1.000,00 € Prijs
Ondanks de hoogten vanwaar Ron zijn ontdekking van de wetten van het theta universum en de OT vermogens in kaart had gebracht, was zijn volgende stap zelfs nog indrukwekkender. Want met de introductie van de Theorie en onderzoekscursus voor Gevorderden (ACC’s), streefde hij... Kom meer te weten >>
750,00 € Prijs
Ron gaf 's morgens, 's middags en 's avonds lezingen en tussendoor superviseerde hij ACC co-audits en hij spoorde het achterblijven van succesvolle auditingacties terug tot het ontbreken van begrip van de fundamentele definities van Dianetics en Scientology. Hoewel die doorbraak... Kom meer te weten >>
910,00 € Prijs
Er was zo’n grote vraag van auditors in het Westen voor Ron’s persoonlijke instructie dat hij een “Westelijke Theorie en Onderzoekscursus” inroosterde in Phoenix, Arizona. Uitbundige Westelijke dianetici en scientologen wisten nog niet half hoe terecht hun uitbundige stemming was. Ofschoon de... Kom meer te weten >>
860,00 € Prijs
“Iedere keer dat we een moeilijkere case op kunnen lossen, zien we dat een makkelijkere case sneller oplost.” Met als doel het oplossen van alle cases, had Ron een doorbraak gemaakt die kon worden beschreven met een enkel krachtig woord – Zijndheid.... Kom meer te weten >>
400,00 € Prijs
Iedere voorgaande ACC markeerde een baanbrekende vooruitgang – exteriorisatie, beleven van het leven, zijndheid – maar wat zich op de 5e Amerikaanse ACC ontplooide was net zo belangrijk. Het had betrekking op universa, of zoals Ron verklaarde: “Het... Kom meer te weten >>
640,00 € Prijs
Ron had vijf ACC's gegeven in een waanzinnig tempo: 317 lezingen in 147 dagen. Ondanks toegenomen auditorvaardigheden, kon niemand zijn resultaten evenaren. Terwijl hij zocht naar het waarom, deed Ron een cruciale ontdekking – Duplicatie. “Auditors kunnen niet dupliceren.... Kom meer te weten >>
450,00 € Prijs
Iedere oefening en elk proces dat werkbaar was gebleken in handen van andere auditors werd apart genomen en Ron distilleerde ze nu in Intensieve Procedure – een serie auditingprocessen waarmee een preclear exteriorisatie kon bereiken en zijn vermogens... Kom meer te weten >>
290,00 € Prijs
Sinds het begin van de Theorie en Onderzoekscursussen voor Gevorderden was Ron bezig geweest met het ontwikkelen van processen die konden worden onderwezen en die auditors konden toepassen. Als gevolg daarvan, “Weten we nu hoe en precies wat we moeten... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Om grote hoeveelheden auditors te kunnen trainen had L. Ron Hubbard een Hubbard Professionele College geopend, waar nu de eerste Professionele Cursus werd gegeven. En toen hij het podium betrad voor de eerste lezing, was er een levendige sfeer, vol van verwachting. Dhr. Hubbard verloor geen moment... Kom meer te weten >>
480,00 € Prijs
“Het zal een grote schok zijn voor dianetici om te ontdekken dat, ondanks het feit dat we het Tweede Boek over Dianetics hebben, dat het geheel gewijd is aan exteriorisatie. Dat zal een grote schok voor ze zijn. Maar dat komt voornamelijk omdat ze nooit het Eerste Boek hebben gelezen.” Door te spreken... Kom meer te weten >>
160,00 € Prijs
Doordat die ene factor die cruciaal is in auditing succesvol gecodificeerd was in Dianetics 55! en in zijn volledigheid werd onderwezen tijdens het 9e Amerikaanse ACC, leek het erop dat het onderwerp communicatie al zijn onbekendheden... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Met aanvragen voor boeken van L. Ron Hubbard nu van zover als Caïro en Tel Aviv, besloot Dhr. Hubbard dat hij een meer centraal gelegen locatie nodig had om de internationale groei van Scientology te kunnen overzien. Aldus volgde de stichting van de Moederkerk van Scientology... Kom meer te weten >>
590,00 € Prijs
Londen was reeds een locatie met een unieke Scientology betekenis, helemaal door Ron’s lezingen in november 1952 (De Beheersing van Theta) als voorbereiding op de Philadelphia Doctoraat Cursus. Terwijl deze periode een begin vormde voor alles wat zou... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
De Zes Niveaus van Auditing waren voortgekomen uit L. Ron Hubbard’s voortdurende onderzoek naar de Zes Basisprocessen en bereikten zelfs nog meer cases en op een nog lagere gradiënt. Deze technologie was zo cruciaal dat hij besloot om het beschikbaar te stellen aan Kom meer te weten >>
210,00 € Prijs
Nadat hij de 4e Londen ACC en de Professionele Cursus Het Rehabiliteren van Keuzevrijheid had afgerond, nam L. Ron Hubbard praktisch geen rust in zijn programma om auditorvaardigheden te verbeteren. De volgende fase was persoonlijke training in de meest... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Nu de elementen van een spel fundamenteel bleken voor auditing, begon L. Ron Hubbard met een zeer speciale Professionele Cursus. Vanwege het feit dat hij de theorie van spelen en haar toepassing had uitgelegd in de Herstel van Hebbendheid – Waarom Spelen lezingen, ging hij... Kom meer te weten >>
290,00 € Prijs
Terwijl er oorlog dreigde tussen de twee “grootmachten” was Ron net klaar met het geven van het Londen Congres over Menselijke Problemen. Daar had hij de introductiedienst geïntroduceerd, de Persoonlijke Efficiëntie Cursus, en hij had aangekondigd... Kom meer te weten >>
510,00 € Prijs
Ondanks dat er een publieke controverse was ontstaan over de radioactieve neerslag, wat geen enkele “expert” je onthuld zou kunnen hebben was de geschiedenis ervan op het gehele tijdspoor. En, daaruit volgend, had niemand iets kunnen zeggen over de werkelijke dreiging. Zoals... Kom meer te weten >>
510,00 € Prijs
De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie hadden nu allemaal atoomwapens in hun bezit, allemaal dodelijker dan wat ze ooit in de geschiedenis hadden. Maar, vertelde L. Ron Hubbard aan auditors, wat hun diplomaten niet bezaten was de kennis van “het kleinste... Kom meer te weten >>
270,00 € Prijs
Door de CCH’s had L. Ron Hubbard nu de middelen voor auditors om zelfs de “zwaarste” cases te kraken. Hoewel de processen uithoudingsvermogen en vaardigheid vereisten van een auditor op toon 40 – een niveau waarvoor alleen Clears en OT’s kwalificeerden – had Dhr. Hubbard de oplossing al... Kom meer te weten >>
480,00 € Prijs
En wij zijn waarschijnlijk de enige mensen die iets weten over wat ome Sammy en ome Kroetsie te wachten staat.” Terwijl Sovjet leider Chroesjtsjov zich verheugde over de Russische satelliet Spoetnik en Rusland’s nieuw herwonnen verhevenheid in de “space race”, leidde... Kom meer te weten >>
400,00 € Prijs
Nu hij het feit van clearing had aangekondigd op het Clearing Congres, wijdde L. Ron Hubbard het 20e Amerikaanse ACC aan een uitgebreide herhaling van alle basisprincipes. Door studenten te vertellen, “Met elk stukje vooruitgang van Dianetics en Scientology, zijn we gevorderd... Kom meer te weten >>
480,00 € Prijs
Ron noemde het, “de grootste technische vooruitgang in acht jaar”. Hoewel hij een voorafje gegeven had van die doorbraak tijdens het Londen Clearing Congres, begon het grote avontuur van de toepassing met het 5e Londense ACC. Het was allemaal voortgekomen... Kom meer te weten >>
160,00 € Prijs
Tijdens het Succes Congres onthulde L. Ron Hubbard ontdekkingen over de hoogste bekwaamheid van een thetan, het scheppen van orde, waardoor hij leiding kon geven. Niemand belichaamt deze kwaliteiten meer dan de auditor – en aldus luidde het 21e Amerikaanse ACC een nieuwe fase... Kom meer te weten >>
175,00 € Prijs
De middelen zijn er nu om auditors in staat te stellen Clears te maken – met grote regelmaat. Omdat alleen al de tijd het onmogelijk maakte om voldoende professionele auditors op te leiden om elke persoon individueel te clearen en zo wereldwijde clearing te bereiken, had Ron... Kom meer te weten >>
400,00 € Prijs
Volgend op een imponerend Congres waar hij een speciale boodschap gaf aan Australische scientologen aangaande hun unieke verantwoordelijkheid voor Scientology, onthulde LRH op het 1e Melbournse ACC iets wat van nog groter belang was. Nu hij verschillende routes naar Clear in kaart had gebracht, keerde... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Terwijl de jaren ’50 de geschiedenis in gingen, kwamen de jaren ’60 met veel lawaai tot leven. Door zijn aankondiging van de doorbraak op het gebied van Verantwoordelijkheid en de technologie van Overts en Achterhoudsels had L. Ron Hubbard tijdens... Kom meer te weten >>
290,00 € Prijs
Ron’s ontdekking van de vier factoren die vereist zijn voor elke auditing sessie – Hulp, Controle, Communicatie en Interesse – volgde een nieuw tijdperk van case-vooruitgang dat zich vanaf de onderkant van De Brug naar de top uitstrekte. Bekend als... Kom meer te weten >>
130,00 € Prijs
Nu de clearing technologie was ontwikkeld, evenals de methoden om auditors te trainen in het gebruik ervan, kraakten HGC’s de ene case na de andere. Het tijdperk van onveranderlijke en uniforme resultaten was aangebroken. Zoals L. Ron Hubbard vertelde tijdens het 22e Amerikaanse ACC: “We hebben... Kom meer te weten >>
210,00 € Prijs
In zeven en een half jaar tijd, naast alle andere zaken die zijn aandacht vroegen, had Ron meer dan 1000 Theorie en Onderzoekscursuslezingen voor Gevorderden en Professionele Cursus lezingen gegeven – een geheel aan technologie waarin elk waarneembaar aspect van het menselijk verstand en de geest... Kom meer te weten >>