1.000,00 € Prijs
Ondanks de hoogten vanwaar Ron zijn ontdekking van de wetten van het theta universum en de OT vermogens in kaart had gebracht, was zijn volgende stap zelfs nog indrukwekkender. Want met de introductie van de Theorie en onderzoekscursus voor Gevorderden (ACC’s), streefde hij... Kom meer te weten >>
20,00 € Prijs
De keuze van acties en beslissingen vereisen bekwaamheid en wijsheid, niet alleen interesse in zichzelf of alleen interesse in de groep. De Weg naar een Gelukkig Leven dat 21 leefregels bevat, geeft een leidraad in de keuzes die zich voordoen in het leven. Dit is de eerste niet... Kom meer te weten >>
55,00 € Prijs
Onmiddellijk na de uitgave van Dianetics begon LRH lezingen te geven aan stampvolle auditoriums in heel Amerika. Hoewel hij lezingen gaf aan duizenden mensen per keer, bleef de vraag groeien. Om aan die vraag te voldoen werd zijn voordracht in Oakland, Californië opgenomen. In... Kom meer te weten >>
20,00 € Prijs
De donderslag bij heldere hemel waardoor een wereldwijde beweging begon. Want dit is L. Ron Hubbard’s monumentale boek dat de ontdekking presenteert van het reactieve verstand dat achter de Mens schuil gaat en hem tot slaaf maakt. Het is de bron van nachtmerries, buitensporige... Kom meer te weten >>
37,00 € Prijs
De donderslag bij heldere hemel waardoor een wereldwijde beweging begon. Want dit is L. Ron Hubbard’s monumentale boek dat de ontdekking presenteert van het reactieve verstand dat achter de Mens schuil gaat en hem tot slaaf maakt. Het is de bron van nachtmerries, buitensporige... Kom meer te weten >>
210,00 € Prijs
Ron vertelde in een brief hoe de technologie een miraculeus niveau had bereikt: “Ik kan een zeer lastige case in 20 of 25 uur kraken – hem volkomen veranderen – en ik kan een chronische somatiek in een half uur veranderen. In een paar minuten kan ik kinderen die kreupel waren weer laten lopen.”... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Van zijn avontuurlijke jeugd in het ruige Amerikaanse Westen, tot aan zijn verafgelegen tocht door een toen nog mysterieus Azië; van zijn twintigjarige zoektocht naar de essentie van het leven tot aan de triomf van Dianetics en Scientology – dat is het verhaal dat uitvoerig wordt verteld in een lezing... Kom meer te weten >>
23,00 € Prijs
Een concept-voor-concept presentatie van het boek Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand. Deze film is een visuele gids voor de menselijke geest. Met alle ontdekkingen en procedures stap-voor-stap voor totaal begrip uitgelegd, kan je direct beginnen met de toepassing... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Als sluitstuk, definitief, gezaghebbend en legendarisch. Dat kun je zeggen van de magnifieke lezingen waarmee L. Ron Hubbard een uitroepteken plaatste achter de legende, genaamd Saint Hill Special Briefing Cursus.Want in zijn allerlaatste lezingen – en vanuit de gunstige positie... Kom meer te weten >>
750,00 € Prijs
Ron gaf 's morgens, 's middags en 's avonds lezingen en tussendoor superviseerde hij ACC co-audits en hij spoorde het achterblijven van succesvolle auditingacties terug tot het ontbreken van begrip van de fundamentele definities van Dianetics en Scientology. Hoewel die doorbraak... Kom meer te weten >>
18,00 € Prijs
Het boek De Problemen van de Werkende Mens bevat de belangrijkste principes en wetten die van toepassing zijn op elk streven van de mens en elk probleem op zijn werk. We hebben het hier namelijk over de ontdekkingen waardoor de... Kom meer te weten >>
210,00 € Prijs
Na zes maanden lang heen en weer reizen van kust naar kust om lezingen te geven aan de eerste dianetici, verzamelde L. Ron Hubbard auditors in Los Angeles voor een nieuwe Professionele Cursus. Het onderwerp was zijn volgende omvangrijke ontdekking over het leven – de ARC-Driehoek,... Kom meer te weten >>
23,00 € Prijs
Hier ligt de basis van de Dianetics ontdekkingen: de Oorspronkelijke Axioma’s, de Fundamentele Beweegreden van het Bestaan, de Anatomie van het Analytische en het Reactieve Verstand, de Drijfveren,... Kom meer te weten >>
17,00 € Prijs
Hier ligt de basis van de Dianetics ontdekkingen: de Oorspronkelijke Axioma’s, de Fundamentele Beweegreden van het Bestaan, de Anatomie van het Analytische en het Reactieve Verstand, de Drijfveren,... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
Hier ligt de basis van de Dianetics ontdekkingen: de Oorspronkelijke Axioma’s, de Fundamentele Beweegreden van het Bestaan, de Anatomie van het Analytische en het Reactieve Verstand, de Drijfveren,... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
De Mens werd in een cruciale periode, toen hij ze het meest nodig had, juist die kwaliteiten ontnomen waar zijn toekomstige voortbestaan van afhangt. In het bijzonder de kwaliteiten van leiderschap.Dus gaf L. Ron Hubbard deze onsterfelijke lezing, die hij dermate belangrijk vond,... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Sinds mensenheugenis heeft de Mens ernaar gestreefd om de ziel uit het lichaam te bevrijden en op die manier onsterfelijkheid te bereiken. Tegen de achtergrond van dit luisterrijke drama onthult Ron hoe Scientology haar gegevens ontleent aan de denkers over een periode van 10.000 jaar en hoe Scientology... Kom meer te weten >>
270,00 € Prijs
Omwille van scientologen in het Westen van de Verenigde Staten die met klem aandrongen voor een Congres in hun eigen gebied, riep L. Ron Hubbard een “Westers Congres” bijeen in Phoenix, Arizona.Wat dit Congres zo speciaal maakte was hoe hij de gegevens van zijn laatste doorbraken overbracht,... Kom meer te weten >>
910,00 € Prijs
Er was zo’n grote vraag van auditors in het Westen voor Ron’s persoonlijke instructie dat hij een “Westelijke Theorie en Onderzoekscursus” inroosterde in Phoenix, Arizona. Uitbundige Westelijke dianetici en scientologen wisten nog niet half hoe terecht hun uitbundige stemming was. Ofschoon de... Kom meer te weten >>
18,00 € Prijs
Deze lange film is een geweldige visuele presentatie van De Weg naar een Gelukkig Leven, L. Ron Hubbard’s gids voor een beter leven. Uiteindelijk zul je getuige zijn van een boeiende visuele presentatie van de algemene en tijdloze boodschap van De Weg naar een Gelukkig Leven... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Aan de basis van de ontwikkeling van de Toonschaal en de Tabel voor de Evaluatie van de Mens lag een monumentale doorbraak: De “Theta-Mert-Theorie” bevat de uitleg over de wisselwerking tussen leven – theta – en het fysische universum bestaande... Kom meer te weten >>
17,00 € Prijs
Dit is het verhaal over hoe L. Ron Hubbard het reactieve verstand ontdekte en de auditingprocedures ontwikkelde om er vanaf te komen. Oorspronkelijk werd het geschreven voor een nationaal tijdschrift en gepubliceerd om tegelijkertijd uit te brengen met... Kom meer te weten >>
23,00 € Prijs
Dit is het verhaal over hoe L. Ron Hubbard het reactieve verstand ontdekte en de auditingprocedures ontwikkelde om er vanaf te komen. Oorspronkelijk werd het geschreven voor een nationaal tijdschrift en gepubliceerd om tegelijkertijd uit te brengen met... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Alles wat de Mens voorheen over het onderwerp organisatie heeft begrepen overstijgend, omvat het Organiseerbord het gehele leven, zoals het omschrijven van de doelstelling, het op één lijn brengen van doelstellingen voor elk van de leden ervan en een ingebouwd systeem van zelfcorrectie om tegenstrijdige... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het meest populaire boek dat ooit over het menselijk verstand is gepubliceerd, Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, zorgde voor een nooit eerder voorgekomen golf van vragen om persoonlijke instructie van de auteur. Deze lezing bevat L. Ron Hubbard’s eerste opgenomen... Kom meer te weten >>
190,00 € Prijs
Dhr. Hubbard had opnieuw een mijlpaal bereikt in Phoenix, Arizona. In het bijzonder, Duplicatie, en haar rol in de bekwaamheid van de preclear om te als-issen en te exterioriseren, alsook de bekwaamheid van de auditor om dat resultaat te bereiken. Hier is het Congres waar L. Ron... Kom meer te weten >>
860,00 € Prijs
“Iedere keer dat we een moeilijkere case op kunnen lossen, zien we dat een makkelijkere case sneller oplost.” Met als doel het oplossen van alle cases, had Ron een doorbraak gemaakt die kon worden beschreven met een enkel krachtig woord – Zijndheid.... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Nadat hij het leven als geheel in al zijn variëteiten en complexiteiten had onderzocht, isoleerde hij een gemeenschappelijke noemer voor alle levende wezens, namelijk de Fundamentele Beweegreden van het Bestaan: Besta Voort!Hoe was dat dan van toepassing... Kom meer te weten >>
40,00 € Prijs
Het meest bruikbare boek dat je ooit zult bezitten. De Wetenschap van het Voortbestaan, opgebouwd rond de Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens, verschaft de eerste nauwkeurige voorspelling van menselijk gedrag. In de tabel staan alle verschijnselen van iemands voortbestaanspotentieel,... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
Dit is het verhaal over hoe L. Ron Hubbard het reactieve verstand ontdekte en de auditingprocedures ontwikkelde om er vanaf te komen. Oorspronkelijk werd het geschreven voor een nationaal tijdschrift en gepubliceerd om tegelijkertijd uit te brengen met... Kom meer te weten >>
370,00 € Prijs
Met de codificatie van de Axioma’s kwamen de middelen om belangrijke punten in een case aan te pakken waarmee alle aberratie ontrafeld kon worden. Basispostulaten, Primaire Gedachte, Oorzaak en Effect, en hun effect op alles van... Kom meer te weten >>
270,00 € Prijs
Het historische Congres waarin de eenmaking van de onderwerpen Dianetics en Scientology werd aangekondigd met de release van Dianetics 55! Tot nu toe hadden beide op hun eigen gebied geopereerd: Dianetics benaderde de Mens als Mens – de eerste vier drijfveren... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Met de allereerste technologie van observatie en, speciaal, van confronteren, hebben we hier een lezing van L. Ron Hubbard die een keerpunt vormt en waarin hij het enorme belang aantoont van trainingsoefeningen (TR’s). Hier hebben we ook de doorbraak... Kom meer te weten >>
17,00 € Prijs
Door gebruik te maken van dit boek en de toepassing van een serie lichte en toch krachtige processen, slechts een half uur per dag gedurende twee weken, kan iemand zichzelf aanmerkelijk op de Toonschaal omhoogbrengen en zichzelf uit bijna alles bevrijden. Zoals L. Ron Hubbard zei toen het werd gepubliceerd:Kom meer te weten >>
400,00 € Prijs
Iedere voorgaande ACC markeerde een baanbrekende vooruitgang – exteriorisatie, beleven van het leven, zijndheid – maar wat zich op de 5e Amerikaanse ACC ontplooide was net zo belangrijk. Het had betrekking op universa, of zoals Ron verklaarde: “Het... Kom meer te weten >>
18,00 € Prijs
De lang gezochte weg naar vrijheid... de brug over de kloof... onthuld door L. Ron Hubbard zelf. Deze historische gefilmde presentatie van de Brug naar Totale Vrijheid is Dhr. Hubbard's eerste in kaart gebrachte pad dat een individu bereist naar het volledige herstel van zijn vermogens. Lang van... Kom meer te weten >>
210,00 € Prijs
Als hoogtepunt van vijf jaar van gestadige vooruitgang, was de Moederkerk van Scientology zojuist gevestigd in Washington DC. Nadat hij scientologen bijeen had geroepen voor het eerste Internationale Congres in de hoofdstad van het land, opende Ron met de lezing: De Hoop van de Mens.... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wat als de absolute fundering van de organisatorische technologie van L. Ron Hubbard geldt, is tevens de eerste werkelijke technologie van organisatie. Dhr. Hubbard beschrijft uitvoerig de fundamentele wetten en stabiele gegevens die het onderwerp bepalen en laat zien hoe deze... Kom meer te weten >>
17,00 € Prijs
Hier zijn de Vijftien Handelingen van Zelfauditing georiënteerd op de rehabilitatie van Zelfdeterminisme. Bovendien bevat dit boek de verscheidene essays met de meest uitgebreide beschrijving over de Ideale Staat van de Mens. Ontdek waarom gedragspatronen... Kom meer te weten >>
190,00 € Prijs
Overstelpt met verzoeken voor lezingen over zijn laatste doorbraken, beantwoordde L. Ron Hubbard alles waarom gevraagd was – en meer – tijdens de Tweede Jaarlijkse Conferentie voor Dianetics Auditors. Hier wordt de technologie beschreven die de grondslag vormt van de zelfauditingstappen van het... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Bij zijn onderzoek op het gebied van onderwijs, ontdekte L. Ron Hubbard het cruciale fundament dat geheel ontbrak bij alle onderwijssystemen. Om specifiek te zijn: er is nog nooit onderwijs geweest ten aanzien van het vak studie zelf. Hier hebben we dan... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
Door gebruik te maken van dit boek en de toepassing van een serie lichte en toch krachtige processen, slechts een half uur per dag gedurende twee weken, kan iemand zichzelf aanmerkelijk op de Toonschaal omhoogbrengen en zichzelf uit bijna alles bevrijden. Zoals L. Ron Hubbard zei toen het werd gepubliceerd:Kom meer te weten >>
640,00 € Prijs
Ron had vijf ACC's gegeven in een waanzinnig tempo: 317 lezingen in 147 dagen. Ondanks toegenomen auditorvaardigheden, kon niemand zijn resultaten evenaren. Terwijl hij zocht naar het waarom, deed Ron een cruciale ontdekking – Duplicatie. “Auditors kunnen niet dupliceren.... Kom meer te weten >>
40,00 € Prijs
De donderslag bij heldere hemel waardoor een wereldwijde beweging begon. Want dit is L. Ron Hubbard’s monumentale boek dat de ontdekking presenteert van het reactieve verstand dat achter de Mens schuil gaat en hem tot slaaf maakt. Het is de bron van nachtmerries, buitensporige... Kom meer te weten >>
18,00 € Prijs
Wat is Scientology? Wat is de praktische toepassing van Scientology voor de doorsnee mens? Hoe kan Scientology mensen helpen hun problemen te overwinnen? Waarom is de Mens op deze planeet en wat is zijn doel hier? Zulk soort vragen worden gesteld door miljoenen mensen... Kom meer te weten >>
25,00 € Prijs
De centrale doorbraak in dit boek, als een aanwijzing voor alles dat zou volgen, kan samengevat worden in één woord: Zelfdeterminisme. En hoewel zelfdeterminisme in zijn oorspronkelijke staat positief en sterk is, kan een individu besluiten gebruikt of bewerkt te worden door... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
In de jaren ’60 legde L. Ron Hubbard de basis voor een geheel nieuwe filosofie. Het was niet nodig dat men zich richtte op iemands verstand en, vandaar, geen auditing. En toch moeten de voordelen snel zijn, blijvend en zo opvallend dat het individu onmiddellijk waarheid zou herkennen. Het resultaat... Kom meer te weten >>
17,00 € Prijs
Door L. Ron Hubbard aangeduid als Boek Eén van Scientology.Nadat hij de onderwerpen Dianetics en Scientology verenigd en gecodificeerd had kwam het verfijnen van hun fundamenten.Oorspronkelijk gepubliceerd als een samenvatting van Scientology om te gebruiken... Kom meer te weten >>
370,00 € Prijs
L. Ron Hubbard begon de eerste lezing van deze reeks met zes woorden die voor altijd de wereld zouden veranderen: “Dit is een cursus in Scientology”.Want hier beschreef hij niet alleen de grote reikwijdte ervan, wat toen een fonkelnieuw onderwerp was, hij beschreef ook zijn... Kom meer te weten >>
190,00 € Prijs
Wat is leven? Van de heiligste der tempels tot in de gewoonste der straten is dat een vraag die al heel lang gesteld wordt, maar die nooit werd beantwoord. In dit Congres presenteert Ron de verrassende oplossing – alles afkomstig van zijn baanbrekende onderzoek naar een onderwerp... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
In deze klassieke verklaring over de zoektocht naar de waarheid, schetst Ron de voornaamste principes die Scientology anders maken – de principes waarmee elke persoon zich bezighoudt in zijn eigen persoonlijke ontdekkingstocht naar waarheid. Naarmate mensen doorgaan op deze... Kom meer te weten >>
450,00 € Prijs
Iedere oefening en elk proces dat werkbaar was gebleken in handen van andere auditors werd apart genomen en Ron distilleerde ze nu in Intensieve Procedure – een serie auditingprocessen waarmee een preclear exteriorisatie kon bereiken en zijn vermogens... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Altijd op zoek en vragen stellend, de kennis van de Mens doorspittend op zoek naar oplossingen voor het verstand, het spirituele en het leven en, niets vindend, zich op volkomen onbekend terrein begevend. Dat zijn de ingrediënten van een verhaal dat nergens anders is verteld. Hier is namelijk het pad... Kom meer te weten >>
17,00 € Prijs
L. Ron Hubbard beschrijft in dit boek dat het leven voor zeven-tiende uit werk bestaat, voor één-tiende uit familie, voor één-tiende uit politiek en voor één-tiende uit ontspanning. Hier wordt Scientology toegepast op die zeven-tiende van het bestaan, waaronder de antwoorden op Uitputting... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Of, zoals L. Ron Hubbard zei: “Techniek 80 is de Zijn of Niet-zijn techniek”. Daarmee onthulde hij het wezenlijke fundament waarop bekwaamheid en geestelijke gezondheid rust: het vermogen van een wezen om beslissingen te kunnen maken. Hier is dus de... Kom meer te weten >>
45,00 € Prijs
Het meest bruikbare boek dat je ooit zult bezitten. De Wetenschap van het Voortbestaan, opgebouwd rond de Hubbard Tabel voor de Evaluatie van de Mens, verschaft de eerste nauwkeurige voorspelling van menselijk gedrag. In de tabel staan alle verschijnselen van iemands voortbestaanspotentieel,... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
Hier zijn de Vijftien Handelingen van Zelfauditing georiënteerd op de rehabilitatie van Zelfdeterminisme. Bovendien bevat dit boek de verscheidene essays met de meest uitgebreide beschrijving over de Ideale Staat van de Mens. Ontdek waarom gedragspatronen... Kom meer te weten >>
190,00 € Prijs
Voordat de eerste lezing voorbij is zul je ontdekken waar de Mens precies, bij al zijn voorgaande zoektochten naar de waarheid, de mist in ging en zul je het belangrijkste gezichtspunt krijgen van een effectieve scientoloog: namelijk een die niet bij zichzelf naar binnen kijkt, maar naar... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
In een monumentale lezing stelt L. Ron Hubbard vast dat Scientology verder gaat met de tradities die de grote beschavingen van deze wereld creëerden, om daarbij hun mooiste en oudste aspiraties te vervullen. En aangezien juist die aspiraties in het hart van elk menselijk wezen wonen, zal een goed gerichte... Kom meer te weten >>
290,00 € Prijs
Sinds het begin van de Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden was Ron bezig geweest met het ontwikkelen van processen die konden worden onderwezen en die auditors konden toepassen. Als gevolg daarvan, “Weten we nu hoe en precies wat we moeten... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Met aantoonbare bewijzen in plaats van louter geloven, stelde L. Ron Hubbard vast dat er inderdaad een onsterfelijke ziel met oneindige voortbestaanskracht is – een bewustzijn van bewustzijnseenheid die de persoon zelf is. Met de wetenschap die de technologie... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Door de condities te isoleren, heeft L. Ron Hubbard de middelen ontdekt om het “noodlot” voor eeuwig uit het bestaan van de Mens te verwijderen. De weg om dat te bereiken ligt in de toepassing van de conditieformules: Verval, Normaal, Voorspoed, Machtswisseling... Kom meer te weten >>
25,00 € Prijs
De eerste verklaring van de elektronische aspecten van het menselijk denken en de energieverschijnselen in ieder wezen. Ontdek hoe zelfs de wetten van het fysisch universum worden weerspiegeld in een wezen, om maar niet te spreken over de elektronica van aberratie. Hier is de... Kom meer te weten >>
17,00 € Prijs
De wezenlijke dingen van Scientology voor elk aspect van het leven. Fundamentele antwoorden die je de controle over je bestaan geven, waarheden om keer op keer te raadplegen: Is het mogelijk Gelukkig te zijn? Twee Regels voor een Gelukkig Leven, Kom meer te weten >>
270,00 € Prijs
"Techniek 88 is de meest hyperbolische, bruisende, dramatische, onoverdreven, verheven, ongeëvenaarde, grandioze, grootse en prachtige techniek die het verstand van de mens maar kan omsluiten. Het is zo omvangrijk als het gehele tijdspoor en alle voorvallen erop. Het is wat je erop toepast; het is wat... Kom meer te weten >>
190,00 € Prijs
De “Koude Oorlog” tussen Amerika en Rusland begon op temperatuur te komen. En de wereldleiders die hun “macht” aan elkaar demonstreerden, met alsmaar frequentere kernproeven, creëerden ook gevolgen waar ze geen idee van hadden. Want hoewel een kernproef in Rusland niets te maken lijkt... Kom meer te weten >>
270,00 € Prijs
Beginnend met de aankondiging van zijn nieuwe boek - Scientology 8-80 - onthult L. Ron Hubbard niet alleen zijn doorbraken over theta als Bron van Levensenergie, hij beschrijft ook gedetailleerd de Methoden van Onderzoek die hij gebruikte om deze en elke... Kom meer te weten >>
17,00 € Prijs
De keuze van acties en beslissingen vereisen bekwaamheid en wijsheid, niet alleen interesse in zichzelf of alleen interesse in de groep. De Weg naar een Gelukkig Leven dat 21 leefregels bevat, geeft een leidraad in de keuzes die zich voordoen in het leven. Dit is de eerste niet... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Hier neemt L. Ron Hubbard eeuwen van verwarringen en mysteries weg die waren gerezen rond de aloude vraag: “Wat is waarheid?” Hoewel niets op het gebied van de filosofie zelfs maar de diepte van begrip in deze lezing benadert, staat haar wijsheid in direct verband met het leven, de toekomst en de... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Hoe kan iemand in een wereld die racet naar een onzekere toekomst over zijn eigen lot beschikken? Moet hij stilzwijgend wachten op de volgende onvoorziene klap? Of zou iemand zich moeten inspannen, met alle mogelijke middelen, aan de hand van welk plan... Kom meer te weten >>
190,00 € Prijs
Een congres dat zo belangrijk was, dat het gehouden werd in de Royal Empire Society Hall in Londen. Nadat hij al voor de eerste resultaten van zijn onderzoek oplossingen had verschaft om de onmiddellijke effecten van straling aan te pakken, ging het onderzoek van Ron in een zelfs... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Om grote hoeveelheden auditors te kunnen trainen had L. Ron Hubbard een Hubbard Professionele College geopend, waar nu de eerste Professionele Cursus werd gegeven. En toen hij het podium betrad voor de eerste lezing, was er een levendige sfeer, vol van verwachting. Dhr. Hubbard verloor geen moment... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
De volledige beschrijving van het gedrag en de potentiële vermogens van een thetan en een handboek voor de Philadelphia Doctoraat Cursus en De Factoren: Bewondering & de Renaissance van Zijndheid Lezingen. Ron zei dat de titel... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
Door gebruik te maken van dit boek en de toepassing van een serie lichte en toch krachtige processen, slechts een half uur per dag gedurende twee weken, kan iemand zichzelf aanmerkelijk op de Toonschaal omhoogbrengen en zichzelf uit bijna alles bevrijden. Zoals L. Ron Hubbard zei toen het werd gepubliceerd:Kom meer te weten >>
480,00 € Prijs
“Het zal een grote schok zijn voor dianetici om te ontdekken dat, ondanks het feit dat we het Tweede Boek over Dianetics hebben, dat het geheel gewijd is aan exteriorisatie. Dat zal een grote schok voor ze zijn. Maar dat komt voornamelijk omdat ze nooit het Eerste Boek hebben gelezen.” Door te spreken... Kom meer te weten >>
190,00 € Prijs
Terwijl hij voorbereidingen trof voor zijn nieuwste boek en de Doctoraat Cursus die hij op het punt stond te geven, riep L. Ron Hubbard auditors bijeen voor een nieuwe Professionele Cursus. Zoals hij zei: “Voor het eerst stappen we met deze klas boven het bereik van het woord voortbestaan”.Vanuit... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
De centrale doorbraak in dit boek, als een aanwijzing voor alles dat zou volgen, kan samengevat worden in één woord: Zelfdeterminisme.En hoewel zelfdeterminisme in zijn oorspronkelijke staat positief en sterk is, kan een individu besluiten gebruikt of bewerkt te worden door... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Technologie bevattend, die direct afkomstig is uit De Factoren, is hier een lezing met een speciale magie, die het antwoord verschaft op een vraag waar thetans al oneindig over nadenken – zijndheid schenken of geen zijndheid schenken? Terwijl hij nauwkeurig het drama beschrijft... Kom meer te weten >>
25,00 € Prijs
Cruciaal voor de twee jaar onderzoek die leidde tot deze ontdekkingen en ontwikkelingen was de eerste E-Meter, waarbij lang-begraven voorvallen en verborgen lading niet alleen aan het licht gebracht kon worden, maar dit was ook bij grote aantallen preclears gecontroleerd, en aldus... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wat is het leven? Dat was de belangrijkste vraag die L. Ron Hubbard stelde, toen hij het plan opvatte om het raadsel van het menselijk bestaan te ontrafelen. En hij kwam uit op een in alle opzichten verbazingwekkende ontdekking – waarbij plotseling alle verschillende verschijnselen... Kom meer te weten >>
240,00 € Prijs
Hoewel slechts een paar maanden voorbij waren sinds zijn voorgaande Congres, kon deze gewoon niet wachten. Ron noemde het het Vrijheidscongres omdat het op 4 juli begon – Amerika’s Onafhankelijkheidsdag – en omdat het congres in zou gaan op vrijheid van menselijke... Kom meer te weten >>
160,00 € Prijs
Het publiek werd begroet met een handgeschreven aantekening: “Hallo Congres! Noch jullie, noch het veld zullen hierna nog ooit hetzelfde zijn”. En noch zij, noch de rest van de Scientology wereld waren dat ooit weer. Als klap op de vuurpijl na een jaar van doorbraken, met... Kom meer te weten >>
1.300,00 € Prijs
Deze vermaarde serie staat bekend als de verzameling van werken over de anatomie, het gedrag en de vermogens van het spirituele aspect van de Mens dat ooit is samengesteld en verschaft de eigenlijke fundamenten die ten grondslag liggen aan de route naar Opererende Thetan. Hier tref je het in alle bijzonderheden... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
Vlak na de ontdekkingen van Opererende Thetan volgde een jaar van intensief onderzoek, waarin de exterieure thetan onder de loep werd genomen. Door middel van auditing en instructie, waaronder bijna 450 lezingen in die periode van twaalf maanden, codificeerde Ron het gehele onderwerp... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
Vlak na de ontdekkingen van Opererende Thetan volgde een jaar van intensief onderzoek, waarin de exterieure thetan onder de loep werd genomen. Door middel van auditing en instructie, waaronder bijna 450 lezingen in die periode van twaalf maanden, codificeerde Ron het gehele onderwerp... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Hier vind je voor de eerste keer een definitie van de verhoudingen binnen het huwelijk, niet in termen van “tot de dood ons scheidt”, maar in termen van “wezens” en “postulaten”. Vanuit dat gezichtspunt komen niet alleen de exacte oorzaken van een mislukkend huwelijk naar voren, maar ook... Kom meer te weten >>
160,00 € Prijs
Doordat die ene factor die cruciaal is in auditing succesvol gecodificeerd was in Dianetics 55! en in zijn volledigheid werd onderwezen tijdens het 9e Amerikaanse ACC, leek het erop dat het onderwerp communicatie al zijn onbekendheden... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Toen Dhr. Hubbard als nog jonge man naar de universiteit ging, drong hij er bij de faculteitsleden op aan om de beginselen van de natuurkunde op het gebied van het verstand toe te passen. Dit was een volslagen nieuwe benadering. En toen niemand op die uitdaging inging, nam hij zelf de taak op zich. ... Kom meer te weten >>
160,00 € Prijs
De uitnodigingen waren duidelijk – “We hebben het voor elkaar!” Hier is de staat van Clear: de omvang, de vrijheden en de karakteristieken ervan. Nergens wordt er zo grondig op ingegaan. Definieer een thetan in termen van vermogens. Ron definieert Clear in termen van "vrijheden van",... Kom meer te weten >>
290,00 € Prijs
Nadat de potentiële krachten van een thetan volledig waren vastgesteld, werd de blik naar buiten gericht, wat resulteerde in L. Ron Hubbard’s monumentale ontdekking van een universele oplosser en de basiswetten van het theta-universum... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
Met alle doorbraken die tot dat moment hadden plaatsgevonden, was er een specifieke factor aan het licht gekomen die cruciaal was voor het succes van elk type auditing. Zoals LRH zei: “Communicatie is vandaag van zulk wezenlijk belang in Dianetics en Scientology (zoals het altijd is geweest op het... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
Hier zijn de Vijftien Handelingen van Zelfauditing georiënteerd op de rehabilitatie van Zelfdeterminisme. Bovendien bevat dit boek de verscheidene essays met de meest uitgebreide beschrijving over de Ideale Staat van de Mens. Ontdek waarom gedragspatronen... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Met aanvragen voor boeken van L. Ron Hubbard nu van zover als Caïro en Tel Aviv, besloot Dhr. Hubbard dat hij een meer centraal gelegen locatie nodig had om de internationale groei van Scientology te kunnen overzien. Aldus volgde de stichting van de Moederkerk van Scientology... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Degenen die met minder inspanning meer bereiken, zijn bereidwilliger, capabeler en in feite efficiënter. Ze zijn er geschikter voor om belangrijke besluiten te nemen. Hier is dan een heel nieuwe kijk op efficiëntie – niet in mechanische zin maar in termen van gedachte, emotie en inspanning. Bovendien... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Kinderen zijn thetans die in een klein lichaam zitten, een cruciaal gegeven dat het enige gezichtspunt verschaft van waaruit ze kunnen worden begrepen. Nu Ron de ware gegevens heeft vastgesteld over wat het kind zijn betekent, levert hij een volledige technologie voor zowel het... Kom meer te weten >>
590,00 € Prijs
Londen was reeds een locatie met een unieke Scientology betekenis, helemaal door Ron’s lezingen in november 1952 (De Beheersing van Theta) als voorbereiding op de Philadelphia Doctoraat Cursus. Terwijl deze periode een begin vormde voor alles wat zou... Kom meer te weten >>
270,00 € Prijs
Tijdens het beroemde Clearing Congres, werden zes van de negen LRH lezingen verfilmd. En hoewel deze originele films bijna vijftig jaar oud zijn, is nu elk ervan, middels speciaal ontwikkelde digitale technieken, uiterst nauwgezet hersteld tot zijn oorspronkelijke pracht (en... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Een episch verhaal, een onvergelijkbaar avontuur. Hier is het relaas van het vrije wezen – de vergissingen die hij heeft gemaakt, waarom hij die heeft gemaakt en hoe dat uiteindelijk heeft geleid tot zijn ondergang. Maar een nieuwe cyclus van vrijheid is begonnen. Thetans kunnen... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
De Tweede Drijfveer, de drang tot voortbestaan van het gezin en toekomstige generatie, is lang een bron van mysterie en verwarring geweest. Om eindelijk de vraag te kunnen beantwoorden hoe in dit cruciale deel van het leven overvloedig voortbestaan kan worden bereikt, is dus geen onbelangrijke doorbraak.... Kom meer te weten >>
400,00 € Prijs
Hier hebben we dan het panorama dat het overzicht van Scientology in haar geheel vormt. Nadat hij het onderwerp Scientology in Het Ontwikkelen van Menselijke Vermogens gecodificeerd had, gaf hij een serie lezingen van elk een half uur die specifiek als begeleiding diende bij... Kom meer te weten >>
23,00 € Prijs
Door L. Ron Hubbard aangeduid als Boek Eén van Scientology.Nadat hij de onderwerpen Dianetics en Scientology verenigd en gecodificeerd had kwam het verfijnen van hun fundamenten.Oorspronkelijk gepubliceerd als een samenvatting van Scientology om te gebruiken... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
"Dit is een niets ontziend en feitelijk relaas van wat er de laatste 76 biljoen jaar met je gebeurd is." Zo begint Een Historisch Verhaal van de Mens en de revolutionaire Techniek 88, die de waarheid over de ervaringen van het gehele tijdspoor en de benadering... Kom meer te weten >>
23,00 € Prijs
L. Ron Hubbard beschrijft in dit boek dat het leven voor zeven-tiende uit werk bestaat, voor één-tiende uit familie, voor één-tiende uit politiek en voor één-tiende uit ontspanning. Hier wordt Scientology toegepast op die zeven-tiende van het bestaan, waaronder de antwoorden op Uitputting... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Je verstand: het is je voortdurende metgezel. Toch weet de Mens bijna niets over de werking ervan. En van huwelijken die in scheiding eindigen tot carrières die in frustratie eindigen, kan bijna elke menselijke crisis tot de onwetendheid van de Mens op het gebied van het verstand... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
De Zes Niveaus van Auditing waren voortgekomen uit L. Ron Hubbard’s voortdurende onderzoek naar de Zes Basisprocessen en bereikten zelfs nog meer cases en op een nog lagere gradiënt. Deze technologie was zo cruciaal dat hij besloot om het beschikbaar te stellen aan Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
De lange speurtocht naar de waarheid, de moeizame reis van cultuur naar cultuur, de gevaarlijke zoektocht in gebieden waarin weinigen ooit een blik hadden geworpen, laat staan dat zij zich daaraan hadden gewaagd – Ron’s meest bekende lezing aller tijden: Het verhaal van Dianetics... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Terwijl Ron nagaat hoe iemands afdalen van wetendheid naar onbegrip op de Tabel voor de Evaluatie van de Mens gelijkloopt met de Toonschaal, gaat hij tot in detail in op de gevolgen van wanneer het krachtige, begrijpende leven probeert om met dode, levenloze materie te communiceren. Vóór Scientology... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
De eerste verklaring van de elektronische aspecten van het menselijk denken en de energieverschijnselen in ieder wezen. Ontdek hoe zelfs de wetten van het fysisch universum worden weerspiegeld in een wezen, om maar niet te spreken over de elektronica van aberratie. Hier is de... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
L. Ron Hubbard onderzocht de geschiedenis van de research door de Mens op het gebied van de menselijke geest. Toen er mechanische technologieën opkwamen, kwam er niets dergelijks naar voren om religie in de sfeer van dagelijkse toepassing te brengen. Voor zowel het individu... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Hier wordt uitgelegd waarom sommige drijfveren gespecialiseerd zijn en andere gegeneraliseerd, de betekenis daarvan en de gevolgen voor alle scientologen, als de ene drijfveer op de andere inwerkt. Hoe kan iemand bevrijd worden wanneer zijn eigen samenleving,... Kom meer te weten >>
210,00 € Prijs
Nadat hij de 4e Londen ACC en de Professionele Cursus Het Rehabiliteren van Keuzevrijheid had afgerond, nam L. Ron Hubbard praktisch geen rust in zijn programma om auditorvaardigheden te verbeteren. De volgende fase was persoonlijke training in de meest... Kom meer te weten >>
190,00 € Prijs
Terwijl De Grondbeginselen van het Denken staat voor de introductie van het onderwerp voor beginners, bevat het ook een samenvatting van de grondbeginselen voor iedere Scientoloog. Hier hebben we een diepgaande beschrijving van deze grondbeginselen; elke lezing van een half uur... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
De volledige beschrijving van het gedrag en de potentiële vermogens van een thetan en een handboek voor de Philadelphia Doctoraat Cursus en De Factoren: Bewondering & de Renaissance van Zijndheid Lezingen. L. Ron Hubbard zei... Kom meer te weten >>
28,00 € Prijs
De wezenlijke dingen van Scientology voor elk aspect van het leven. Fundamentele antwoorden die je de controle over je bestaan geven, waarheden om keer op keer te raadplegen: Is het mogelijk Gelukkig te zijn? Twee Regels voor een Gelukkig Leven, Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Hier is het Congres dat het laatste hoofdstuk leverde over alle ontwikkelingen tot op heden en het begin aankondigde van een geheel nieuw tijdperk! Want alle ontdekkingen die het voorbije jaar had gebracht – op het gebied van het Clear... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het heeft geen golflengte, ruimte of locatie in tijd. Het is wat Ron “een belangrijke ontdekking voor de Mensheid” noemt en de ontdekking en identificatie ervan heeft de antwoorden voor het gehele leven opgeleverd. En met Ron's uitgebreide verslag over het potentieel ervan, wordt de bewustzijn... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Gekocht en verkocht in duizenden verhalen. Vanaf iedere kansel is er over gepredikt – gedebatteerd, getwist, vervloekt en verheerlijkt. En zonder middel om het exact te meten of de hoeveelheid ervan te bepalen, hebben de natuurwetenschappen er ofwel geen acht op geslagen, ofwel het bestaan ervan ontkend.... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
Vlak na L. Ron Hubbard's ontdekkingen van Opererende Thetan volgde een jaar van intensief onderzoek, waarin de exterieure thetan onder de loep werd genomen. Door middel van auditing en instructie, waaronder bijna 450 lezingen in die periode van twaalf maanden, codificeerde hij... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
Hier is een nieuwe hoop voor de mens met de eerste bruikbare technologie van ethiek – technologie om iemand te helpen zich omhoog te trekken uit een neerwaartse spiraal van het leven naar een hoger niveau van voortbestaan. Dit is een veelomvattend handboek dat cruciale basisgegevens aanreikt: Grondbeginselen... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Een experiment dat de wereld in zijn ban had: tomatenplanten van negen meter hoog en komkommers zo groot als watermeloenen waren over de hele wereld voorpaginanieuws. Maar wat die kranten wisten was nog niet de helft van wat het historische verhaal van L. Ron Hubbard’s experimenten met kassen, een... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Nu de elementen van een spel fundamenteel bleken voor auditing, begon L. Ron Hubbard met een zeer speciale Professionele Cursus. Vanwege het feit dat hij de theorie van spelen en haar toepassing had uitgelegd in de Herstel van Hebbendheid – Waarom Spelen lezingen, ging hij... Kom meer te weten >>
290,00 € Prijs
Terwijl er oorlog dreigde tussen de twee “grootmachten” was Ron net klaar met het geven van het Londen Congres over Menselijke Problemen. Daar had hij de introductiedienst geïntroduceerd, de Persoonlijke Efficiëntie Cursus, en hij had aangekondigd... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wat gebeurt er wanneer iemand een heel gebied van gedachten en handelingen “op automatisch” zet? Of zelfs zijn hele leven? Hier zijn de mentale “mechanismen” die de kracht van de mens om beslissingen te nemen ondermijnen en hoe men deze in zowel zichzelf alsook anderen... Kom meer te weten >>
23,00 € Prijs
De keuze van acties en beslissingen vereisen bekwaamheid en wijsheid, niet alleen interesse in zichzelf of alleen interesse in de groep. De Weg naar een Gelukkig Leven dat 21 leefregels bevat, geeft een leidraad in de keuzes die zich voordoen in het leven. Dit is de eerste niet... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
Met alle doorbraken die tot dat moment hadden plaatsgevonden, was er een specifieke factor aan het licht gekomen die cruciaal was voor het succes van elk type auditing. Zoals L. Ron Hubbard zei: “Communicatie is vandaag van zulk wezenlijk belang in Dianetics en Scientology (zoals het altijd is geweest... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wat is dat ene gegeven dat elke scientoloog kan communiceren aan familie, vrienden en de rest van de wereld – dat gegeven dat in een paar minuten tijd apathie kan omzetten naar enthousiasme en onbeweeglijkheid naar actie? In een lezing die inmiddels de status legendarisch heeft aangenomen, geeft L. Ron... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Nu auditor trainingscursussen gestandaardiseerd waren, clearing technologie algemeen in gebruik was en er een centraal disseminatiecentrum was gevestigd in Saint Hill, ging Ron op wereldreis om de stabiliteit te verzekeren van alle Scientology organisaties. Maar het was slechts een kleine stap naar... Kom meer te weten >>
510,00 € Prijs
Ondanks dat er een publieke controverse was ontstaan over de radioactieve neerslag, wat geen enkele “expert” je onthuld zou kunnen hebben was de geschiedenis ervan op het gehele tijdspoor. En, daaruit volgend, had niemand iets kunnen zeggen over de werkelijke dreiging. Zoals... Kom meer te weten >>
160,00 € Prijs
Beginnend met Boek Eén en verdergaand in elk daaropvolgende jaar, waren de jaren ’50 een decennium van monumentale ontdekkingen en technologie in de richting van het doel van Clear. Hier hebben we het Congres dat het volgende decennium lanceerde, door heel Scientology te... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Een buitengewoon drama dat duizenden jaren werd opgevoerd, namelijk de lange zoektocht van de Mens om het mysterie van “die ander” te doorgronden – en daardoor zichzelf te kennen – werd niet alleen uiting gegeven in de vorm van de filosofie en de religie, maar zelfs in de vorm van oorlog en verovering.... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wat het leven betreft, beschrijft Ron hoe de anatomie van verwarring in elkaar zit, waarbij hij laat zien dat een stabiel gegeven veel waardevoller is dan een logicaprincipe. Op het gebied van auditing kunnen verschijnselen die zowel binnen als buiten de auditingkamer tussen de auditor en de preclear... Kom meer te weten >>
510,00 € Prijs
De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie hadden nu allemaal atoomwapens in hun bezit, allemaal dodelijker dan wat ze ooit in de geschiedenis hadden. Maar, vertelde L. Ron Hubbard aan auditors, wat hun diplomaten niet bezaten was de kennis van “het kleinste... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het heeft geen massa of locatie. Het is geen energie. En toch leeft het en geeft leven. Dat zijn de kenmerken van “een eenheid die leven geeft” – de bron van niet alleen alle gedachten, maar ook van alles wat fatsoenlijk, ethisch en nobel is. Inderdaad,... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
Door L. Ron Hubbard aangeduid als Boek Eén van Scientology.Nadat hij de onderwerpen Dianetics en Scientology verenigd en gecodificeerd had kwam het verfijnen van hun fundamenten.Oorspronkelijk gepubliceerd als een samenvatting van Scientology om te gebruiken... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Zonder de kennis over het verstand, het spirituele en het leven, zoals die in Scientology is ontdekt, heeft onderwijs het niet alleen aan elementen ontbroken om te kunnen slagen, maar hebben die gebreken zelfs hele samenlevingen lam gelegd. Zo verschaft L. Ron Hubbard een heel gedetailleerd verslag... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Meteen volgend op het Anatomie van het Menselijk Verstand Congres in Washington DC, vloog Ron naar Johannesburg. Daar gaf hij hetzelfde congres, maar deze keer op maat gemaakt voor Zuid-Afrikanen. In dit unieke evenement demonstreert hij de cursus Anatomie van het Menselijk... Kom meer te weten >>
270,00 € Prijs
Door de CCH’s had L. Ron Hubbard nu de middelen voor auditors om zelfs de “zwaarste” cases te kraken. Hoewel de processen uithoudingsvermogen en vaardigheid vereisten van een auditor op toon 40 – een niveau waarvoor alleen Clears en OT’s kwalificeerden – had Dhr. Hubbard de oplossing al... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het verraadt de meest stralende hoop van mensen, drijft gezinnen uiteen, kweekt organisatorische verwarring en laat landen in een chaos belanden. Welk boosaardig zaad groeit er toch in het menselijke verstand dat personen niet alleen verhindert “in een rechte lijn te denken”, maar hen er ook nog... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
De “magische formule” van disseminatie. Nu de technologie in staat was iedere case aan te pakken, was de enige overgebleven barrière ze in sessie te brengen, zodat je het kan toepassen. En dat is het verhaal van Ron’s ontdekking van vier buttons die zo krachtig zijn... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wat is een optimale snelheid? Wat is optimale temperatuur? Wat is optimale kleur? Van persoon tot persoon zullen die antwoorden allesbehalve eensluidend zijn. Zelfs die alledaagse zaken als de keuze van vermaak, het oordeel ten aanzien van goede smaak, eten, drinken – eigenlijk zowat alles in het leven... Kom meer te weten >>
480,00 € Prijs
En wij zijn waarschijnlijk de enige mensen die iets weten over wat ome Sammy en ome Kroetsie te wachten staat.” Terwijl Sovjet leider Chroesjtsjov zich verheugde over de Russische satelliet Spoetnik en Rusland’s nieuw herwonnen verhevenheid in de “space race”, leidde... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Met de beschikbaarheid van nieuwe doorbraken om iedere case te bereiken was Ron klaar om “over te schakelen” naar wereldwijde expansie. En hier hebben we waar naar overgeschakeld werd: een koers naar het presenteren van Dianetics en Scientology op een geheel nieuwe manier. Het was een gevolgtrekking... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het woord “vrijheid” verwoordt als zodanig niet alleen fundamentele rechten, zoals vrijheid van meningsuiting en religie, maar veel andere belangrijke ideeën als: kans, keuze, veiligheid en zelfs geluk. Toch maakt juist haar kracht haar kwetsbaar voor verkeerde doeleinden, die volledig tegengesteld... Kom meer te weten >>
30,00 € Prijs
L. Ron Hubbard beschrijft in dit boek dat het leven voor zeven-tiende uit werk bestaat, voor één-tiende uit familie, voor één-tiende uit politiek en voor één-tiende uit ontspanning. Hier wordt Scientology toegepast op die zeven-tiende van het bestaan, waaronder de antwoorden op Uitputting... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het begon allemaal met een opzienbarende ontdekking die de specifieke know-how voortbracht – want het is een exacte formule – om de waarheden van Scientology naar elk deel van de samenleving te brengen. Toen die formule voor de eerste maal werd gebruikt, bracht ze “magische” resultaten teweeg,... Kom meer te weten >>
400,00 € Prijs
Nu hij het feit van clearing had aangekondigd op het Clearing Congres, wijdde L. Ron Hubbard het 20e Amerikaanse ACC aan een uitgebreide herhaling van alle basisprincipes. Door studenten te vertellen, “Met elk stukje vooruitgang van Dianetics en Scientology, zijn we gevorderd... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Hier volgt het opmerkelijke verhaal van hoe één man, de staatsman Pericles uit Athene, een betere toekomst voor de Mensheid voorzag – een toekomst vrij van tirannie. Om die betere toekomst helemaal te verwezenlijken, is hier weer een persoonlijk verhaal van L. Ron Hubbard over hoe hij zijn ontdekkingen... Kom meer te weten >>
160,00 € Prijs
Er was een jaar verstreken sinds het laatste congres en in die tijd was er iets nieuws, iets wat werkelijk baanbrekend was. Want toen Ron aankondigde: “Jullie hebben een nieuwe horizon, een nieuwe toekomst”, verwees hij in feite naar de ontwikkeling van moderne auditing... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Wanneer de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor anderen ver reikend is, en wanneer deze vrij en zonder vrees is, kan zelfs één persoon een hoeveelheid invloed om zich heen verspreiden die tot ver buiten zijn directe omgeving reikt. Het is, zoals L. Ron Hubbard zegt,... Kom meer te weten >>
480,00 € Prijs
Ron noemde het, “de grootste technische vooruitgang in acht jaar”. Hoewel hij een voorafje gegeven had van die doorbraak tijdens het Londen Clearing Congres, begon het grote avontuur van de toepassing met het 5e Londense ACC. Het was allemaal voortgekomen... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Als een passende afsluiting van de Scientology Congressen kwam Ron’s laatste Congres regelrecht van het hoogste niveau. Het was de doorbraak die zou leiden tot de ontwikkeling van de Clearing Cursus, de Gradenkaart en het Organiseerbord.... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
In een nieuwe kijk op de Acht Drijfveren geeft L. Ron Hubbard een klassieke omschrijving van de verhouding tussen de drijfveren en de Toonschaal. Die begint met het kenmerken van de drijfveren als “een gradiëntenschaal van het universum”. In haar beschrijving van wat Ron de “theorie van individualisering”... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Uitgaande van de spanning en bezorgdheid die met geld in verband worden gebracht, zijn maar weinig mensen zich bewust van het echte doel en de echte functie ervan. Zoals L. Ron Hubbard haar juiste rol omlijnt ter ondersteuning van het voortbestaan van individuen, groepen en culturen, wordt het duidelijk... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
De wezenlijke dingen van Scientology voor elk aspect van het leven. Fundamentele antwoorden die je de controle over je bestaan geven, waarheden om keer op keer te raadplegen: Is het mogelijk Gelukkig te zijn? Twee Regels voor een Gelukkig Leven, Kom meer te weten >>
160,00 € Prijs
Tijdens het Succes Congres onthulde L. Ron Hubbard ontdekkingen over de hoogste bekwaamheid van een thetan, het scheppen van orde, waardoor hij leiding kon geven. Niemand belichaamt deze kwaliteiten meer dan de auditor – en aldus luidde het 21e Amerikaanse ACC een nieuwe fase... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Sinds de plaatsing van de eerste kernwapens hebben mensen overal met de mogelijkheid geleefd dat alles wat ze liefhebben kon worden vernietigd. De hoop dat het nooit zal gebeuren is voor velen de enige verdediging. Omdat het aantal landen met atoom- en kernwapens is toegenomen,... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het voortbestaan van de westerse beschaving staat op het spel. Het werkelijke gevaar schuilt natuurlijk in wat de Mensheid als geheel bedreigt – individuele aberratie. Daarom kan alleen een organisatie met een technologie om het individu te confronteren en te behandelen, de... Kom meer te weten >>
50,00 € Prijs
Hoort bij alle boeken, lezingen en materialen van L. Ron Hubbard. Dit is het boek met de basiskennis dat onmisbare informatie bevat die je voortdurend zult raadplegen: de Axioma’s van Dianetics en Scientology; De Factoren; een... Kom meer te weten >>
175,00 € Prijs
De middelen zijn er nu om auditors in staat te stellen Clears te maken – met grote regelmaat. Omdat alleen al de tijd het onmogelijk maakte om voldoende professionele auditors op te leiden om elke persoon individueel te clearen en zo wereldwijde clearing te bereiken, had Ron... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
In zijn zoektocht om de antwoorden betreffende het leven en de Mens te onthullen, ontdekte Ron dat alle levensvormen door één enkel commando worden gemotiveerd: Besta voort! Maar toch blijven er vragen. Wat is het leven precies en hoe bereikt het zijn... Kom meer te weten >>
50,00 € Prijs
Inleiding tot de Ethiek van Scientology bevat alles wat men nodig heeft om de Ethiek Technologie in het dagelijks bestaan te gebruiken. Dit is het fundamentele Handboek van de Ethiek. En hiermee kan men oprecht elke neergaande trend... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Aangezien tomatenplanten wel zes meter lang werden, waren de experts het erover eens dat L. Ron Hubbard’s research “een ontdekking van het grootste belang voor alle tuinders” betekende. Maar het ware verhaal was aanmerkelijk uitgebreider. Toen Dhr. Hubbard De Fundamentele Beweegreden van het Bestaan... Kom meer te weten >>
400,00 € Prijs
Volgend op een imponerend Congres waar hij een speciale boodschap gaf aan Australische scientologen aangaande hun unieke verantwoordelijkheid voor Scientology, onthulde LRH op het 1e Melbournse ACC iets wat van nog groter belang was. Nu hij verschillende routes naar Clear in kaart had gebracht, keerde... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Het doel blijft zoals het altijd al geweest is – iedereen op aarde Clear te maken. Hoewel de technische procedures om dat doel te bereiken al heel lang hebben bestaan, is er voor een dergelijke gewichtige onderneming nog iets anders nodig. Speciaal de middelen om zeker te stellen dat wat auditors aan... Kom meer te weten >>
15,00 € Prijs
Hulp doordringt elk deel van het leven. Toch zijn er maar weinig mensen die zich realiseren in welke mate hulp hun voortbestaan bepaalt. Aan de basis van alle menselijke reacties en gedrag ligt namelijk de bereidheid hulp te verlenen en te ontvangen. Hoe vergroot je iemands vertrouwen, verbeter je zijn... Kom meer te weten >>
35,00 € Prijs
De keuze van acties en beslissingen vereisen bekwaamheid en wijsheid, niet alleen interesse in zichzelf of alleen interesse in de groep. De Weg naar een Gelukkig Leven dat 21 leefregels bevat, geeft een leidraad in de keuzes die zich voordoen in het leven. Dit is de eerste niet... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Terwijl de jaren ’50 de geschiedenis in gingen, kwamen de jaren ’60 met veel lawaai tot leven. Door zijn aankondiging van de doorbraak op het gebied van Verantwoordelijkheid en de technologie van Overts en Achterhoudsels had L. Ron Hubbard tijdens... Kom meer te weten >>
290,00 € Prijs
Ron’s ontdekking van de vier factoren die vereist zijn voor elke auditing sessie – Hulp, Controle, Communicatie en Interesse – volgde een nieuw tijdperk van case-vooruitgang dat zich vanaf de onderkant van De Brug naar de top uitstrekte. Bekend als... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Nu de clearing technologie was ontwikkeld, evenals de methoden om auditors te trainen in het gebruik ervan, kraakten HGC’s de ene case na de andere. Het tijdperk van onveranderlijke en uniforme resultaten was aangebroken. Zoals L. Ron Hubbard vertelde tijdens het 22e Amerikaanse ACC: “We hebben... Kom meer te weten >>
210,00 € Prijs
In zeven en een half jaar tijd, naast alle andere zaken die zijn aandacht vroegen, had Ron meer dan 1000 Theorie en Onderzoekscursuslezingen voor Gevorderden en Professionele Cursus lezingen gegeven – een geheel aan technologie waarin elk waarneembaar aspect van het menselijk verstand en de geest... Kom meer te weten >>
320,00 € Prijs
Hier is een serie die geheel uniek is in de volledige bibliotheek van L. Ron Hubbard’s opgenomen lezingen – een één-tweetje van publieke lezingen en groepsauditingsessies, speciaal ontworpen voor nieuwe mensen die interesse hebben in Scientology. De lezingen zijn op zichzelf al legendarisch... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Er is één ding wat altijd de explosieve groei van Scientology gevoed heeft: spectaculaire resultaten. En dat was het onderwerp van deze legendarische publieke lezingenserie gegeven in een overvolle zaal in het Londense New Lindsey Theater in oktober 1955. Ron gaf over een periode van vier weekenden... Kom meer te weten >>
23,00 € Prijs
80,00 € Prijs
biedt alles wat een persoon nodig om het avontuur van de accountantscontrole te beginnen en hun reis naar Clear, inclusief stap-voor-stap instructies, Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand paperback, Hoe Dianetics wordt gebruikt films op DVD,... Kom meer te weten >>
23,00 € Prijs
“Dianetics is een avontuur. Het is een onderzoek van Terra Incognita, het menselijk verstand, het uitgestrekte en tot nog toe onbekende rijk dat zich één centimeter achter ons voorhoofd bevindt.” Dus begon L. Ron Hubbard met Dianetics: De Leidraad voor... Kom meer te weten >>
23,65 € Prijs
23,65 € Prijs
Hier ligt de basis van de Dianetics ontdekkingen: de Oorspronkelijke Axioma’s, de Fundamentele Beweegreden van het Bestaan, de Anatomie van het Analytische en het Reactieve Verstand, de Drijfveren,... Kom meer te weten >>
120,00 € Prijs
Presenting the photographic overview of Ron's greater journey is L. Ron Hubbard: Images of a Lifetime. Drawn from his own archival collection, this is Ron's life as he himself saw it. Kom meer te weten >>
23,65 € Prijs
23,65 € Prijs
7,56 € Prijs
De wezenlijke dingen van Scientology voor elk aspect van het leven. Fundamentele antwoorden die je de controle over je bestaan geven, waarheden om keer op keer te raadplegen: Is het mogelijk Gelukkig te zijn?, Twee Regels voor een Gelukkig Leven, Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Op wie kan men zich verlaten? Wie kan je vertrouwen? Wie zal een trouwe vriend of collega zijn? In de Speciale Cursus in Menselijke Evaluatie lezingen, laat L. Ron Hubbard zien hoe de technology van DE WETENSCHAP VAN HET VOORTBESTAAN en de Hubbard... Kom meer te weten >>
98,00 € Prijs
Scientology is de enige grote nieuwe religie die is ontstaan in de 20ste eeuw en die verbazingwekkend snel groeit. Maar wat is Scientology? Wat is dat toch met die religie die zowel jongeren als industrieel leiders aanspreekt? Waarom wordt de Scientology technologie overal... Kom meer te weten >>
22,00 € Prijs
Scientology is de enige grote nieuwe religie die is ontstaan in de 20ste eeuw en die verbazingwekkend snel groeit. Maar wat is Scientology? Wat is dat toch met die religie die zowel jongeren als industrieel leiders aanspreekt? Waarom wordt de Scientology technologie overal... Kom meer te weten >>
23,00 € Prijs
What is the “meaning of life?” So many of us spend most of our lives searching for the answer to this age-old question. Well, what if you have had the answers all along and all you ever needed were the tools to access them? In this groundbreaking film, Scientology:... Kom meer te weten >>
26,00 € Prijs
What is the “meaning of life?” So many of us spend most of our lives searching for the answer to this age-old question. Well, what if you have had the answers all along and all you ever needed were the tools to access them? In this groundbreaking film, Scientology:... Kom meer te weten >>