijn oorspronkelijke staat positief en sterk is, kan een individu besluiten gebruikt of bewerkt te worden door... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
Hier zijn de Vijftien Handelingen van Zelfauditing georiënteerd op de rehabilitatie van Zelfdeterminisme. Bovendien bevat dit boek de verscheidene essays met de meest uitgebreide beschrijving over de Ideale Staat van de Mens. Ontdek waarom gedragspatronen... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
"Dit is een niets ontziend en feitelijk relaas van wat er de laatste 76 biljoen jaar met je gebeurd is." Zo begint Een Historisch Verhaal van de Mens en de revolutionaire Techniek 88, die de waarheid over de ervaringen van het gehele tijdspoor en de benadering... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
De eerste verklaring van de elektronische aspecten van het menselijk denken en de energieverschijnselen in ieder wezen. Ontdek hoe zelfs de wetten van het fysisch universum worden weerspiegeld in een wezen, om maar niet te spreken over de elektronica van aberratie. Hier is de... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
De volledige beschrijving van het gedrag en de potentiële vermogens van een thetan en een handboek voor de Philadelphia Doctoraat Cursus en De Factoren: Bewondering & de Renaissance van Zijndheid Lezingen. L. Ron Hubbard zei... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
Vlak na L. Ron Hubbard's ontdekkingen van Opererende Thetan volgde een jaar van intensief onderzoek, waarin de exterieure thetan onder de loep werd genomen. Door middel van auditing en instructie, waaronder bijna 450 lezingen in die periode van twaalf maanden, codificeerde hij... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
Met alle doorbraken die tot dat moment hadden plaatsgevonden, was er een specifieke factor aan het licht gekomen die cruciaal was voor het succes van elk type auditing. Zoals L. Ron Hubbard zei: “Communicatie is vandaag van zulk wezenlijk belang in Dianetics en Scientology (zoals het altijd is geweest... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
Door L. Ron Hubbard aangeduid als Boek Eén van Scientology.Nadat hij de onderwerpen Dianetics en Scientology verenigd en gecodificeerd had kwam het verfijnen van hun fundamenten.Oorspronkelijk gepubliceerd als een samenvatting van Scientology om te gebruiken... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
L. Ron Hubbard beschrijft in dit boek dat het leven voor zeven-tiende uit werk bestaat, voor één-tiende uit familie, voor één-tiende uit politiek en voor één-tiende uit ontspanning. Hier wordt Scientology toegepast op die zeven-tiende van het bestaan, waaronder de antwoorden op Uitputting... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
De wezenlijke dingen van Scientology voor elk aspect van het leven. Fundamentele antwoorden die je de controle over je bestaan geven, waarheden om keer op keer te raadplegen: Is het mogelijk Gelukkig te zijn? Twee Regels voor een Gelukkig Leven, Kom meer te weten >>
50,00 € Prijs
Hoort bij alle boeken, lezingen en materialen van L. Ron Hubbard. Dit is het boek met de basiskennis dat onmisbare informatie bevat die je voortdurend zult raadplegen: de Axioma’s van Dianetics en Scientology; De Factoren; een... Kom meer te weten >>
50,00 € Prijs
Inleiding tot de Ethiek van Scientology bevat alles wat men nodig heeft om de Ethiek Technologie in het dagelijks bestaan te gebruiken. Dit is het fundamentele Handboek van de Ethiek. En hiermee kan men oprecht elke neergaande trend... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
De keuze van acties en beslissingen vereisen bekwaamheid en wijsheid, niet alleen interesse in zichzelf of alleen interesse in de groep. De Weg naar een Gelukkig Leven dat 21 leefregels bevat, geeft een leidraad in de keuzes die zich voordoen in het leven. Dit is de eerste niet... Kom meer te weten >>